Sådan set --med mennesket i centrum

hvad ellers

(foto og markeringer, se www.syrligedrops-2.dk

Siden her bør selvsagt strammes op -engang

dels når det gælder gentagelser/ overlapninger

såvel som præciseringer

men indtil da......

 

 

Sæt momsen op!! :-)

 

Alle går ind for at sætte momse - ned

men for at sætte den ned på nogle varer

der tales i første omgang på frugt og grønt

men hvad så med fisk -og produkter med nøglehulsmærke

(eller hvad med økologis kød :-) )

kort sagt, hvis momsen skal sættes ned på nogle varer

så må den selvsagt sættes op på andre

og med hvor mange procent

hvis man stadigvæk vil have de samme penge i statskassen

kunne man forestille sig

at hver gang de sunde fødevarer sættes ned med 15%

så ender vi med at de ""usunde"" skal sættes op med 7 eller 15%

 

og det vil antagelig også ramme socialt skævt

de som mangler interesse, tid eller eksempelvis økonomi for ikke at nævne enlige

 

så hvis der har dårligst råd skal til at betale flere procent mere

og de mere velstillede måske ligefrem kan slippe billigere

sammenlignet med i dag

det finder jeg usympatisk og i et eller andet omfang asocialt

-i forhold til dem det bliver dyre for

 

---------

for øvrigt

skal de forskellige grønsager så pålægges forskellig moms

eksempelvis broccoli og bananereller hvad med øl og vin til eksempel, henholdsvis transfedtsyrer, madolie og smør, der nu igen er sundt!

 

 

 

31-07-2014 helge tegen

 

 

 

 

 

 

 

Israels krigsforbrydelser

i al hast

 

Jeg taler ikke om de krigsforbrydelser som Isral har begået i Gaza de seneste uger

jeg taler om at beboerne på Gaza gennem de sidste mange år

i det store og hele har været afhængig af Israels nåde

eller mere præcist af Israels --u--nåde og ondskab/ umenneskelighed

 

jeg tænker eksempelvis på

at når Amnesty konstaterer

at ca 1/5 af Gazas børn lider af underernæring

så er det selvsagt Israls skyld/ ansvar

--alternativt ville de selvsagt -og uden!! mindste forhindring-

havde ladet alle nødvendige varer passerer frit og uhindret

hvorfor ikke

 

ja tænk gaza med sine 1,8 mil indbyggere

havde lagt som en anden fangelejer!!! midt i Israel

og at 1/5 af børnene der var underernæret

ja så ville verdenssamfundet selvsagt entydigt havde sagt og vedtaget

at Israel begik massive og utilgivelige krigsforbrydelser

i det omfang at chikanerede trafikken ind og ud af "fangelejren"

eksempelvis når det gjaldt fødevarer

eller alle tænkelige materialer

 

"fangelejren Gaza" hvad enten den nu ligger hvor den gør

eller den havde lagt inde midt i Israel

forskellen fra en "rigtig" fangelejer er at der er fangerne soldater

som modstanderne har taget til fange

men stsort set hele Gazas 1,8 millioner er civile

som Israel

Israel kun!! har ret til at behandle som civile!!

med de rettigheder der dels følger af folkeretten

og de rettigheder der følger

af almindelighed, menneskelighed , humanitet og ret

hvorfor ikke! :-)

 

og man kan ikke lade være med at stille sig selv spørgsmålet

hvordan kan israel, herunder Netyanahu i forhold til Gaza og Vestbredden

og i forhold til Gazakrigen 2014 se sig selv i øjnene

hvis!!! de/ han vil kalde sig selv

et CIVILISERET, humant, medmenneskeligt og retfærdigt samfund eller menneske

 

--og når man nu er "i Biblens fædreland"

(altså ifølge de historiske overleveringer!)

så kan man i den foreliggende situation tvivle på

at israelerne har hørt om at man kan se splinten i "fjendens/ modpartens øje

men ikke bjælken i sit eget

-eller at man ikke skal kaste med sten hvis man selv bor i et glashus

Jeg siger ikke at Hamas er uskyldig og ikke har blod på hænderne

men ville der overhovedet havde været noget der hed Hamas

hvis gazas befolkning frit og uhindret

altid havde kunnet få alle!! de varer de ønskede sig

og de ikke på nogen som helst måde var blevet holdt "indespærret" i "fangelejren" Gaza

med de umenneskelige, modsat medmenneskelige, konsekvenser

som det har haft for dem

 

jeg spør blot! :-)

det spørgsmål må enhver uvildig mægler -såvel som israelerne

selvsagt stille sig selv

 

ligesom enhver må stille sig selv spørgsmålet

hvilke vare burde frit og uhindret kunne passerer grænsen til Gasa

eller mere præcist

hvilke burde ikke kunne passerer

og med hvilken -præcis- --medmenneskelig-- begrundelse

 

 

------------------------------------------

 

om jeg har mere sympati for palæstinenserne end for israelerne?

principielt set mener jeg nej

jeg har mest sympati for menneskelighed og medmenneskelighed

og deraf følger vel uvilkårligt

at man/ jeg fokuserer mest på de der behandles mest umenneskeligt

som alle andre der sætter størst menneskelighed/ medmenneskelighedover alt andet

 

og som hvis en voldsmand eller bokser

sparker til en der i forvejen ligger ned

hvem "holder man så med"

 

 

 

31-07-2014 helge tegen

 

 

 

 

 

Karakter for at blive optaget på højere uddannelse

jamen hvorfor ikke --først og sidst- kræve

 

om de højeste "embeder"

 

at politikere/ lovgivere og deres embedsmænd

rundt omkring i hele verden

de skal have en minimums ""karakter""

for at kunne betjene et politisk job et givet sted på kloden

ja for at betjene et politisk/ lovgivningsmæssigt job højeste som laveste

et hvilket som helst sted på kloden

--karakter set i relation til størst menneskelighed, medmenneskelighed,

samt ret og og rimelighed kort størst varetagelse af det enkelte individs tarv

 

men

lovgivere med den bedste karakter

i demokratier/ folkestyrer forudsætter del selvsagt

at den enkelte vælger "ansætter" lovgivere med den absolut bedste / højeste karakter

ikke blot set fra den enkelte vælgers eget vindue

men også fra alle de andre vælgeres vinduer

for nu at sige det på den måde

ja hvorfor ikke :-)

 

alternativet havde eksempelvis været

at politikere med den bedst og mest medmenneskelige og retfærdige karakter

de kunne gennemføre og være fortaler for

den mest menneskefjendske lovgivning/ de mest menneskefjendske regler --for den enkelte

og omvendt

at lovgivere med den dårligste og mest menneskefjendske karakter

de kunne gennemføre de mest retfærdige og medmenneskelige love

--i strid med sine egne intentioner/ ønsker

 

31-07-2014 helge tegen

 

 

 

 

 

 

 

Hvem er det lige der er "spærret inde" (foto)

 

hvem er det lige der sidder-mest!!- i fængsel --fysisk eller psykisk/ tankemæssigt!!! dem der har skabt lovene, fængslerne / tremmerne!!! --og som umulig kan forestille sig verden på nogen som helst anden måde end med netop de "tremmer" som netop de har skabt --som en anden slags "præster" --uden hver!! dag at spørge sig selv, er den og den "tremme" menneskelig, medmenneskelig og samtidig logisk -såvel de nyeste som de ældste og de "manglende" tremmer. Jo forskellen på religionernes præster burde!! være at præsterne kun!! burde lære udenad modsat lovgivere, hvis hjerne ikke er sat i fængsel. Men nogle gange har man indtryk af at det er religionernes præster der uden forbehold har det enkelte individs ve og vel for øje -ikke modsat, men -mere end lovgiverne

 

Jeg kunne godt have tænkt mig at høre

enhver!! lovgiver/ politiker "præst" eller religiøs præst sige/ hævde

at enhver!! lov eller regel og ethvert fængselsgitter

ultimativt set er mest medmenneskelig/ humant

også i forhold til dem som det går mest udover/ dem der -som følge heraf- lider mest -netop nu

ja hvilken lovgiver/"præst" eller eller præst

og hvilken embedsmand og navnlig vælger kan sige det

og samtidig med oprejst pande se sig selv i øjnene! :-)

ja kan "nogen"! sige det og samtidig se sig selv i øjnene

jeg spør´ bare´

 

 

 

27-07-2014 helge tegen

 

 

 

 

 

 

 

ryger-enke får 130 milliarder i erstatning i USA

 

er de mest fanatiske modstandere af rygning så glade!

i eksempelvis USA, Danmark og på resten af kloden?

og hvorfor er glade eller tilfredse

på grund af hævntørst -eller hvorfor ellers

og hvad med enken

1) har hun så fået "hævn" over tobaksfirmaet

2) synes hun selv at det er en "passende" erstatning

og med hvilken præcis begrundelse finder hun -i givet fald-

erstatningen for" passende!!"

og

hvorfor synes de lovgivere

der har vedtaget eller opretholder en lov

der giver mulighed for erstatninger i den størrelsesorden

at det amerikanske er ideelt, logisk!!! og perfekt! :-) :-)

 

lige et spørgsmål til lovgiverne, dommeren, advokaten og enken

samt til USA´s (verdens) øvrige befolkning

var enkens mand så mentalt handicappet

som en nyfødt baby

at han,som den eneste i USA på intet tidspunkt havde hørt om at rygning var sundhedsskadeligt! :-)

 

I øvrigt

med erstatninger i denne størelsorden

så er det jo en helt helt fantastisk -og ubetalelig- "livsforsikring"

som enkens mand -gennem sin rygning- har "tegnet" for enken

ja hvor meget ville en forsikring have kostet at tegne

hvis den ved hans død skulle have udløst en erstatning på 170 milliarder kroner

--ja hans "forsikringspræmie"" har kun været 2-3 pakker cigaretter om dagen

og så altså et liv der --hvis!! han kendte risikoen/ eller skulle jeg sige når!!--

bevidst!!! er afkortet med nogle måneder eller år

 

-----------

 

I forlængelse af ovenstående sag må man selvsagt spørge sig selv

er der nogen europæiske, herunder danske, firmaer

store som måske navnlig små

der kan være interesseret i en handelsaftale med USA

altså medmindre

at europæisk ret altid har forrang for amerikansk

men navnlig

at logik og rimelighed

og på det personlige plan

at størst menneskelighed, medmenneskelighed humanisme -og logik

har forrang for alt andet

--sågar forrang for -aktuelt- kendte/ eksisterende regler

der i sin virkning er inhumane

 

27-07-2014 helge tegen

 

 

 

 

 

 

 

Blank side! :-) (foto)

 

, 1) de mest medmenneskelige regler -for alle -hvad ellers! :-) 2) de mest umenneskelige regler en magthaver eller en vælger kan finde på a) dengang første menneske skrev regler ned b) de regler der er skrevet ned/ vedtaget et givet sted på kloden i dag

3) de mest menneskelige, medmenneskelige og omsorgsfulde et samfund på kloden vil vedtage om 1.000 eller 25.000 år - henholdsvis de mest umenneskelige regler som et givet samfund, dets ledere (og vælgere) vil vedtage om 1.000 eller 25.000 år -baggrunden for at kræve og gennemføre onde/ ondskabsfulde/ umenneskelige regler (og deraf følgende handlinger kan vel koges ned til tre ting enten er den pågældende ikke alt for begavet eller vedkommende er udspekuleret ond, den tredje mulighed er at den pågældende giver sig alle sine (navnlig tillærte!) følelser, instenket og så fremdeles i vold -uden (overhovedet) at skele til det enkelte menneskes tarv/ ve og vel og skele til -størst- menneskelighed/ medmenneskelighed for andre mennesker

 

26-07--2014 helge tegen

efterskrift talebobel (foto :-) )

 

En blank side

der forudsætter bedste/ mest menneskelige/ humane regler!!

for alle

Alternativet kunne være

et samfund eller dets borgere med de mest inhumane/ umenneskelige regler

på enkelte/ alle områder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sådan

Regler, ret, medmenneskelighed år ”nul”

 

Spørgsmålet er ikke

Hvorfor en kontrakt

(eksempelvis IC4 kontrakten)

En konvension

En traktat

En grundlov og en lov

Og så fremdeles

Den ser ud som den gør

Og hvor økonomisk uforsvarlig at den er

Eller hvor u-menneskelig/ uforsvarlig den er

Og

Hvem eller hvad der der er skyld i/ ansvarlig!! For

Eksempelvis kontrakten, konventionen, traktaten, loven og så fremdeles

 

Nej spørgsmålet er selvsagt

Hvis du i dag tager et stykke blankt papir

Hvordan skal kontrakten så se ud,

Henholdsvis konventionen, traktaten og loven

For at varetage det enkelte individs tarv bedst mulig

Herunder varetage menneskelighed, medmenneskelighed, humanisme og ret-- for alle

 

Og når!! man ved det/ hvis!! Man ved det

Så ved man i realiteten også

Hvor! Forkerte –eksempelvis uretfærdige og/eller inhumane eksisterende kontrakter

Konventioner, traktater og love er i dag

Og derfor ”nødvendigvis” burde laves om/ skrottes

Hellere i dag end i morgen

Og først skrottes hvor i verden reglerne er mest uretfærdige/ inhumane/ menneskefjendske

Overfor det enkelte individ

 

Al smerte, uret og umenneskelighed ville selvsagt forsvinde som dug for solen

Hvis man overalt i verden havde haft en regel om

At de magthavere/ lovgivere der gennem regler vil påføre andre mennesker uret/ smerte kort sagt umenneskelighed -(modsat omsorg)

De skulle selv i et halvt eller helt år

påføres den største direkte eller indirekte smerte de vil påføre et andet individ

Eksempelvis ved selv at gå i fængsel først et år eller en måned

Eller på anden måde leve under forhold som man har tænkt sig at byde andre

I den ene eller anden sammenhæng

 

Alternativt kunne man have forestillet sig et smerte-barometer

Hvor en lovgiver eller magthaver/ lovgiver ((eller embedsmand)) skulle fastslå

hvor megen lidelse han fandt det acceptabelt at påføre andre mennesker

i forhold til vedkommendes eget aktuelle liv

”hjemme” henholdsvis i resten af verden

Ja hvorfor ikke et sådant ”barometer”! 

Til at ”afsløre” hvad den enkeltes, navnlig lovgivers, syn på medmenneskelighed er

–rundt i verden

Samt hvad eksempelvis vedkommendes forhold til uret, ret og logik det er

 

 

efterskrift

 

Regler år ""nul"" -Et blankt stykke papir og ikke bundet af historik kun af at varetage individets, alle individers tarv bedst mulig på kort og langt sigt, hvad ellers! :-) -man må skelne mellem regler der skader individer og de der entydigt er en varetagelse af individets tarv -uden direkte eller indirekte at skade andre

 

 

 

 

26-07-2014 helge tegen

 

 

 

 

 

Ghettoen, jøderne og nu Gaza som Ghetto

 

de ældste af jøderne der overlevede Warszawas Ghetto under 2. verdenskrig

de kan selvsagt ikke lade være med at drage en vis parallel

eller

burde ikke kunne lade være med at drage en parallel mellem

befolkningen i gaza i dag og jødernes (israelernes) situation i ghettoen i Warszawa

den "eneste" forskel på de to områder er

hvis man skal sætte tingene meget!! på spidsen

det er at "kun jøderne" skulle gå med jødestjerne og blev betragtet som anden rangs mennesker

man alle!! indbyggere i Gaza i dag

de betragtes som andenrangs mennesker

-eksempelvis når man (israelerne) bevidst bomber den enkelte families hus

for ikke at nævne skoler og hospitaler

eller når man under angreb bomber uskyldige

børn, kvinder og mænd

 

Jeg sammenligner selvsagt ikke den jødiske ghetto

anno 1943 med forholdene i Gaza i dag

men forholdene i 1940 og -41 var vel umenneskelige nok for jøderne der

og rimeligt sammenlignelige med forholdene civilbefolkningen

i eksempelvis Gaza i dag

måske lige med den forskel at nazisterne ikke bombede ghettoen

(men de sidste år udsultede og deporterede befolkningen der)

 

Ja det ville klæde den israelske befolkning

såvel som den israelske regering,embedsapparatet som militæret

at stoppe op et øjeblik

og tænk efter (og føle efter)

hvor megen ondskab, smerte og lidelse

man påfører det enkelte""2. rangs individ"" i Gaza

sammenlignet med den ondskab, smerte og lidelse

der blev påført den enkelte jøde i Ghettoen i eksempelvis 1940-41

 

men at israelerne navnlig tænker efter

hvilken ondskab, smerte og lidelse de finder acceptabel

at påføre deres nærmeste venner og sig selv

 

og

med hvilken "ret" de ""mener"" at kunnne påføre mennesker i Gaza

10 eller snarer 100 gange mere smerte

end den som de finder det acceptabelt at deres nærmeste venner påføres

eksempelvis når det gælder drab der rammer civile i Gaza

 

--------

 

jeg kan heller ikke lade være med at funderer over

hvis nu befolkningen i Gaza havde haft samme relegion som israelerne

havde haft den samme "gud" som israelerne/ jøderne

ville de så have tilladt sig at påføre befolkningen der

den samme ondskab smerte og lidelse som de gør i dag

og

ville "verdenssamfundet" herunder USA og Danmark forholdt sig lige så passivt som nu

hvis Gazas befolkning havde været jøder, men navnlig kristne

jeg spør' bare -helt naivt! :-)

 

----------------------------

 

Nu spørgsmålet om religion er bragt på banen

så kan man selvsagt ikke undlade at spørge sig selv

hvor ond/ ondskabsfuldt og umenneskeligt

hvor megen -unødvendig- smerte og lidelse mener israelerne/ jøderne selv

at deres gud tillader dem at påføre cevile og uskyldige mennesker

der har samme, henholdsvis en anden relegion

 

det samme spørgsmål må selvsagt stilles

til mennesker/ personer uden religion/ tro

eller med en helt helt anden "tro"/ religion

hvad enten de nu bor på den anden side af kloden

eller er Israels nærmeste naboer

 

 

 

efterskrift --Vestbredden

 

Hvis man et øjeblik ser bort fra Gaza

så må man selvsagt også rejse spørgsmålet

hvor megen ondskab, smerte og lidelse

har det israelske samfund/ den israelske stat

samt israelske borger og ""nybyggere"" ikke påført palæstinensiskes individer på vestbredden gennem alle årene

direkte som indirekte smerte/ ondskab

dels via eksempelvis soldaters chikane ved kontrolposter

hvor det kun behøvede at tage 10 sekunder at passerer

eller hvad "sikkerhedsmuren" på vestbredden

der forhindre palæstinenserne adgang til deres jord, og dermed indkomstgrundlag

hørte forøvrigt forleden i den sammenhæng

at palæstinenserne ikke må opholde sig og færdes

nærmere end 300 meter fra nogle af "hovedfærdselsårerne"

(hvad der så kræves for at noget kan kaldes en hovedfærdselsåre)

 

men

havde der ikke været en eneste bosætter på vestbredden

ja så kunne ingen israelsk borger eller regering

på noget tidspunkt have ""undskyldt"" sig med

at de var ""nødt til"" at chikanere palæstinenserne på Vestbredden

hverken direkte eller indirekte

 

og

man må selvsagt kræve af israelerne

at alle!! på Vestbredden behandles ens

eksempelvis israelere og palæstinensere

og at de blev behandlet lige så humant og medmenneskeligt

som hvis besættelsesmagten ikke var Israel

men en helt fjerde stat

eller det internationale samfund

 

--ja Israels ageren på Vestbredden

siger jo ikke så lidt om Israels og israeleres syn på

andre mennesker/ individer end dem selv og deres nærmeste

hvorfor ikke! :-)

 

 

fortsættes senere

 

havde man kunnet forudse udviklingen i 1948

og forudsat staten Israel så ville være oprettet

så kunne man have forestillet sig at et FN havde været

den eneste våbenmagt i området

med et militærbudget som Israel og Hamas tilsammen har i dag

og som alene -og entydigt- havde haft til formål at beskytte

alle!!! samfund og individer!!! i området

uanset om de boede på vestbredden. Gaza eller i Israel

et FN der havde sikret alle!!!

størst mulig humanisme, menneskelighed, medmenneskelighed

og sikret alles!! tarv, levevilkår, ret og rimelighed

præcis lige godt

 

PS 2

 

Ingen kan vel være uenig i

at målet for alle fra 1948, ja fra tidernes morgen

det selvsagt burde have været størst mulig menneskelighed/ medmenneskelighed

bedst mulig af det enkelte!! individs tarv på alle områder

og hvis alle havde været enig om det

så havde der ikke været et eneste menneske

politiker eller menigmand

der havde forsøgt at komme med en eller anden søforklaring/ bortforklaring om

at naturligvis!!! anekender man størst mulig medmenneskelighed

og ubegrænsede menneskelige rettigheder -for alle

men, men, men.....

det gør "man" så overhovedet ikke i praksis

med den eller den ""undskyldning""

 

 

 

 

24-07-2014 helge tegen

 

 

 

 

 

 

 

Første bud

 

Enhver!!! har ret!! til og krav!! på

Den størst mulige humanisme menneskelighed og medmenneskelighed

Hvorfor ikke!!

Og

Enhver har pligt til

At sikrer og garanterer!! Ethvert individ

Størst mulig humanisme, menneskelighed og medmenneskelighed

Hvorfor ikke!!

----------

Hvordan kan nogen være garanteret

Størst mulig humanisme menneskelighed og medmenneskelighed

Hvis ingen, og absolut ingen!

De har pligt til at garantere den

 

Bud nr to/ regel nr to

Følger af regel nr et

 

Bud nr tre/ regel nr tre

Følger af regel nr et

Hvorfor ikke!

 

22-07-2014 helge tegen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvem eller hvad "man" "holder med! :-)

 

Udenrigsminister Martin Lidegaard udtaler 20-07-2014

noget i retning af

at Danmark betragter sig som ven af Israel

men at Israel, med sin aktuelle (og dramatiske) invasion af Gaza

da gør Isral det svært for Danmark at betragte sig selv

som ven af Israel

 

Det ville måske have klædt Martin Lidegaard

hvis han havde brugt en helt anden, jeg havde nær kaldt det, radikal, formulering

(radikal, dels som konsekvent og dels "elegant" når det gælder manøvremuligheder :-)

 

en formulering der havde lydt

Danmark betragter sig som entydig tilhænger at størst mulig menneskelighed/ medmenneskelighed

størst varetagelse af -det enkelte individs - tarv og menneskelige rettigheder

på såvel den ene som den anden side af grænsen

til eksempelvis Gaza

 

så kort sagt

Danmark betragter sig hverken som venner af Israel eller af Gaza

men alene af mennesker

og mest af de der indirekte og direkte lider mest

 

modsat samfund, regering og militær såvel som militante

på den ene og anden side af grænsen

der påfører mennesker/ det enkelte menneske lidelse

 

ja hvorfor ville det ikke være bedre -konsehkvent- at "holde med"

menneskers ve og vel, menneskeligheden og menneskelige rettigheder

som udgangspunkt!!!

i stedet for "blindt!" at holde med -et givet samfund, en given stat og så fremdeles

 

20-07-2014 helge tegen

 

 

Betaler USA NSA fra "statskassen

eller i form af naturalier! :-)

 

http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/danmark-i-spionernes-spind-2-4#!/

 

Jeg kan ikke lade være med at funderer over

hvad betaler USA for NSAs overvågningen

hvor mange tusinde milliarder dollar

eller

betaler USA overhovedet noget

""betaler"" man "kun" med en tilladelse til overvågningsfirmaerne

en tilladelse til -oveni det almindelige arbejde-

at tappe alle!! informationer som firmaerne kan gøre i penge

 

ja man "burde" selvsagt af NSAs regnskab kunne se

om deres indkomster fra USAs "statskasse"

står i forhold til det antal medarbejdere som de har

og det antal timer der arbejdes

svære kan det vel heller ikke være at undersøge/ få et indtryk af

hvorvidt ""NSA"" aflønnes i form af kontanter

eller fortrinsvis i form af ""naturalier""/ ""tilladelser"""

til sekundær (industri-? ) spionage

 

20-07-2014 helge tegen

 

 

 

 

 

 

 

 

Er vi blevet pædofil-forskrækkede /ja evigt mistænksommede

http://www.dr.dk/p1/p1-debat/p1-debat-623

 

Det næste bliver vel at først må fædrene ikke passe deres egne børn og i hvert fald ikke uden handsker, og slet ikke alene, bagefter mødrene heller ikke. Ja hvis udviklingen fortsætter, hvem ved, :-) så risikerer man at ende der hvor forældrene ikke må passe deres egne børn. Men de skal passes af -handskeklædte- pædagoger, der arbejder sammen to og to, måske hellere fire og fire -for en sikkerheds skyld!!!- Hvor gode forældre tror man at der kommer ud af børn --- der konstant har været omgivet af handskeklædte pædagoger (og ad åre forældre?) -og som konstant er angste for at vise følelser og nærhed overfor nutidens børn for ikke at blive "misforstået". ---sagt på en anden måde, har vi fået et samfund hvor alle helst skal ligne alle -fuldstændig- for ikke at blive misforstået og mistænkt for alt! mulig, pædofili, terrorisme, stofmisbrug og så fremdeles --ja tag 100 mennesker, klæd dem på en sådan måde og få dem til at optræde på en sådan måde at et flertal af "folk" (menigmand, politikere, adfærdsforskere) var helt sikre på at en tredjedel var pædofile, en tredjedel terrorister og en tredjedel stofmisbrugere -til eksempel. Det jeg i denne sammenhæng mener er at for 150 år siden var alle "originaler" hvorfor gud og hver mand ikke begyndte at misforstå og mis--fortolke hinanden og gøre -sig selv- til ekspert og overdommer -eksempelvis!! når det gjaldt pædofili, terrorisme og stofmisbrug. I øvrigt, hvis jeg nu skulle have provokeret i denne ellers meget alvorlige sammenhæng, så er spørgsmålet selvsagt hvor mange men fysisk men navnlig psykisk at individet, her barnet, får af et givet overgreb på henholdsvis kort og langt sigt. I dag er det jo lige før at de eneste men der tæller i vores kultur er dem der følger af seksuelle overgreb (eller i den konkrete sag PÅSTÅEDE seksuelle overgreb) --og kun på børn. ---men ikke nogen som helst andre men som mennesker bliver påført gennem livet. ------tilbage til institutioner og pædagoger, det optimale må selvsagt være at børn bliver behandlet lige så kærligt og naturligt i institutioner, som de bliver hjemme. Hvorfor ikke! :-) --og endnu bedre, hvis de er blevet fjernet fra hjemmet på grund af svigt.

 

20-07-2014 helge tegen

 

 

 

Det Putin fik sagt om nedskydningen

af malaysiske fly 17-07-2014

 

Jævnfør http://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen/tv-avisen-1336#!/ 18-07-2014 kl ca 21.05

 

så sagde Putin at den stat over hvis område flyet skydes ned

den stat er også ansvarlig for nedskydningen

det han på den måde får sagt er

at det ikke er seperatisterne der er ansvarlig for nedskydningen

men altså deimod den ukrainske stat

 

hvis man skulle være lidt sarkastisk så kunne man jo sige

at det var nok mulig at Putin selv troede på den påstand

men! mener han også at resten af verdens befolkning er så dumme

at mene det er Ukraine der har været ansvarlig!! for nedskydningen

og ikke de russiskvenlige separatister/ sympatisører/ (lakajer?)

der trykkede på affyringsknappen.

 

Jeg går i øvrigt ud fra

at hele verden mener, herunder også Putin,

at nedskydning af civile fly er en terror handling

 

-også når man skyder i blinde

uden overhovedet at sikrer sig om et fly er civilt eller militært

så må der selvsagt på tilsvarende måde være tale om en terrorhandling

eksempelvis også i putins øjne

eller hvad

 

og hvad nu hvis det var et russisk fly der blev skudt ned

et eller andet vilkårligt sted på kloden

af en gruppe separatister som Putin ikke kunne fordrage

ville han monstro så havde benægtet at der var tale om terror

i traditionel forstand

 

------

 

ja hvis man skulle sætte tingene på spidsen

så får man indtryk af at Putin og hans ligesindede

eksempelvis når det gælder det østlige ukraine samt tidligere krim

så mener han at ingen umenneskeligheder der begås af russiske separatister og sympatisører

det kan kaldes terror (terrorisme)

men umenneskelighed som andre!! mennesker begår

og som måske er det rene vand ved siden af

så har jeg indtryk af at -eksempelvis!- Putin

han betragter den største umenneskelighed som

ja ikke blot som acceptabel

men måske ligefrem ønskværdig!

medens han betragter den lille (eller relativt mikroskopiske) umenneskelighed

som fuldstændig uacceptabelt

og måske ligefrem kalder det terror

 

og i den sammenhæng

når Putin betragter det af ham annekterede Krim i dag

hvilke rettigheder har dem der var modstander af annekteringen/ indlemmelsen

sammenlignet med dem der ønskede den og arbejdede for den

og hvor forskelligt behandles de to grupper i dag

ja hvor umenneskeligt behandles den ene gruppe sammenlignet med den anden

og hvad synes eksempelvis Putin om det -og hvorfor!!

--hvis vi et øjeblik sætter luppen på Putin og Krim af i dag

 

---------

efterskrift

men!!!!

jeg har måske helt "misforstået" Putin

((samt alle! andre magthavere i verden))

han mener kanske at alle!!! mennesker i hele!!! verden

eksempelvis i Rusland, det østlige Ukraine og på Krim -

at de skal behandles præcis lige menneskelig, medmenneskelig og humant

uanset hvor enig -ELLER UENIG!!!- han er med den pågældende

eksempelvis når det gælder synet på politik, "magt"/ adgang til at udøve magt (over andre)

eller når det gælder

synet på menneskelighed/ medmenneskelighed

og selvindlysende menneskelige rettigheder/ menneskerettigheder -for alle

 

ja enhver der ikke respekterer størst mulig menneskelighed/ medmenneskelighed

uanset!! hvorvidt vedkommende er enig eller uenig med de pågældende

han/ hun har selvsagt mistet enhver ret til magten

magten!! til at bestemme over andre end ---sig selv!!

hvorfor ikke! :-)

hvordan vil man ellers kunne garanterer

størst mulig menneskelighed/ medmenneskelighed

og dermed garanterer ubetingede menneskelige rettigheder

for et hvert individ på kloden

fødte som ufødte.

 

og for lige et øjeblik at vende tilbage til magthavere

eksempelvis!!! Putin

hvis du i to sekunder ser dig selv i spejlet

hvilken ret har du til at udøve indirekte og direkte magt over andre mennesker/ individer

set i lyset af ovenstående udredning

du kan givetvis ikke uden at lyve sig

og uden at benægte og fordreje sandheden

at du på ethvert tidspunkt -i praksis-

har garanteret!!/ sikret den enkelte borger/ det enkelte individ

hvert enkelt individ

den størst mulige menneskelighed

altid!!

også når det var helt uforenligt med dine!! ønsker, interesser og meninger

i Rusland, Tjetjenien, Kaukasus, Krim og østlige Ukraine

eller "hjemme" i Moskva

 

 

---------

 

efterskrift 2

 

Når man er færdig med at sætte luppen ned på Putin og hans ligesindede

så kan man passende sætte luppen ned på hele resten af verden

kilometer for kilometer

og på de med den største magt først

herunder de mest diktatoriske, enøjede/ "magtfuldkomne"

--generelt diktatoriske/ magtfuldkomne

eller "nærtagende"

i forhold til bestemte individer, begreber,

herunder "politik", religion og menneskelighed/ medmenneskelighed

 

ja alle der ikke - i praksis- går ind for størst mulig menneskelighed/ medmenneskelighed

dem kan man sig har diktatoriske terroristiske og umenneskelige tendenser

og har den pågældende magt og bruger den som her nævnt

så er vedkommende selvsagt, så må vedkommende selvsagt betegnes som

diktator, terrorist og u-menneske

i større eller mindre omfang

hvad ellers! :-)

 

Gælder magthavere!!!, embedsmænd, borgere og vælgere

 

20-07-2014 helge tegen

 

 

 

 

Israelerne "nyder" bombardementerne af Gaza

medens de fra en bakketop nyder! den medbragte kaffe

 

det kunne man forleden hører i DR

så spørger man selvsagt sig selv ejer eksempelvis "den menige israeler"

overhovedet empati og medfølelse

med mennesker

i hvert fald mennesker i gaza

ikke et eneste af dem barn voksen olding

hvis man sidder og (ondskabsfuldt/ hævngerrigt)

nyder!! hævn død og ødelæggelse langt mere end kaffen

ja langt mere end den mest ophidsende krimi (bog eller film)

 

empati og medfølelse

det ville have været hvis eksempelvis israelerne, den enkelte israeler

følte samme smerte ved bombardement af og drab/ lemlæstelse

af mennesker inde i Gaza

som hvis drabene og lemlæstelsen havde ramt -eksempelvis-

israelerens nærmeste nabo eller ven

 

spørgsmålet om empati og medfølelse må selvsagt gælde begge veje

--også de der lider under bombardementerne fra Gaza

 

og -man må i et rent menneskeligt/ medmenneskeligt perspektiv selvsagt konkluderer

de der påfører andre individer (modparten) størst smerte og lidelse

de er selvsagt også de/ den største teorrist

den israelske stat kontra de mest krigsgale i Gaza

 

---------------

 

Når man hører nogle israelere "nyder" Israels bombardement af Gaza fra en bakketop

samtidig med at de "nyder" ødelæggelsen af Gaza og drabene der

hvad kan man så bedst sammenligne det med?

måske med at den menige tysker havde sat sig ud på gaden

den 9. november 1938 (kystalnatten)

og ligefrem havde nydt!! hvordan nazisterne drog hærgende gennem byen

og skændende alt hvad der var jødisk

forretninger, mindesmærker og gravsteder til eksempel

 

har nogle en bedre sammenligning

til at beskrive de pågældende israeleres natur og moral -eller mangel på samme

i en historisk sammenhæng

 

17-07-2014 helge tegen

 

 

 

 

Drab på uskyldige folk

det er ikke "folkedrab" -men -hvorfor ikke! :-)

 

 

Drab på uskyldige mennesker kaldes i vore dage normalt ikke folkedrab

men ethvert!! drab på uskyldige mennesker burde selvsagt kaldes

drab på folk, henholdsvis tortur af folk

eller -hvorfor ikke! ?

eksempelvis når man tænker på ukrainske separatisters overgreb på civile borgere

syriske regeringsstyrkers/ henholdsvis oprørernes overgreb og mord på civile

såvel som -eksempelvis-israelernes overgreb/mord på civile, herunder børn

og "Hamas´" ditto overgreb på israelerne.

 

det er naturligvis rigtigt at det er værre hvis der bliver dræbt een million uskyldige mennesker end en

på een måde

men omvendt

så kan det enkelte individ naturligvis ikke dø mere end en gang

eller hvad

 

man kan så rent teoretisk sige

at frivillige!! soldater der kæmper mod hinanden

med ligeværdige våben

som i en gammeldags ridderturnering

de kan -set i den sammenhæng!!!- ikke begå folkemord

uanset hvor få eller mange de når at dræbe

(altså hvis vi et øjeblik opretholder illusionen

om at der er forskel på mennesker i og uden uniform)

 

men i det øjeblik at en soldat dræber blot een!! civil

så bør det selvsagt reelt set kaldes folkedrab

og desto mere smerte/ lidelse individet har været påført før drabet

desto større har folkedrabet selvsagt været

 

men hvad så hvis man påfører det enkelte individ vilkårlig eller systematisk smerte gentagende gange

fysisk og/ eller psykisk

hvilken smerte der nu er værst for den enkelte, barn, voksen, olding

det kan man selvsagt ikke lige kalde folkemord -på den enkelt

skønt et mord det det måske i flere situationer af det enkelte offer ville være oplevet som humanisme

for nu at sige det på den måde

i tilfælde volden, ondskaben torturen er/ var følts!! umenneskelig smertefuld

aktuelt elle rent historisk

 

-----------

 

og så er vi selvsagt ovre i

hvilke mord man man accepterer at der begås i 2014

helt uanset hvem der begår dem

og uanset "begrundelsen" herfor

og hvilken vold, tortur og terror kan man tillade at der begås

indirekte, udspekuleret eller direkt

fysisk og eller psykisk

af samfundets borgere mod andre borger

af samfund mod et samfunds egne borgere

eller af et "samfund" og dets "medløbere"

mod samfundet og civilbefolkningen på "den anden side"

af en given, fysisk eller "usynlig", grænse

 

underforstået

hvis samfund, deres retssystemer magtelite og befolkning

her i 2014 vil kaldes retfærdige, humane menneskelige og medmenneskelige

så kan ingen selvsagt tillade -og tillade sig-

mord eller indirekte og direkte terror/ forulempelse

eller anden umenneskelig handling og behandling.

 

ja hvorfor skulle man som udgangspunkt ikke

-af alle- i hele verden kunne forlange

den bedste af alle verdner -og det for alle!!

fra nord over ækvator til Sydpolen

og fra eksempelvis Ukraine, Egypten, Syrien til Gaza/ Israel og Afrika

 

Ja hvis det af alle/ nogle,magtelite som borgere/ vælgere rundt i verden

betragtes som "umoralsk" (eller mangel på virkelighedssans)

at kræve alle indbyrdes behandler hinanden menneskeligt/ medmenneskeligt

på tværs af samfund, individer og stater

uanset de historiske "forudsætninger"

ja så siger det selvsagt mere om dem der direkte eller indirekte

går ind for, og måske praktiserer, umenneskelighed overfor andre individer eller grupper

usynlig eller meget synlig umenneskelighed

 

ja siger mere om dem

end om dem der "naivt!!!?" går ind for

og kræver!!!

størst mulig menneskelighed og det for alle

hvorfor ikke!! :-)

 

 

17-07-2014 helge tegen

 

 

 

 

 

HPV vaccine

http://www.dr.dk/p1/ordet-er-dit

 

Lægen fra Sundhedsstyrelsen mente! åbenbart at de pågældende mennesker/ kvinder der helt entydigt har oplevet bivirkninger, at de givetvis også ville have haft det på præsis!! samme måde i præcis samme del af deres liv -selv uden en vaccination. ----Det er ellers noget af en påstand. ----med den tilgang til sagen så kan -eksempelvis- Sundhedsstyrelsen afvise enhver! bivirkning for ethvert medikament i verden med at patienten ALTID ville have haft det og det symptom/ bi "virkning" -med eller uden medicin --hvorfor ingen! forsker nogensinde kunne opdage en bi-virkning! --a prop pos bivirkninger og firmaernes egne forskningsresultater, -har man aldrig! hørt om at medicinalfirmaer der har fiflet med/ pyntet! på egne forskningsresultater. Jeg siger ikke at det aktuelle firma har det aner jeg intet om. --i dag må der selvsagt være materiale nok til at lave en omvendt statistisk (dansk/ europæisk) undersøgelse af vaccinerede kontra u-vaccinerede. ---en lytter nævnte at der blev brugt samme "fyldstof" i såvel placebo medicin som i den ægte medicin,så var det jo lige før man kunne fristes til at tro det var fyldstoffet der gav bivirkningerne --nåh nej der er jo ingen bivirkninger -siger Sundhedsstyrelsen ---eller, er det noget de har fået at vide de skal sige af de øverste -eller mest uafhængige- sundhedsmyndigheder i EU, - kan man måske funderer over.

 

 

og -hvis EU ender med at lave en handelsaftale med USA

bliver det så lettere eller svære at "sige" -eksempelvis- HPV vaccinen har bivirkninger

og bliver det svære eller endnu lettere at benægte virkeligheden

((og hvor uafhængig ville en sådan "øverste instans" være af lobbyisme og virksomhedsinteresser))

 

P.S. hvis nu HPV vaccinen havde været udviklet af tobaksindustrien

ville man monstro så havde taget lige så let på indberetninger om bivirkninger

når det gjaldt bivirkninger, her HPV

 

 

 

efterskrift

Vacciner og medicin rent historisk. Lige til.....

--Kun ved at erkende bivirkninger og mangelfulde virkninger vil der selvsagt blive forsket i endnu bedre vacciner og mediciner med færre bi virkninger --og større virkninger. -også når det gælder HPV vaccine. Ellers kunne man selvsagt lige så godt stoppe al forskning i dag ( eller have gjort det for flere årtier siden).

--dermed være nu ikke sagt

alt alt!! hvad der blir´ lanceret som en landvinding for alle!!

det også automatisk/ nødvendigvis er det

ja måske for nogle ligefrem tværtimod

 

--PS. når det gælder nutidens og fremtidens medicinalindustri

Noget helt helt andet er måske så hvor meget medicinalindustrien -rent moralsk- bør tjene på guldæg sammenlignet med anden investering/ produktion

 

ja personlig kunne man godt have ønsket sig

at når der var tale om sundhed, herunder medicin

så var der tale om no-profit

så eksempelvis ingen tjente

på opfindelse!! salg og produktion af eksempelvis medicin -eller mad

altså forudsat

at motivationen!! til at producerer havde været den samme

og effektiviteten ligeså

 

 

16-07-2014 helge tegen

 

 

 

 

 

 

tænk hvis

at det var en økonomisk!! fordel for samfundet

at eksempelvis rygere røg så meget som muligt

så de kradsede af så tidlig som muligt

ja hvis det havde været en ren guldgrube for samfundet/ samfundsøkonomien

hvad ville det officiel!! menneskesyn/ den officiel "moral" så havde været

at leve stærkt og dø ung

eller leve svagt og dø gammel

--af hensyn til alle!! andre mennesker

eller af hensyn til individet selv

---og

hvem ved i den sammenhæng bedst hvad bedst-e liv er ! :-)

--for den enkelte

 

spørgsmålet er ikke blot hvilken "moral" samfundet har til rygeren

samfundet som økonomen, politikeren, "naboen" og lobbyisten

om det afhænger af om rygning er en god eller dårlig forretning

for hele samfundsøkonomien! :-)

 

samme spørgsmål gælder selvsagt

eksempelvis stofmisbrug, alkoholforbrug

og overspisning = overvægt

 

ja er vi på vej derhen

at vores, den enkeltes og navnlig "samfundets" eneste!!! moral det er

hvis noget og nogen -på nogen som helst måde belaster "samfundsøkonomien"

ja så finder man det fuldkommen umoralsk

selv når det gælder

medmenneskelige og solidariske sundhedsudgifter

 

ja så er der vel ingen ende på

hvornår "samfundet" holder op med at "opdrage" på borgerne

--og i sidste ende opdrage dem/ os, med stok eller gullerod

 

til i "samfundets interesse at spise gulerod i stedet for slik

skønt man nogle dage har mest lyst til"slik"

for nu at sige det på den måde

-ja skam dig! :-)

 

eller hvilken slags strøm vil man helst have os til at bruge

dyr vindmøllestrøm der giver arbejdspladser og (penge til dong?)

og flest penge i statskassen

eller den billigste strøm jeg kan få

og så fremdeles

--nåh det var et stort sidespring som jeg ikke ved noget om

 

men når man så gerne vil have os til at bruge flest mulige penge

svinge dankortet mest muligt

er det så for at jeg skal blive rigere

eller at eksempelvis statskassen skal! :-)

 

men omvendt

hvis man nu skulle tænke på samfundets finanser

jævnfør eksempelvis "sundhedsråd" og samfundets finanser

så ville det selvsagt være helt ok at foreslå!! den enkelte

at leve så sundt som muligt

hvis det på samme tid gavner den enkeltes sundhed

som de offentlige finansers sundhed

og

hvis det kun!! gavner finansernes sundhed (de offentlige)

så være ved at det netop er derfor man vil have den enkelte til at leve på en anden måde

 

i øvrigt

når vi taler om at leve sundere

er det så set rent fysisk eller mentalt/ trivselsmæssigt

i det omfang de for den enkelte eksempelvis er hinandens modsætning

-enten som følge af smagen, prisen eller "levevis" i bredeste forstand.

 

 

og

når man går op i sundhed

så må man selvsagt gå op i sundhed i aller bredeste forstand

hvad med diverse kemikalier der bruges i -eksempelvis- Danmark

måske forbedre det sundheden at bruge et givet kemikalie til at spise to stk frugt om dagen

for nu at sige det på den måde

--eller hvad med fødevareindustriens brug af -eksempelvis- transfedtsyrer i EU

--til glæde for hvem :-)

 

men når man taler om sundt og navnlig usundt

så mener den enkelte at netop han har fundet de vise sten

enten han nu er 6, 16, 36 eller 56 år

og kan give karakter til de enkelte stoffer

såvel madvarer som kemikalier

og at "alle andre" ikke har forstået noget :-) ?

underforstået

alle vil gerne tage patent -på hver sin sandhed

 

--------

 

tilbage til spørgsmålet om man skal leve sundt

af hensyn til en sund samfundsøkonomi

pause sengetid

 

ressourceforbrug i det hele taget

herunder sundhedsudgifter

og virkningen af den enkelte/ sidste krone

til dette eller hint

 

13-07-2014 helge tegen

 

 

13-07-2014 helge tegen

 

 

 

 

 

 

22 årig dansk pædagog anklaget for pædofili i USA

 

forsvaren nævner dommeren er kend for at være såvel intelligent som eftertænksom

jamen skal en retssags udfald i -eksempelvis- USA nu afhænge af

om dommeren er "dum" eller intelligent

og af om en dommer er eftertænksom eller er så følelsesmæssigt engageret at det eftertænksomme overblik helt går fløjten

ja så ser det da vist galt ud med retssikkerheden i eksempelvis USA

 

ja hvad er forskellen på de domme som den mest eftertænksomme

eller intelligente dommer afsiger

henholdsvis de som den mindst! "intelligente" dommer afsiger

eller de som den mindst!! eftertænksomme dommer afsiger.

underforstået

at i et gennemført retssamfund/ i et 100% retssamfund

der burde man selvsagt kunne trække enhver afgørelse/ dom i en automat

uanset en dommers intelligens og eventuelle følelsesmæssige forudindtagethed

hvorfor ikke! :-)

((ps det eftertænksomme og intelligente kan af og til følges

men andre gange kan den intelligente mangle eftertænksomheden

og den eftertænksomme mangle intelligensen

for nu at sige det på den måde))

 

 

ligesom en dom selvsagt burde være ens -- i samme type sag

uanset om det var Bill Gates der mødte om med USAs dyreste advokat

eller det var en tilfældig stofmisbruger

der mødte op med landets dårligste forsvarer

ja i et ægte retssamfund

i et samfund hvor retfærdigheden vinder over alt andet

der burde en Bill Gates selvsagt blive idømt præcis samme straf

som "narkomanen"

for præcis samme lovovertrædelse

helt!! uafhængig af hvem af dem der havde hvilken advokat

og helt uafhængig af hvilken dommer de hver i sær blev dømt af

 

er det ikke det "man" forstår ved et retssamfund

altså et retfærdigt!! retssamfund

--også i "pengenes" USA

selv i pengenes og "juraens" USA

hvorfor ikke! :-) :-)

 

-og det samme spørgsmål kan man selvsagt rejse MED LANGT LANGT STØRRE RET

rundt i verden hvor det er våbene og volden

der styrer magthavernes tanker og handlinger

 

----------

 

i øvrigt om straf og 100% lighed for loven

man kan jo ligesom stille det op i et regneark

--forskellig fra land til land

henholdsvis årti for årti--

at den og den lovovertrædelse koster den og den straf

kort og godt

 

men

ud fra et rent menneskeligt/ medmenneskeligt synspunkt

og et endnu mere "retfærdigt" synspunkt

så burde "alle" selvsagt straffes forskelligt

for at det "føltes" ens

føltes lige smerteligt, ondt eller opdragende på den straffede

eller hvad "man" nu "præcis" ønsker at opnå med straffen

-for nu at gentage mig selv for jeg ved ikke hvilken gang

 

 

omvendt kunne man jo også straffe --stadigvæk forskellig

men alene i relation til hvor bevidst den pågældende selv var

om hvor ond/ ondskabsfulde den pågældende handling føltes

af netop det individ som en given handling gik ud over

 

ud fra den synsvinkel kan man selvsagt ikke straffe et menneske

barn eller voksen

der ikke ved af at det har begået en handling der af andre

føles ond, ondskabsfuld eller forkert

-eksempelvis narkomanen, fulderikken spritbilisten elle mennesket, eksempelvis "mopperen", uden empati

 

i øvrigt

ud fra ovennævnte ud fra ovennævnte synspunkt

så kan børn -afhængig af alder og opvækst- meget vel være bevidst om at de begår handlinger

der af andre føles forkerte/ onde

og måske være mere bevidste end mange voksne

og så er vi jo ovre i spørgsmålet om den kriminelle lavalder

i relation til VIRKNINGEN af et indivis handlinger på andre

for nu at sige det på den måde

 

---------------

 

Når det gælder spørgsmålet om straf

så må hver enkelt lovgiver

henholdsvis hver enkelt vælger/ individ

gøre op med sig selv og "forklare"

hvorfor vedkommende er tilhænger af netop den straf

for netop den og den lovovertrædelse --netop nu

modsat den straf vedkommende -selv- fandt den helt rigtige

for 25 år siden eller om andre 25 år!!

 

eller indtil vedkommende selv

bevidst eller uforvarende -overtræder en given lov

hvor vedkommende så selvsagt går ind for en langt langt mildere straf/ sanktion

end da den kun ramte alle andre.

 

i øvrigt

så må den enkelte

såvel lovgiver som vælger

 

fik lukket uden at gemme surt shov!!!

om 6 andre tilgange til begrebet straf

kommer senere!!!

 

 

 

 

 

 

 

Jævnfør spionagetjenester

valgte (og diktatoriske) magthavere skal alene væretage borgernes tarv

alle borgeres tarv

altså være deres "forvalter" og ikke deres herre

det samme gælder selvsagt alle et samfunds instanser/ institutioner

herunder spionagetjenester

hvorfor ikke! :-)

 

8-07-2014 helge tegen

 

 

 

 

 

07 & 08-2014

når borgerne ikke er en trussel -mod borgerne/ samfund

men sionagetjenester er en trussel

-mod samfundet -og dets borgere

jævnfør p1 kl13.03 07-07-2014

"Danmark i spionernes spind"

 

jeg kom for sent ind i udsendelsen

men hørte da om kvinden med kjolerne i Maribo

der af USA havde fået indefrosset eller blot standset en overførsel til Pakistan

 

jamen er det ikke ren terror at standse en penge-overførsel

i og med hverken kvinden eller ham hun bestilte varene hos i Pakistan de var terrorister

ja til sidst ender det vel med at ingen tør overføre penge til folk i andre lande som man ikke kender

fordi man så risikerer at blive kaldt terrorist

--eller

at man til sidst ender med at skulle spørge om lov til at overføre penge

hos den amerikanske (eller danske) efterretningstjeneste/ spionagetjeneste

hvis man ville undgå at blive kaldt terroris! :-)

og

hvad hvis den danske stat/ nationalbank overfører penge

til"Pakistan"/ eller et samfund/ en stat som USA ikke kan lide

vil beløbet så også blive indefrosset

--indtil USA måske om 100 år er blevet "venner" med det pågældende land/ samfund

og Danmark måske omvendt blevet uvenner med det/ den! :-)

 

---------------------

 

man "lader som om" at efterretningstjenester

eksempelvis!! i USA og Danmark

de som politiet skal få borgerne til at opføre sig ordentligt

altså få dem til at overholde loven

og ikke spor andet

meen jævnfør kvinden fra Maribo og hendes handelspartner i Pakistan

der dels blev beskyldt for at være!! terrorist og dels for at støtte terrorisme

så viser eksemplet netop at spionagetjenesten (i USA eller Danmark)

den ikke forhindrede spionage

men netop at den terroriserede mennesker

eksempelvis terroriserede kvinden til IKKE!! at handle med ham i Pakistan

 

som jeg forstod havde hun ikke siden handlet med vedkommende

ikke fordi hun ikke havde lyst

(hun fandt givetvis fremdeles hans sortiment lige så spændende som før)

men for ikke at komme i uføre en gang til

og ende i den amerikanske og danske spionagetjenestes sorte bog.

 

og set i det perspektiv

så kunne man ønske sig -og burde kræve!!

at ligesom spionagetjenester fortæller hvilken terrorisme de har forhindret

så burde de selvsagt også være de første til at afslører

i hvilket omfang deres handlinger har været til større og mindre skade for enkeltindivider

og dermed virket!!! som terror mod enkeltindividder

 

tilsvarende er det selvsagt også terror

hvis eksistensen af overvågning og spionagetjenester

de får individer/ borgere til at opfører sig på en anden måde

end de ville have gjort når de ikke risikerede at blive overvåget

altså så længe at de overholder loven i et retssamfund

 

-----

 

a pro pos retssamfund

objektivt set er det vel et hvor man varetager!! borgernes tarv bedst mulig

---uden at tilsidesætte den

hvad ellers! :-)

 

 

----

 

jævnfør "Maribo" sagen

med hvilken "ret" blander USA sig i internationale pengetransaktioner

hvis det havde været Danmark der stod for internationale transaktioner

så ville alle selvsagt havde himlet op om hvilken "ret" Danmark havde til at blande sig i dem

(eller hvis en af USAs u-venner blandede sig i alle internationale transaktioner

så ville alle selvsagt have spurgt hvilken ret de havde haft til det

kort sagt

hvorfor ikke lade et 100% neutralt og uvildigt internationalt organ

stå for alle!! internationale penge transaktioner i hele verden

bortset fra USA selv

hvem ville så synes at det ville være en dårlig ide

og med hvilken præcis begrundelse

 

------------

 

har efterfølgende lige hørt første del af ovennævnte udsendelse

om et menneske der kommer til Danmark for at arbejde på green Card ordningen som IT ingenør

og næsten første dag bliver opsøgt af to danske agenter

der havde "hørt"at han lavede "noget" som han ikke måtte

 

jeg går ud fra som givet

at det var en dansk ""stikker"" der havde "angivet" ham

til P.E.T. (Politiets Efterretningstjeneste)

Det kunne jo i princippet være hvem som helst

måske angivet af en der ikke kunne "tåle" at se udlændinge

i sit nærområde eller helt generelt

eller det kunne være af udlejeren der ønskede at have en grund til at smide ham ud

eller det kunne være af en IT medarbejder der havde mistet sit job til udlændinge

og så fremdeles og så fremdeles

ja kun fantasien sætter grænser

--jeg går ud fra som givet at P.E.T. ved hvem anmelderen var

og at P.E.T ikke selv gør en fjer til ti høns som i den foreliggende sag

men at enhver efterretningstjeneste -i enhver sag

vurderer seriøsiteten af enhver anmeldelse

herunder om der er et helt useriøst og rent personligt motiv til "anmeldelsen".

 

----------------

 

jævnfør førnævnte eksempel

så er vi jo igen tilbage ved spørgsmålet

om hvem der udøver terror mod hvem

hvis en spionagetjeneste "indirekte"/ i praksis er årsag til

at et menneske bliver smidt ud af sin lejlighed

og mister samtlige venner/ hele sit netværk! :-)

så han til sidst vel næsten betragtede sig selv

som alene på en øde ø

hvor efterretningstjenesten måske næsten!! føltes som hans eneste ven

-som den netop pædofil anklagede danske pædagog i USA

der vel nærmest i øjeblikket kun betragter anklageren som sin eneste ven! :-)

 

 

 

efterskrift

er jeg for skrap ved verdens efterretningstjenester

herunder sågar også den danske

med ovennævnte to sager i mente

kun hvis eterretningstjenester -umulig- kunne opfører sig bedre

altså umulig kunne opfører sig mere menneskelig og humant

overfor det enkelte individ

navnlig da de uskyldige

men sandt for dyden da også de skyldige

 

såvel som

dem et givet samfund/ et givet magtapparat -rundt i verden-

de "kalder" "skyldige"

eksempelvis fordi individet/ mennesker agiterer for

menneskeretigheder/ menneskelige rettigheder og et menneskeligt samfund

-og det eksempelvis af "magten" opfattes som en trussel mod denne

fordi!!

et givet magtapparat et eller andet sted i verden

det netop selv er den størst trussel mod mennesker ve og vel

menneskers tarv, deres ve og vel og menneskers selvindlysende rettigheder -og krav

 

 

07-07-2014 helge tegen

 

 

 

 

 

 

"Man bliver klogere af nederlagene end af sejrene"

MF Bertel Haarder i "Europa lige Nu" 06-07-2014

http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/europa-lige-nu-127#!/

 

Hvis det er korrekt, så kan man ikke lade være med at funder over

om verdens stormagter -eksempelvis- USA, Rusland og Kina

har brug for en stribe nederlag "for at blive klogere"

og opfører sig mere humant og medmenneskeligt overfor andre mennesker og nationer

ja det samme kan man selvsagt sige med lige så stor ret

om alle! samfund og mennesker

der opfører sig u-menneskeligt og inhumant

overfor samfund og individer

--i forhold til det muliges kunst

 

omvendt kan man så sige

at det er lidt en bagvendt måde

man/ du kan ikke forstå hvad du og "jeres" stat

tvinger andre til at lide

før end du/ i selv har lidt det samme

 

og dog

"normalt" avler vold mere vold

og ikke tilgivelse

medmindre at man tænker sig

at en tilfældig stats lovgiver

eksempelvis ham der går ind for den strengeste straf

han skulle tvinges til at "smage sin egen medicin" fuldt ud

og være indespærret så mange år så mange år

som han argiterede for at en given straf skulle være

 

ja så ville vedkommende lovgiver selvsagt

som en anden Nelson Mandela

starte med at tilgive

før!! han krævede staf

--ELLER "politisk!!" "handling"

 

nåh

men der er kanske kun een statsmand som Mandela pr 1.000 år

og 100 vælgere som han

--pr 1.000år? :-)

modsat eksempelvis!!! danske vælgere??

for slet ikke at snakke om -eksempelvis- amerikanske vælgere

herunder Sarah Palins og Tea party bevægelsens ("blinde" /enøjede tilhængere/ sympatisører)

blinde? -i forhold til størst mulig menneskelighed og medmenneskelighed

for alle!

 

------

 

Når Bertel Haarder taler om man bliver klogere/ klogest af nederlagene

så kan man selvsagt ikke lade være med at spørge sig selv

når "Danmark" fører og har ført en stadig mere aktivistisk udenrigspolitik

(som halehæng til USA ? :-)

(og i den sammenhæng vil anskaffe verdens mest avancerede fly

er det så udtryk for at -eksempelvis!- "Danmark er på vej til at blive klogere eller dummere

jævnfør Bertel Haarders logik! :-)

 

eller

sagde og mente han -i næsten samme åndedrag- det modsatte! :-)

og -med hvilken præcis begrundelse

 

i øvrigt

alle politikere og statsmænd foregiver vel at være "internationalister"

og at være tilhænger af størst mulig menneskelighed/ medmenneskelighed

 

jamen hvis det ikke blot var noget som "de/ alle" sagde

men også mente

ja så kunne man selvsagt i morgen have skrottet størstedelen af al militær i verden

og overladt resten til -en slags!!- FN/ en international "politi/ militærstyrke"

der skulle sikre staters men navnlig individers tarv/

størst menneskelighed/ medmenneskelighed for det enkelte individ

 

lyder det naivt! :-)

jamen er det ikke det al alle politikere og borgere stræber efter

og i hvert fald siger!! de stræber efter

og navnlig har PLIGT til at stræbe efter

for at varetage alle individers tarv fuldt ud! :-)

 

 

 

 

 

 

 

07-07-2014 helge tegen

 

 

 

 

"Man bliver klogere af nederlagene end af sejrene"

MF Bertel Haarder i "Europa lige Nu" 06-07-2014

http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/europa-lige-nu-127#!/

 

Hvis det er korrekt, så kan man ikke lade være med at funder over

om verdens stormagter -eksempelvis- USA, Rusland og Kina

har brug for en stribe nederlag"for at blive klogere"

og opfører sig mere humant og medmenneskeligt overfor andre mennesker og nationer

ja det samme kan man selvsagt sige med lige så stor ret

om alle! samfund og mennesker

der opfører sig u-menneskeligt og inhumant

overfor samfund og individer

--i forhold til det muliges kunst

 

omvendt kan man så sige

at det er lidt en bagvendt måde

man/ du kan ikke forstå hvad du og "jeres" stat

tvinger andre til at lide

før end du/ i selv har lidt det samme

 

og dog

"normalt" avler vold mere vold

og ikke tilgivelse

medmindre at man tænker sig

at en tilfældig stats lovgiver

eksempelvis ham der går ind for den strengeste straf

han skulle tvinges til at "smage sin egen medicin" fuldt ud

og være indespærret så mange år så mange år

som han argiterede for at en given straf skulle være

 

ja så ville vedkommende lovgiver selvsagt

som en anden Nelson Mandela

starte med at tilgive

før!! han krævede staf

--ELLER "politisk!!" "handling"

 

nåh

men der er kanske kun een statsmand som Mandela pr 1.000 år

og 100 vælgere som han

--pr 1.000år? :-)

modsat eksempelvis!!! danske vælgere??

for slet ikke at snakke om -eksempelvis- amerikanske vælgere

herunder Sarah Palins og Tea party bevægelsens ("blinde" /enøjede tilhængere/ sympatisører)

blinde? -i forhold til størst mulig menneskelighed og medmenneskelighed

for alle!

 

------

 

Når Bertel Haarder taler om man bliver klogere/ klogest af nederlagene

så kan man selvsagt ikke lade være med at spørge sig selv

når "Danmark" fører og har ført en stadig mere aktivistisk udenrigspolitik

(som halehæng til USA ? :-)

(og i den sammenhæng vil anskaffe verdens mest avancerede fly

er det så udtryk for at -eksempelvis!- "Danmark er på vej til at blive klogere eller dummere

jævnfør Bertel Haarders logik! :-)

 

eller

sagde og mente han -i næsten samme åndedrag- det modsatte! :-)

og -med hvilken præcis begrundelse

 

i øvrigt

alle politikere og statsmænd foregiver vel at være "internationalister"

og at være tilhænger af størst mulig menneskelighed/ medmenneskelighed

 

jamen hvis det ikke blot var noget som "de/ alle" sagde

men også mente

ja så kunne man selvsagt i morgen have skrottet størstedelen af al militær i verden

og overladt resten til -en slags!!- FN/ en international "politi/ militærstyrke"

der skulle sikre staters men navnlig individers tarv/

størst menneskelighed/ medmenneskelighed for det enkelte individ

 

lyder det naivt! :-)

jamen er det ikke det al alle politikere og borgere stræber efter

og i hvert fald siger!! de stræber efter

og navnlig har PLIGT til at stræbe efter

for at varetage alle individers tarv fuldt ud! :-)

 

07-07-2014 helge tegen

 

07-07-2014 helge tegen

 

 

 

04 & 05-07

Sarah Palin som præsident!

hvilke kvaliteter en præsident må have i et civiliseret samfund

eller netop ikke må have

i relation til eksempelvis Sarah Palin

 

så lige udsendelsen på DR2 (dr.dk) 03-07-2014 kl 23.00 om Sarah Palin

http://www.dr.dk/tv/se/dokumania-sarah-palin/dokumania-sarah-palin-sadan

og man må selvsagt spørge sig selv

hvilken slags regeringsleder (eksempelvis præsident - her aktuelt i USA)

at et samfunds borgere/ vælgere naturligt/ selvsagt har krav!! på

 

det er selvsagt et menneske

der såvel ønsker som evner at varetage alle! menneskers tarv bedst mulig

og ikke blot dem som vedkommende sympatiserer mest med

men også de som vedkommende sympatiserer mindst mulig med

eller måske ligefrem "hader"

-hvis man taler om et civiliseret, humant medmenneskeligt retssamfund

 

og jævnfør førnævnte udsendelse

så er det jo lige før at man får indtryk af

at Sarah Palin er et af de mennesker

der dårligst evner at varetage -alle- menneskers tarv

alle!! borgeres tarv bedst mulig

-ja hendes skelnen mellem venner og fjender og behandling af dem

i nævnte udsendelse

det får i et eller andet omfang en til at tænke på diktatorer

der tilgodeser vennerne og forfordeler andre/ "fjenderne"

-navnlig når det styrker deres egen magt/ indflydelse! ?

Ja jævnfør Sarah Palins magtmisbrug som borgmester og guvernør

hvis hun havde levet i et andet land eksempelvis i sidste halvdel af det 20. århundrede

(1950 - 2000)

så kommer man uvilkårligt til at funderer over

hvorvidt hun ville have været en endnu skrappere diktator

end dem der rent faktisk har befolket de pågældende lande på et givet tidspunkt

forudsat hun var født og opvokset der

og havde fået magten der.

 

 

 

Kan ikke lade være med at tænke

hvis nu et flertal af amerikanerne på et tidspunkt valgte Sarah Palin som præsident

eller en type som hende

hvor mange måneder ville der så gå

inden at flertallet var skrumpet til et mindretal

eksempelvis fordi det sidste en type som Sarah Palin interesserede sig for

det var menneskers tarv

og navnlig ALLE!! menneskers tarv.

 

-----

 

I forlængelse heraf bør!! og må man selvsagt spørge Sara Palin

(såvel som alle andre der lægger billet ind på et offentligt embede)

hvilket menneskesyn har hun

og navnlig, hvad synes hun om mennesker der er af en anden mening end hun selv

eller lever på en anden måde end hun selv

underforstået

mener hun at hendes mening er mere "rigtig" end alle andre

og dermed at hun og hendes ligesindede er "bedre mennesker"

og at hun og hendes ligesindede er "overmennesker" i forhold til andre! :-)

 

Angående eksempelvis Sarah Palins menneskesyn

hvem sætter hun så mest pris på

af henholdsvis nulevende og historiske personligheder

hvad mener hun eksempelvis om Gandhi , Mandela, Martin Luther King

eller hvad med Kennedy og Olof Palme til eksempel

 

og hvad syntes Sarah Palins omgangskreds, herunder hendes forældre om disse personer

eksempelvis om Martin Luther King

og om diskriminationen af ikke-hvide da Sarah var barn

ja hvilke værdier er hun flasket op med

og på hvilken måde har de påvirket hende

 

og hvad mener Sarah Palin om FNs konvention om menneskerettigheder af 1948

--og alle andre konventioner og traktater der -entydigt- skal beskytte/ varetage borgernes tarv

også og navnlig

når varetagelsen strider mod magthavernes/ magthavernes ønsker, vilje

og -- dermed måske navnlig følelser

 

og hvad mener Sarah Palins sympatisører og "eventuelle!" vælgere

om konventioner og traktater der beskytter borgerne/ individet mod overgreb

fra eksempelvis andre borgeres side

men jævnfør den nævnte udsendelse navnlig beskytter borgerne/ individet

mod overgreb fra "samfundets" side

eksempelvis fra en borgmester, guvarnør - eller en kommende "præsident"! :-)

 

kan i den sammenhæng ikke lade være med at funderer over

hvorvidt nogle af Sarah Palins tidligere!! vælgere

henholdsvis nuværende sympatisører

og eventuelt!! kommende vælgere

de respekterer eksempelvis nævnte menneskerettighedserklæring

ja respekterer alle!! andre mennesker som - sine med-mennesker

der alle skal behandles mest muligt menneskelig

--og ikke behandler folk de ikke er enige med som sine mod-mennesker

når de ikke er enig med dem i deres synspunkter eller levevis

 

og hvad synes!! det trossamfund Sarah Palin tilhører

om mennesker med en anden religion, dels dem helt uden religion

dels dem i USA (dels dem i resten af verden)

og hvad siger Sarah Palins egen -helt personlige!! religion

om "alle de/ vi andre"

og samme spørgsmål må man selvsagt stille til hver enkelt af hendes trosfæller

dels hendes sympatisører

--hvis man vil have en fornemmelse af hvilket samfund de drømmer om

jævnfør at religion for Sarah Palin åbenbart fylder så meget som det gør

 

Når jeg ser Sarah Palin tænker jeg på

er hendes væsentligste eller eneste "politiske" budskab

"er vi ikke gode!!! -og enige!!!

akkurat som en vækkelsesprædikant kan fange sin menighed min "menighed" netop med de ord! :-)

måske med tilføjelsen af den -underforståede!! sætning

er vi ikke ""frelste""

meget meget mere end alle de andre

--ja er "vores" mening ikke meget meget mere "rigtig"/ sand end alle andres

ja sådan tænker jeg lidt når jeg ser Sarah Palin

sammen med hendes tilhængere/ sympatiserer/ menighed

 

eller når jeg ser tea party-bevægelsen være mest "engageret"

-som et fodboldholds mest "engagerede" tilhængere

 

jeg ved godt at filmen jeg referer til ovenfor er fra 2011

og at Sarah Palin måske ikke er helt så hot et navn som dengang

og dog!!

hvis hun nu går efter at være "kongemager"

og satser på at hun drømmer om at få indflydelse på

hvem der skal være præsidentkandidat for republikanerne

så kan ddet vel også være mere end galt nok

navnlig hvis hun ikke har en forestilling om

hvilken præcis politik en sådan kandidat bør føre

og med hvilken begrundelse

eller hvilket menneskesyn en sådan kandidat bør have

eksempelvis når det gælder alle andre mennesker

end Sarah Palins!! og kandidatens meningsfæller

 

Når jeg ser Sarak Palin tænker jeg på

er hendes væsentligste eller eneste "politiske" budskab

"er vi ikke gode!!! -og enige!!!

akkurat som en vækkelsesprædikant kan fange sin menighed min "menighed" netop med de ord! :-)

måske med tilføjelsen af den -underforståede!! sætning

er vi ikke ""frelste""

meget meget mere end alle de andre

--ja er "vores" mening ikke meget meget mere "rigtig"/ sand end alle andres

ja sådan tænker jeg lidt når jeg ser Sarah Palin

sammen med hendes tilhængere/ sympatiserer/ menighed

 

eller når jeg ser tea party-bevægelsen være mest "engageret"

-som et fodboldholds mest "engagerede" tilhængere

 

jeg ved godt at filmen jeg referer til ovenfor er fra 2011

og at Sarah Palin måske ikke er helt så hot et navn som dengang

og dog!!

hvis hun nu går efter at være "kongemager"

og satser på at hun drømmer om at få indflydelse på

hvem der skal være præsidentkandidat for republikanerne

så kan ddet vel også være mere end galt nok

navnlig hvis hun ikke har en forestilling om

hvilken præcis politik en sådan kandidat bør føre

og med hvilken begrundelse

eller hvilket menneskesyn en sådan kandidat bør have

eksempelvis når det gælder alle andre mennesker

end Sarah Palins!! og kandidatens meningsfæller

 

 

 

ikke mere for nu

 

 

 

04 og 05-07-2014 helge tegen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskæftigelsministeren er så stolt af

at man nu afskaffer meningsløs! aktivering

så som at finde sin indre fugl og bygge tårne af peddigrør/ sugerør

 

skulle det være noget at være stolt af

eller er det kun politikere og deres taleskrivere der kan være stolt af den slags

 

ville det ikke have klædt Ministeren og øvrige parlamentarikere

hvis de i stedet for havde stillet sig op

og været ubeskriveligt flove over

at de i sin tid havde indført -meningsløs- og "fordummende" aktivering

og derudover havde været så!! mange år om at afskaffe den

og

og ville en sådan indrømmelse ikke samtidig have været udtryk for

at man havde set virkeligheden i øjnene i stedet for at benægte den

i dag

eller

dagen efter den gamle lov i sin tid var vedtaget

(af de samme! ? -partier eller parlamentarikere)

 

nu man er i gang med at se virkeligheden i øjnene

sådan en sankt hans aften

og brænde alt det ubrugelige af

så kan man jo passende spørge sig selv

hvor mange danske, europæiske (EU) og internationale regler

som man burde futte af/ kasserer

før!! man kan se virkeligheden, sandheden, logikken og meningsfuldheden i øjnene

--ja hvordan vil man om 50 og 100 år objektivt!! betragte verdens samfund af i dag

herunder det danske

sammenlignet med det bedst!! mulige

for det enkelte individ i samfundet

 

23-06-2014 helge tegen

 

 

NSA og 50 danske kabler i en udgravning (foto)

 

Hvem har parlamentarikerne/ den enkelte parlamentariker "givet lov" til at "lytte med" på disse -danske- kabler/ til at "støvsuge" disse kabler for informationer. Hvad med NSA i USA og FE i Danmark, og hvem mere!! -og navnlig med hvilken begrundelse!! --eller skulle jeg sige manglende! saglige begrundelse! :-) --tænk omvendt at den danske efterretningstjeneste omvendt begyndte at støvsuge alle!! kabler i USA for data, hvad ville en 100% uafhængig/ upartisk dommer/ jurist så mene om den sag! :-) ---eller hvad hvis danske eller amerikanske spiontjenester støvsugede "kabler" i andre lande for informationer. Hvad ville -og burde- dommere og jurister der mene om det! :-) jeg spør´ bare

 

23-06-2014 helge tegen

 

 

 

NSA og det danske parlament

hvem er stikirenddreng for hvem/ (i lommen på hvem :-) )

 

Uvilkårligt må man naturligvis spørge sig selv

på hvilken måde de (enkelte!) danske parlamentarikere

har givet NSA ret til at opsamle ""rådata" fra kabler i Danmark

har man/ den enkelte modstræbende eller begejstret givet NSA lov

til at aflytte/ indsamle ""rådata"" i Danmark

og hvorfor ikke forbyde NSA at indsamle rådata

 

-elles betyder det selvsagt at NSA kan indsamle kommunikation

eksempelvis mellem Statsminister Thorning Schmidt og kansler Merkel

såvel som alle "interessante!" personer henholdsvis firmaer.

 

hvad skal der i øvrigt til for at man bliver interessant at overvåge i NSAs øjne

hvem ved om det er nok at man kritiserer NSAs indsamling af "rådata" i Danmark

eller at man/ personer kritiserer en eller anden stats politik og handlinger

et eller andet sted på kloden

 

Nu siger man ganske vist i det fredlige Danmark

at har man ikke noget at skjule, så kan man ikke have noget mod overvågning

det må da vist siges at være en af de største løgne

det kommer selvsagt an på hvem spionen er

om vedkommende gør sort til hvidt og hvidt til sort

gør løgn til sandt og sandt til løgn

eksempelvis fordi man mentalt eller fysisk sidder flere lysår borte

 

Den med at NSA nu kan tappe rådata fra kabler i Danmark

fra alle!!? kabler -og luftbårne signaler!?

det lyder helt "uskyldigt" -som om det er helt værdiløst

men meningen med det hele er vel at NSA, eksempelvis hjemme i USA

kan sidde og dechifrerer al!!! kommunikation de måtte ønske

såvel personer imellem som virksomheder imellem

sågar myndigheder imellem

indenfor eller på tværs af grænser

 

Forsvarsminister Vammen udtalte for flere dage siden

at når NSA tapper data fra kabler i Danmark overtræder de ikke dansk!! lov

jamen hvis vi lever i et retssamfund

så må vi vel som borgere i en retsstat have ret til at vide

efter hvilke!!! danske!!! love at NSA kan tappe data fra kabler i Danmark

eller hvad! :-)

 

PS. Snowden var i Deadline på DR2 (dr.dk) for mange måneder siden

og man kunne forstå at NSA består af mange afdelinger

og en eller anden bemærkning fik mig til at funderer over

hvorvidt NSA er en ren statslig organisation i USA

eller

om noget af arbejdet er "udliciteret" til private aktører

det er givetvis en fiks ide

for ellers kunne man måske, jeg sagde måske!! have frygtet

at NSAs havde haft svært ved at holde dørene hermetisk tætte

til dem "NSA" sympatiserede mest med

-blot en tanke!!

 

efterskrift

-jeg tænker her eksempelvis på spørgsmålet om industrispionage

ja tænk et firma "overvågede" kommunikation i EU

og et firma i EU var længere fremme rent teknisk

end det firma i eksempelvis USA der overvågede EU

 

blot en tanke!!

om det er mere end et luftkastel

er det måske kun kransekagefigurerne i USA svare på

men

hvis overvågningen hos NSA er "udliciteret"

så ville den selvsagt havee været milliarder værd for særligt interesserede

 

 

23-06-2014 helge tegen

 

 

 

 

 

Bilderberggruppens menneskesyn 1954 og 2014

 

I 1954 gætter jeg at Bilderberggruppen "alene" tænkte i og talte om

penge og materialismse

men!! hvad tænker gruppen på her i 2014

tænker deltagerne af i dag også "alene" i penge og materialisme

 

nej forhåbentlig ikke

forhåbentlig -overhovet ikke!-

tværtimod tænker deltagerne forhåbentlig alene på menneskers ve og vel

på individets samlede tarv og og trivsel

ikke blot materielt

og dermed dets samlede retfærdighed

på alle!! individers ve og vel/ retfærdighed

 

nåh, hvorfor ikke! :-)

 

29-05-23014 helge tegen

 

 

 

Eksempelvis!! EU som religion!!

 

Hvornår hører man mennesker kritiserer

deres egen religion og deres egen gud

og hvornår hører man EU kritikere tale godt om EU og EU regler

for ikke at tale om

hvornår har man hørt EU tilhængere/ flommeeuropærer kritiserer

EU og dermed EU regler

hvad enten de nu er vælgere eller politikere

et eller andet sted i Europa, herunder Danmark

 

26-05-2014 helge tegen

 

 

 

Tillid, EU kontra vælger

 

Margrethe Vestager nævnte under EU valget

at de radikales vælgere har haft tillid til EU

modsat visse andre partiers vælgere

jævnfør det ene mandat de fik

 

så kan man selvsagt ikke lade være med at spørge sig selv

1) har EU så også tillid! til den enkelte radikale vælger

2) har den enkelte radikale vælger så også grund til

at have "ubetinget" tillid til EU

3) og har andre mennesker (individer) -i hele! EU

grund til at have mere eller mindre tillid - til EU

end radikale vælgere har

 

og bør!! man/ den enkelte

Margrethe Vestager og alle!! andre europærer

have større eller mindre tillid til EU

end til eksempelvis det nationale parlament

eksempelvis det danske folketing! .-)

hvad siger den historiske (og fremtidige) udvikling

 

spørgsmålet når det gælder tillid tillid til eksempelvis EU er

den enkelte vælger betragter sig som egoist

henholdsvis som samfundsborger med størst mulig medmenneskeligt ansvar

altså skal man betragte eksempelvis! EU som en instans

der entydigt varetager "egoisternes" tarv

eller entydigt varetager det enkelte individs tarv bedst mulig

også de svagest stillede af dem

--også de der bliver boende hvor de altid har boet!!

HVIS MAN NU SKULLE STILLE SPØRGSMÅLET PÅ SPIDSEN

om hvilken vælger/ hvilket individ der har grund til at have tillid til EU

og hvilket der ikke har- hvornår

 

og hvad hvis man ser det i et fremadrettet perspektiv

år for år

men navnlig da set i et ret historisk perspektiv!!

 

Nåh, i det omfang eksempelvis!! EU

og alle andre samfund/ "samfund" i verden

de hellere vil tale penge/ det materielle

end om egoisme kontra individets! tarv

så er spørgsmålet selvsagt

hvornår har de entydigt brugt midlerne/ pengene

-og magten!!

til, til enhver tid, at gavne individets tarv mest muligt

hvorfor ikke! :-)

 

jeg skal nok lade være med at kloge mig på

om hvem/ hvilke individer der har og haft det værst

målt på individets tarv

fra EUs start

(eller fra en given stat på kloden har fået sin egen forfatning

og så frem til i dag)

det er der flere millioner henholdsvis milliarder mennesker

der hellere end gerne vil kloge sig på

men hvis vi her holder os til EU

så kunne man have ønsket sige en "total margin analyse"

af hvor mange milliarder/ billioner at EU gennem årene har forvaltet

og hvor meget at man har gavnet menneskers tarv

navnlig de der på den ene eller anden måde har det værst

materielt eller på anden måd

og hvor meget EU kunne have gavnet menneskers/ individers tarv og trivsel

hvis EU i netop den sammenhæng havde brugt midlerne optimalt

indirekte eller direkte

men så virkningen!! blev bedst mulig

ikke dårligere eller dårligst mulig

i forhold til det muliges kunst.

 

-----------------

 

PS når det gælder individets tarv i forhold til EU

og EUs ide om at blande sig sociale ydelser så som "børnecheck (ca 36.000 pr barn)

selv hvis udgiften pr barn kun er 5 eller 10.000 hjemme

så kan man ikke undlade at spørge sig selv

hvis unge virkelystne mennesker kommer til et andet land

så klarer de sig sikkert uden eksempelvis!! børnecheck fra det nye land/ område

 

var det ikke snarer -eksempelvis- de ældre i hjmlandet

der burde have haft en "ældrecheck"

fra Danmark eller EU

fordi

eksempelvis Danmark/ EU dræner nogle områder/ lande

for arbejskraft, initiativ, engagement -og dermed kapital!

altså hvis man satte alle"! menneskers ve og vel højest

højere end eksempelvis kapitalens og arbeejdskrftens frie bevægelighed

 

 

bør forbedres -som så ofte før

-ja, hvis jeg skrev lige så hurtig som jeg taler! :-)

 

26-05-2014 helge tegen

 

 

 

 

 

 

Tillid, EU kontra vælger

 

Margrethe Vestager nævnte under EU valget

at de radikales vælgere har haft tillid til EU

modsat visse andre partiers vælgere

jævnfør det ene mandat de fik

 

så kan man selvsagt ikke lade være med at spørge sig selv

1) har EU så også tillid! til den enkelte radikale vælger

2) har den enkelte radikale vælger så også grund til

at have "ubetinget" tillid til EU

3) og har andre mennesker (individer) -i hele! EU

grund til at have mere eller mindre tillid - til EU

end radikale vælgere har

 

og bør!! man/ den enkelte

Margrethe Vestager og alle!! andre europærer

have større eller mindre tillid til EU

end til eksempelvis det nationale parlament

eksempelvis det danske folketing! .-)

hvad siger den historiske (og fremtidige) udvikling

 

hvis den enkelte vælger betragter sig som egoist

henholdsvis som samfundsborger med størst mulig medmenneskeligt ansvar

 

26-05-2014 helge tegen

 

 

 

 

 

 

Vækst, vækst, vækst -sådan set!!

 

alle taler! om vækst og vil! størst mulig vækst

måske! navnlig økonomer og politikere

-eller vælgerne/ borgerne selv?

ja naturligvis skal vi have størst!! mulig vækst

men - ved eksempelvis! politikerne/ lovgiverne også hvilken slags vækst! :-)

ikke eksempelvis!! materiel (økonomisk)vækst

men størst mulig vækst af menneskelig trivsel

og navnlig da for de hvis trivsel i forvejen er mindst

-eller de hvis trivsel i forvejen er størst! :-)

 

ja svaret afhænger vel af

hvorvidt du betragter alle andre som dine medmennesker

eller betragter "dig selv og dine" som egoister

og alle andre som dine mod-mennesker

 

ja dybest set

hvis "man"/ indevidet betragter alle! som sine medmennesker

så må man selvsagt ønske/ have viljen til

eksempelvis som producent, økonom, politiker og reklamemand

at få mennesker til at forbruge og producere

det som objektivt set øger deres trivsel mest

ikke mindst

for nu at sige det på den måde

 

men "forbrugeren" selv har naturligvis også et ansvar

navnlig hvis deres indsigt er større end eksempelvis! politikernes

når det gælder hvad der øger og mindsker den enkeltes trivsel og tarv

hvorfor ikke! :-)

 

problemet kan så være

hvis en enkelt (højtråbende) politiker eller vælger trives bedst

ved at stå og fiske ved sit helt private vandhul

så betyder det jo ikke at alle! andre også trives bedst

ved at have sit eget private vandhul at fiske ved! :-)

i den sammenhæng har man kort sagt brug for

ikke generalisering men individualisering! i forhold til det enkelte individ

for at øge det enkelte individs trivsel mest mulig

hvorfor ikke! :-)

 

25-05-2014 helge tegen

 

 

 

 

 

15 eller 80% Lovgivning skyldes EU

 

Dybest set er det selvsagt uinteressant hvor mange procent lovgivning

der henholdsvis kommer fra København og fra Brussel

spørgsmålet er derimod hvad kvaliteten!! af en lovgivning er

og om man lovgiver om væsentlige forhold eller petitesser

eller

ligefrem indirekte eller direkte (samlet set) lovgiver til skade for mennesker -enkeltindivider

 

i den sammenhæng kan man ikke undlade at spørge sig selv

hvilken!! lovgivning burde der være vedtaget fra eksempelvis 1973 og frem til i dag

for at gavne menneskers tarv bedst muligt

ikke mindst dem med de dårligste kår

 

og hvilken lovgivning har samlet set været til gavn

henholdsvis til skade

for samfundet, men først og sidst det enkelte individ

hvad enten reglerne kommer fra København eller Brussel til eksempel

 

--til skadelig (menneskefjendsk :-) ) lovgivning hører selvsagt også overflødig resurseforbrug

-for nu at sige det på den måde :-)

 

--------------

 

For øvrigt nævnte Margrethe Auken forleden

-begejstret!!!-

at Romtraktaten fra starten har talt om et stadig snævrer samarbejde

 

hvorfor talte Romtraktaten!! ((og Margrethe Auken)) ikke i stedet for om

et samarbejde

der entydigt!! gavner borgernes/ det enkelte individs tarv bedst mulig

hvad enten det er gennem et stadig snævrer eller løsere samarbejde

og efter stadig bedre regler

mere menneskelige/ medmenneskelige, humane og -dermed!- retfærdige regler

 

(direkte eller indirekte

altså -noget kan godt være til skade

blot det er til endnu større gavn -for individets tarv

samlet set)

 

 

-----------

 

Det med at 10-20 eller 80% af al lovgivning skyldes EU

hvem der har ret, det er vel et åbent spørgsmål

--Men-- når man højest når frem til 10 - 20%

er spørgsmålet om børnecheck indeholdt heri

og 1.000 andre sammenlignelige ting

--og kan Danmark ændre 80 - 90% af al lovgivning i morgen

uden overhovedet at komme i kkonflikt med EU lovgivning! :-)

 

25-05-2014 helge tegen

 

 

 

 

EUs patentdomstol -og dommere!

 

http://www.dr.dk/p1/p1-debat/p1-debat-582

 

Pinligt at hører Christel Schaldemoses argument for at være med i patenstomstolen: Vi skulle være med for at få ansat to! danske dommere ved domstolen, -der så kunne forsvarer danske!! holdninger og værdier. Det lyder som om Christel Shaldemose og alle hendes politiker kollegaer ønsker/ vil styrer hvad de to danske dommere skal mene! :-) -det er ellers lige det modsatte af magtens tredeling der er et anerkendt princip i et retssamfund, hvor ingen!! jeg sagde ingen kan blande sig i en normal domstols virke. Så absolut et tankevækkende synspunkt Christel Schaldemose har!!

 

Men mindst lige så pinligt har det da været at høre Novo udtale sig

om hvor mange millioner dethar!! kostet at tage patenter

i alle EU landende indtil i dag

det forekommer mig at være et endnu større forsøg på manipulation

end den mest begavede og udspekulerede!! reklamemedarbejder

kunne finde på at bruge

hvis jeg skal sætte det lidt på spidsen

idet -navnlig- Novo ved

uanset om danmark stemmer ja eller nej til patentdomstolen

så skal Novo kun søge eet! patent

for hele resten af EU

 

22-05-2014 helge tegen

 

 

 

 

Frihandelsaftale EU - USA

 

Ulla Tørnæs turnerer Danmark rundt med DIs tal

om at en frihandelsaftale med USA vil skabe 15.000 nye arbejdspladser

man må gå ud fra som givet at hun mener nettoarbejdpladser

men hvor mange nye arbejdspladser bliver der så skab

og hvor mange gamle arbejdspladser går der så tabt

før man lander på netto 15.000 "nye" arbejdspladser! :-)

 

dertil kommer så "løftet" om 4.000 kr ekstra om måneden pr familie

vist også DI der lover det!

kan DI love man i Danmark kan producerer alle vare endnu billigere

blot fordi man får et endnu større marked

men navnlig garanterer

at danske virksomheder kan beholde sin nuværende konkurrenceevne

i forhold til eksempelvis nuværende og kommende amerikanske virksomheder! :-)

-ja hvad tør Dansk Industri selv garantere!

 

20-05-2014 helge tegen

 

 

 

 

 

Inklusion -for børnenes eller politikernes skyld! :-)

 

forleden kunne man høre om et barn

der nogle gange spiste sammen med familien og andre gange spiste for sig selv

og så er det jo at man endnu engang må spørge sig selv

har politikeren indført inklusion i folkeskolen

for politikernes egen skyld eller for børnenes skyld

i sidstnævnte tilfælde så siger det sig selv

at de pågældende børn -med deres lære- må kunne gå til og fra klassen

afhængig af hvor barnet befinder sig bedst

den pågældende dag/ på det pågældende tidspunkt

som barnet der skiftevis spiste med familien og alene

hvorfor ikke -ideelt set! :-)

 

20-05-2014 helge tegen

 

 

 

 

 

Region Nordjyllands 135 millioner kontra EU

 

"søger" regionen blot om at få -sine egne penge :-)

 

http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/EP14/Artikler/2014/05/15/171338.htm

 

i går var region nordjylland så stolt over at

deres lobbyister på tre år havde hevet 135 millioner hjem til nordjylland

ja sådan kan man naturligvis også se på det

 

men man kan vel med endnu større ret sige

først sender "Region Nordjylland" en hel masse millioner til Brussel

bagefter!!

så tager man til Brussel og står som en anden tigger med hatten i hånden

og ber´ allernådigst om at få sine egne penge tilbage

penge som man i det danske samfund ville have fået tilbage

måske helt automatisk

som når selv skattevæsenet kan beregne ens skat

også hvis man skal have penge tilbage.

 

Og derudover

hvor mange millioner har man ikke spildt

ved at millionerne skal en tur ned og vende omkring brussel

dels til EU embedsmænd og bygninger

og dels til at lønne danske lobbyister dernede

for "overhovedet" at få en krone til Region Nordjylland

-eller hvad ville man præcis være gået glip af uden "lobbyister"! :-)

Et er så hvad der bliver spildt af millioner

ved at kører pengene omkring Brussel først i stedet for at bruge/ uddele dem direkte

noget andet er så al den administration som EU pålægger ansøgerne, eksempelvis Fregatten Jylland

 

og i øvrigt

bilder "papir-tigeren" EU sig ind

at den VED!! hvad der tjener den nordjyske befolknings tarv bedst

langt langt bedre end Region Nordjylland gør

og på hvilken måde vil "papirtigeren" så begrunde sin påstand

ja svar udbedes! :-)

hvis afstand i sig selv betragtes som en fordel

hvorfor så ikke flytte alle beslutninger til Beijing eller Sydney! :-)

 

Sydney! :-)

 

Indrømmet nogle gange kan det da være svært at bevare overblikket

når man står midt i orkanens øje

hvad angår eksempelvis menneskerettigheder!! og krig

 

men når man eksempelvis stiller spørgsmålstegn ved EUs virke

jævnfør den foreliggende sag om region Nordjylland

så er det vel mere EU der står midt i orkanens øje

 

20-05-2014 helge tegen

 

 

 

 

Når (EU) -Ret/jura ikke er ret men U-ret! :-)

Eksempelvis!!! når det gælder velfærdsydelser

 

Det logiske ville selvsagt være

at hvis!! eksempelvis den danske stat, de danske skatteydere

de skulle betale dansk børnecheck

til svenske, polske og rumænske arbejdere i Danmark

så måtte ydelsen selvsagt stå i forhold til leveomkostningerne

i det land hvor barnet opholdt sig

ikke i det land hvor forældrene opholder sig

og hvor omkostningerne måske er fem gange så store!!!

 

men det synes "EUs"

lovgivere, embedsmænd og domstol åbenbart

er helt!! helt ULOGISK!!!!

eller hvad! :-)

 

og

 

hvis -eksempelvis- den danske stat/ de danske skatteydere

skal betale børnecheck til udenlandske arbejdere i Danmark

altså arbejdere med børn

hvad så med den svenske, polske og rumænske stat

så bør den selvsagt også betale børnecheck til danske arbejdere der arbejder der

i forhold til hvad børnenes!!! leveomkostninger er i Danmark

ikke i forhold til hvad danske forældres omkostninger er i "Rumænien"

 

eller det synes "EU" u-logisk og u-retfærdigt

eller hvad

og hvordan begrunder man så det! :--)

 

--------

 

umiddelbart forekommer det mest nærliggende i øvrigt at lade den pågældende stat selv betale

for sine egne statsborgeres børn

alt andet svarer jo nærmest til - groft sagt

at du skal føde på din nærmeste nabos børn

og de skal føde på jeres

i stedet for på sine egne

eller hvad "mener" "EU"

 

-også- når det gælder folk der bor tusinde kilometer borte

eller dem som EU "lovgivere", embedsmænd og dommere bor nabo til i Brussel

 

 

------

 

(sekundært!!! kunne man selvsagt spørge sig selv

gad vide om alle stater har noget der hedder en børnecheck

hvis ikke, hvordan kan deres borgere så gøre sig fortjent til "børnecheck overhovedet! :-)

 

Dette er kun en meget!! lille del af "velfærdsturismen"

når man kigger fremad

nogle er begyndt at tale for fuld folkepension

uanset om de har været i danmark 2 eller 40 år

og uanset om de har bidraget til -eksempelvis- det danske samfund i to eller 40 år

--uden!! af den grund at give afkald på pension

der er optjent på arbejdsmarkedet inden vedkommende kom til eksempelvis Danmark!!

 

er sengetid

fortsættes senere

 

13-05-2014 helge tegen

 

 

 

 

"Eu hjemmet" http://www.dr.dk/nyheder/politik/ep14/euhjem

 

men

 

På et eller andet tidspunkt hvor vi skulle stemme om EU, sikkert om det indre marked

da blev vi af politikere og eksperter "garanteret"

at alt!! hvad der havde med miljø og sundhed at gøre

set ville EU overhovedet aldrig kunne blande sig i

forudsat at Danmark ønskede at varetage borgernes/ forbrugernes tarv bedre end EU

men vi var vel knap blevet medlem af det indre marked

før EU begyndte at overtrumfe dansk lovgivning

ikke med henvisning til at dansk lovgivning varetog borgernes tarv/ ve og vel -for godt

men alene med henvisning til at der var tale om en"teknisk" handelshindring fra Danmarks side

 

Ja tænk eksempelvis på spørgsmålet om brugen af fedtstof med transfedtsyre

hvor EU domstolen startede med at anlægge sag mod Danmark for forbuddet

med henvisning til at det var en teknisk!! handelshindring

--modsat et fornuftigt forbud i en sundhedsmæssigt forbud

jævnfør spørgsmålet om blodpropper

se også relation til Norge så vidt jeg ved.

 

Det hed sig! at sagen mod Danmark blev 100% frafaldet

-betyder det så at Lidls, Aldis brød i danmark

og dansk brød til eksport

det for 100% vedkommende er uden! transfedtsyre

 

og!!

overført til EU huset på DRs hjemmeside

hvad tror man så at EU og EU domstolen ville have sagt/ dømt

hvis Danmark på alle!! områder der gjaldt "husets" indretning

ville have stillet endnu skrappere krav/

krav der varetog/ sikrede borgernes tarv endnu bedre end EU

ha så ville EU "systemet og EU domstolen selvsagt havde sagt

som en anden "prinsesse" "dur´ ikke"

det virker!! jo som handelsrestriktioner

uanset om det har en endnu bedre virkning

på -eksempelvis-! det miljømæssige og sundhedsmæssige!! område end EUs egne regler! :-)

 

Jeg skal ikke kloge mig på hvilke af EUs regler der aldrig! burde have være vedtaget

hvilke der burde være ophævet næsten inden de var blevet vedtaget

og hvilke der kunne have været " 10 gange bedre"

(hvis man på samme tid havde stukket fingren i jorden

samtidig med at man havde ladet sig lede

af den største indsigt - og måske intelligens

 

-----------------

 

PS. Det ville have klædt EU at have lavet sin egen -neutrale!!- analyse

af hvilken virkning EUs regler har !!! haft for det enkelte individ

på skidt og godt, efter individets opfattelse

fra EUs oprettelse til i dag

det samme krav burde selvsagt stilles

til alle andre lovgivende/ bestemmende myndigheder

overalt i hele verden

ja samtidig til alle!! personer og institutioner

med indirekte og direkte magt

 

 

06-05- 2014 helge tegen

 

 

I øjenhøjde med vælgerne! :-)

 

Mette Frederiksen ( beskæftigelsesminister) argumenter for

at man kommer i øjenhøjde med vælgerne

man kan naturligvis så funderer over om hun mener

at det er for vælgernes egen skyld eller!! det er i håb om at socialdemokratiet får flere stemmer end det i øjeblikket ser ud til! :-)

og det skal jeg nok lade være med at kloge mig på

det er der givetvis andre der hellere end gerne vil

 

men

når man nu taler om at komme i øjenhøjde med befolkningen

og hele!! befolkningen

var det så ikke 10 eller 100 gange mere relevant

at "forlange" at hele EU "systemet" under et

det kom i øjenhøjde med befolkningen

eller fik jordforbindelse og kom i "øjenhøjde" med

sund fornuft, logisk tænkning og navnlig størst varetagelse af det enkelte individs tarv

kort og godt

 

27-04-2014 helge tegen

 

 

Putins inderste!! tanker og drømme

og

"man skal ikke kaste med sten

når eller hvis man selv bor i glashus"

 

Se også P.S. A - D

 

Hvis eksempelvis Putin truer med at angribe hele Ukraine

hvis de ukrainske myndigheder politi og hær

de forsøger at genoprette orden

-genoprette fred, fordragelighed. menneskelighed og medmenneskelighed

og det for A L L E!!!

og jeg mener alle

navnlig alle der i ord, men navnlig handling

arbejder for størst mulig menneskelighed

modsat de der arbejder for at tilsidesætte menneskeligheden

eksempelvis for dem som man ikke kan lide eller fordrage

 

 

Hvis eksempelvis Putin truer med at angribe hele Ukraine

hvis de ukrainske myndigheder politi og hær

de forsøger at genoprette orden -ved at fjerne eksempelvis en selvudråbt borgmester/ "guvernør"

 

så svarer det selvsagt til

at hvis en eller anden bager et eller andet sted i Rusland

måske i Ruslands grænseregioner

han udråber sig selv til borgmester eller "guvernør"

og han begynder at oprette vejspærring

så skulle Ruslands nærmeste nabo

havde påbegyndt militærøvelser op af den Russiske grænse

og havde truet med at gå ind i Rusland

hvis den selvudråbte bager/ borgmester/ guvernør

hvis han og hans sympatisører de blev angrebet af Ruslands egne styrker

 

så inden at Putin og andre truer med at gå ind i Ukraine

fordi en eller anden selvudnævnt borgmester/ guvernør i Ukraine

han bliver fjernet fra sin post

så burde og skulle Putin måske lige tænke på

at det selvsagt betyder at enhver i Rusland kan udråbe sig selv til borgmester/ guvernør

--hvorfor ikke! :-)

 

--------------------------------

 

P.S. a) Tænk!! om den sidste nye irisanalyse ville kunne afsløre

hvem der helt præcis gemte sig bag maskerne

når det gjaldt de der invaderede krim, henholdsvis de "hætteklædte"

der nu opholder sig i resten af Ukraine

 

P.S. b) Efter Krim er kommet under Russisk kontrol

så kunne det jo have været særdeles interessant at vide

hvordan hr Putin/ Rusland nu beskytter alle mindretallene der

sammenlignet med hvor godt de som mennesker blev beskyttet før

--jeg tænker eksempelvis!! på tatarerne, jøderne og de homoseksuelle til eksempel

--og hvordan bliver de der begår overgrebene retsforfulgt i dag

sammenlignet med tidligere

 

a pro pos tatarene, så frygtede de fleste af dem jo

for deres liv og navnlig retssikkerhed og ve og vel

i det tilfælde at Krim blev indlemmet i Rusland

så spørgsmålet om retstilstanden

i Krim og dermed i hele Rusland er selvsagt yderst relevant

for nu at sige det mildt

 

P.S. C) Man kan jo ikke lade være med at funderer over

hvorvidt Putin støtter/ sympatiserer med

hvert eneste menneske der ønsker Ukraine, eller dele af Ukraine

indlemmet eller besat af Putins Rusland

uanset hvorfor!! det enkelte individ ønsker Ukraine besat af Rusland

og uanset hvilket menneskesyn det enkelte individ har

eksempelvis i forhold til andre mennesker

herunder de som den enkelte (menigmand som "borgmester") ikke kan lide/ fordrage eller ligefrem hader

 

Endnu har jeg ikke hørt Putin tage afstand fra nogle af de mennesker

der har udtalt sig mest/ eller allermest menneskefjendsk om andre individer og grupper

så det kan man da vist ( næsten!! ) kun forstå på den måde

at Putin ønsker at besætte den størst mulige del af Ukraine

og det uanset hvor menneskefjendsk de besatte enklaver efterfølgende bliver

altså måtte være blevet

 

ja det ville have klædt eksempelvis Putin -entydigt og konsekvent-

at have taget afstand fra de mere og mest menneskefjendske holdninger/ synspunkter

og fra de mennesker der i ord -men navnlig handling- "fremførte dem"

 

nej ikke nok med det

det ville have klædt eksempelvis en hr Putin

at han i ord, men navnlig i handling havde sagt og vist

at han -entydigt- havde været tilhænger af den størst tænkelige menneskelighed for ethvert individ/

størst mulig varetagelse af det enkelte individs tarv

uanset på hvilken side af en given grænse individdet befinder sig

og uanset hvilken "gorilla" :-) der brøler højest/ har de fleste og største våben

 

----------------------------

 

i øvrigt kunne man naturligvis have forestillet sig et vist regionalt selvstyre

når det gælder eksempelvis Ukraine

i lighed med andre civiliserede og demokratiske landes regioner

--eller man kunne have lært noget af grænsedragningen mellem Danmark og Tyskland i 1920

hvor man stemte i tre zoner og hvor den ene "tilfaldt" Danmark

de to andre tilfaldt Tyskland

 

Hvad ville eksempelvis en hr Putin kunne have haft mod en sådan afstemning

ja det vil eksempelvis kun Putin selv kunne!! have svaret på

--en afstemning der blev overvåget i mindste detalje

af uafhængige internationale obsevatører

--forudsatte selvsagt at befolkningen/ vælgerne forinden

i mindst et år havde været fri for løgne!!,

mistænkeliggørelse og anden propaganda fra alle sider

 

 

P.S D) Efter international retsorden

så er det givetvis forbudt hvis!!/ når -eksempelvis!-Rusland, med Putin som chef

besætter eksempelvis dele af Ukraine

og måske oven i købet indlemmer besatte områder i Rusland

 

jamen hvis det er forbudt efter international ret

så burde det selvsagt også -i vore oplyste og "civiliserede tider-

være muligt

ikke at indføre sanktioner mod den pågældendes land

her Rusland

 

Nej hvis det skulle batte noget/ virke effektivt

så burde man efter international ret selvsagt nødvendigvis!! have en regel

således at enhver!! leder der overskred en anden stats grænser

eller "tillod" sit lands militær at overskride en anden stats grænse

han burde selvsagt straks retsforfølges/

kunne!! retsforfølges

dømmes og fængsles

dels for overtrædelse af international ret

der nok interesserer juristerne mest

men

derudover også dømmes

for at begå overgreb mod lokalbefolkningens ve og vel

 

Jeg er naturligvis ikke så naiv

at jeg forestiller mig at man i den konkrete sag vil kunne fængsle Putin

hvis han besætter dele af Ukraine

eller når han og hans udvalgte har en finger med i spillet

eller har begge hænder og tonsvis af våben og tropper med i spillet

når det gælder såkaldte!!! seperatistgrupper

 

Men selvom man ikke rent fysisk kan sende et par internationale politibetjente over at anholde eksempelvis Putin

så burde man selvsagt have haft en international -uafhængig!- domstol

hvor staters generaler men navnlig!! ledere

de kunne dømmes in absentia

hvorfor ikke! :-)

 

alt andet er da rent til grin

ellers vil det selvsagt svare til at du har et barn i en klasse

der eksempelvis har ti eller 100 gange så mange kræfter som læren eller andre elever har

men han må opfører sig præcist lige så ondskabsfuldt

henholdsvis lige så egenrådigt og diktatorisk som han har lyst til

--vil det kunne kaldes et civiliseret samfund! :-)

 

nej desto flere "kræfter" et menneske (eller samfund) har

fysisk, mentalt intellektuelt og så fremdeles

desto større pligt!! har det enkelte menneske selvsagt også

til at varetage sine medmenneskers tarv

og i hvert fald slet ikke til at tilsidesætte og undertrykke andre menneskers/ individers, herunder mindretals tarv

--eksempelvis når det gælder Ukraine

 

ja dem der varetager sine medmenneskers tarv

de må kaldes civiliserede og humane mennesker

og dem der tilsidesætter dem i større og mindre omfang

eller på det aller aller groveste

de må jo nærmest kaldes bøller eller u-mennesker

hvad enten de er leder af en eller anden "tilfældig" stat, er selvudnævnt borgmester/ guvernør eller en højtråbende sympatisør

med eller uden hætte

 

P.S. E) foreløbig note 27-04-2014

hvad mener eksempelvis!! Putin og alle andre af verdens ledere/ magthavere

der -i konkrete tilfælde- er den mest menneskelige, medmenneskelige humane og retfærdige handlinger

overfor dem man bedst kan lide/ elsker mest, eksempelvis ens nærmeste familie

henholdsvis overfor dem man hader mest/ dårligst kan lide

har lært!! at "hade" mest

 

og hvordan forklarer "man" eksempelvis verdens ledere

herunder eksempelvis Putin og Assad

at der er een slags menneskelighed, medmenneskelighed,

humanisme, menneskerettigheder og almindelig retfærdighed

for dem som man kan lide/ elsker og en helt helt anden slags

for eksempelvis dem man ikke kan lide og måske hader mest

det ville eksempelvis svare til at den målestok som man bruger overfor familien

den tæller for 50 men overfor dem man/ du hader mest

da tæller -den samme målestok- højest!! een!

for nu at sige det på den måde

 

26-04-2014 helge tegen

 

26-04-2014 helge tegen

 

 

Når bankers solvens ikke 13 men een procent

 

kommentar til graf se foto!! og bemærkninger

graf jeg faldt over engang

 

Når en banks solvensprocent ikke er 13,0% men kun 1% -og det er næppe blevet bedre de sidste år --tværtimod. og desto mere disse banker låner ud til Mærsk, Dong, Vestas, hvorimod -de samme banker- næppe ville kunne nedvægte med en krone, hvis de alene udlånte til småsparer, små selvstændig insolvente husejere og folk med uorden i økonomien. ---og hvis det --helt eller delvist-- er baggrunden for/ årsagen til bankernes modvilje mod at udlåne til folk og virksomheder i --eksempelvis- udkantsområderne, så kan man selvsagt ikke lade være med at stille sig selv spørgsmålet, hvad skal man med storbankerne, hvis de via deres udlånspolitik -indirekte eller direkte- og i større eller mindre omfang-lægger gift for eksempelvis udkantsområder, mindre virksomheder og så fremdeles ---sammenlignet med småbankernes udlånspolitik ---der alligevel ikke kan "nedvægte" solvensprocenten 1/13 en trettendedel -uanset om de udlåner til Mærsk, Vestas, Dong eller Lehman Brothers :-), bankerne i udlandet nedvægter givetvis på præcis samme måde som de store nordiske banker. --og det havde der måske nok ikke været spor galt i, altså forudsat deres ansvarlighed!! overfor samfundet, hele! samfundet var præcis!! det samme som det de små banker praktiserer -uden nedvægtning

 

 

efterskrift

 

men overordnet set, så er det helt elementære spørgsmål selvsagt

når det gælder -eksempelvis- banker

hvordan skal de fungerer/ skulle de have fungeret

for at være til størst mulig gavn og nytte

ikke for for "samfundet/ staten"

og da slet ikke for bankerne selv

men for samfundets borgere/ individer

også for de der -på den ene eller anden måde- trives dårligst

 

Hvad er ellers meningen

ikke blot med banker, men med alle! privat og offentlig virksomhed/ foretagsomhed

 

 

16-04-2014 helge tegen

 

 

 

((tvillinger se ps II & III af 13-04))

 

Ulven kommer ulven kommer

EU kommer EU kommer

med ulven og alt andet

noget skidt og noget godt

 

hvorfor ikke entydigt kun godt

hvorfor skal det enkelte individ melde sig selv ind i en "forening"

eller lade nogle "formyndere" ((eller "naboer")) melde sig ind i en forening

hvis det for nogle mere er til skade end gavn,

nej hvor er varetagelsen!! af alle individers/ borgeres tarv så henne

må alle!! principielt set spørge sig selv om.

 

----

 

Den med EU kommer = ulven kommer

henviser til det forhold, at de der er mest begejstrede for -eksempelvis- ulve i den danske og svenske natur

de henviser -i mangel af national lovgivning- til EU habitats-direktiv

efter hvilket ulven er fredet

skønt det er 200 år siden at den sidst er set i danmark.

 

Hørte forleden at nogle i Sverrig anser en bestand på 1500 stk for "passende"

--men hvad så hvis der kommer 5.000 i stedet for

i og med den ikke har nogen naturlige fjender

 

hvis bestanden i Sverrig er 300 og man! anser 1500 for "passende"/ NATURLIGE

hvorfor "opdrætter" man så ikke 1200 schæferhunde (eller kamphunde)

til at være lige så vilde som ulve

så man kan få et realistisk!! syn på/ forhold til ulve

--om man også skulle male! hundene som ulve

så folk ikke begyndte at skyde dem kunne man jo filosoferer over

 

jeg vil nu nødig færdes i de svenske skove som gammel og affældig

eller med barnevogn

hvis skovene og det åbne land blir invaderet af ulve

(eller af schæferhunde der er malet! som ulve)

 

Jeg ka godt li` tanken om at ministeren hegne omkring husdyrene

betale bønderne for at gøre det

så ulvene ikke kan angribe dem

hvorimod menneskene og ulvene skal være på samme side af hegnet

og det såvel de yngste som de ældste og mest svagelige.

 

når ulven overhovedet ikke har naturlige fjender

hvor mange forventer man så at der vil være i Danmark om 10 og 50 år

 

gad vide hvor meget skade ulvene til den tid vil have gjort

i Danmark, henholdsvis sSverrige

dels på mennesker

men navnlig på det kæreste af alt

--havde jeg nær sagt rent provokatorisk

nemlig deres elskede kæledyr

 

Havde alle!! mennesker i Danmark, henholdsvis EU

været bosiddende langt ude på landet

hvor ulven i morgen ville være den nærmeste nabo

så ville habitats-direktivet ikke havde haft en jordisk chance

ikke når det gælder ulve

og da slet ikke hvis alle EU-lovgivere, -embedsmænd og -lobbyister

de havde boet netop der

hvor ulven udgjorde den største trussel

mod husdyr, børn, gamle og kæledyr.

 

jeg har ikke udtalt mig om hvor stor eller lille en trussel at fremtidens ulve er

det er der vist nok der gør sig kloge på! :-)

men det er vel et vildt rovdyr

på linje med løver, tigere, hyener og vild-hunde

og dem vil jeg da personlig nødig bo nabo til

men jeg er måske efterhånden den eneste der har det sådan

for nu at sige det på den måde

 

12-04-2014 helge tegen

 

 

 

 

 

Tvillinger mishandlet -af systemet og dets sagkyndige

ikke af forældrene

http://www.dr.dk/p1/p1-dokumentar/p1-dokumentar-110

 

 

((efterskrift

hvem er den svage part i det spil her

"samfundet" børnene eller forældrene

hvem er "big brother" af de tre))

-------------

 

Efter den udsendelse må man selvsagt spørge sig selv

hvorvidt de nævnte "eksperter"

læger fra Hvidovre, Rigshospitalet og en retslæge

de overhovedet på nogen måde kan kaldes "eksperter" -og -navnlig- troværdige

helt! u-troværdige lyder da vist som en mere præcis beskrivelse

i den foreliggende sag

hvorefter man alle!! selvsagt må spørge sig selv

om ikke de netop har bevist!! deres manglende kompetence -og troværdighed

i sager af den foreliggende karakter

 

i øvrigt savnede jeg

at tvillingerne blev overvåget -mindst- lige så intensivt

af 100% uvildige personer

i den første uge eller to efter at de var fjernet fra forældrene

så var der givetvis kun gået ganske få dage

efter at børnene var fjernet fra forældrene

før man havde fundet ud af at børnenes mærker var mindst!!! lige så store

i det offentliges/ "big brothers" varetægt som i forældrenes varetægt.

 

ligeledes savnede jeg

at de "såkaldte" eksperter" havde interesseret sig for

at en anden i familien (tantens barn?) havde haft præcis

samme symptomer som spæd.

men de har måske haft deres "faglige" grunde

eller "faglige" stolthed

til ikke at interesserer sig for den side af sagen smiler -naivt

 

-----------------------

 

og hvad angår psykologen fra jylland

det var lige før at hun fik sagt

at børn -i den konkrete sag-

og dermed helt generelt

aldrig!! tager skade af at -få fjernet- sine forældre

og blive smidt over i en institution

(eller over til adoptivforældre)

 

sagt på en anden måde

jeg savnede at hun også havde forholdt sig til

hvilken skade det gjorde på barnet

hvis forældrene uden!! grund blev fjernet fra barnet.

 

PS kunne have været spændende at vide

hvad diverse eksperter i dag mener om deres egne

og om hinandens udtalelser

hvis man en dag mødte dem på kondistien eller værtshuset

eller hvad kommunens ja hele det offentlige stystems folk

de i dag mener om "eksperternes" meninger og udtalelser

og om i dag ville have tillagt dem samme vægt

i bagklogskabens ulideligt klare lys

 

 

PS II (13-04) Absurd at man i samme åndedrag om årsag til tvangsfjernelse

på "samme!!" tid begrunder tvangsfjernelsen med

at manden havde en voldsdom fra sin tid som ung

samtidig med at man bruger "diagnosen"

münchen by proxy i forhold til moderen

-det er selvsagt ikke en dobbeltgardering

tværtimod!! så er det som at sige

vi ved godt at den ene diagnose er forkert

men så bruger vi blot en anden indtil forældrene

og hele systemt

de er møre!

 

-----

 

PS III

Før!! at de pågældende læger og retslæger havde udtalt sig så kategorisk

så burde de selvsagt have været tvunget!! til at overvåge!! forældrenes samvær med børnene

indtil!! der var opstået blå mærker

-inden at de overhovedet havde haft ret til at udtale sig med nogen vægt/ autoritet

i betragtning af de konsekvenser det hidtil har haft

ikke for lægerne men for såvel børn!! som forædre

--ja alle andre har haft med eksempelvis den pågældende sag at gøre de burde tilsvarende have været tvunget til

at overvåge børn og forældre sekund for sekund

såvel før som efter!! fjernelsen

inden!! de drog sine konklusioner og traf afgørelser i sagen

-hvorfor ikke! :-),

ville alle så have været helt sikker på forældrene øvede vold mod børnene.

 

Den foreliggende sag synes -alt for tydeligt- at bevise

at de "autoriserede" læger og retslæger mangler "efteruddannelse"

så lang tid at det kan gå så!! galt som tilfældet er i den foreliggende sag

det samme kan man selvsagt siger om "kommunen", herunder kommunens personale

kort sagt

al fremtidige efteruddannelse burde eksempelvis refererer til nærværende sag og nævnte udsendelse

når man skal dukumenterer

hvor galt det kan gå når alle tager fejl/

alle! sagens parter og autoriteter de "dømmer" forkert!

"dømmer" på grundlag af, ikke falske, men u-dokumenterede "udsagn".

 

PS 4) 18-04-2014

 

Tænk ekspertlægerne selv havde haft børn

de folkevalgte medlemmer af kommmunens sundhedsudvalg

og kommunens ansatte, herunder sundhedsplejersker

samt de nævnte "overvågere"

og alle andre der har haft en mening om sagen

-ja tænk 1) at de selv havde haft børn der var lige så skrøblige som de to tvillinger

og 2) at de havde fået fjernet deres egne børn

på grund af -uforklarlige- blå mærker

ja så er spørgsmålet selvsagt om "eksperter" og andet sundhedsfagligt personale

de ville have nået frem til præcis den samme

"konklusion"/ teori!/ påstand!! i forhold til tvillingerne

som den tilfældet var! :-)

 

11 & 13-04-2014 helge tegen

 

 

 

 

Apartheid og slaveri kontra Israel og besatte områder

 

http://politiken.dk/indland/politik/ECE2253581/venstretop-saetter-engel-schmidt-paa-plads-efter-israel-kommentar/

 

Det er jo lige før at engel schmidts kritikere

herunder Inger Støjberg får sagt

der har "aldrig" eksisteret apartheid i Sydafrika

eller slaveri i eksempelvis USA

 

underforstået

i det omfang forholdene er værre for enkeltindivider i de besatte områder

i helt konkrete tilfælde

end de var i Sydafrika under aparthid

 

ja så må forholdene jo ikke kalde for aparthaid

hverken i Sydafrika eller i de besatte områder

tænk!!

at i alle sammenlignelige tilfælde

der er forholdene værre for enkeltindivider i de besatte områder

end de var i Sydafrika

ja så har der overhovedet ikke forekommet/ eksisteret apartheid i Sydafrika

eksempelvis efter Inger Støjbers og hendes meningsfællers mening

tankevækkende!!

 

og det kontante spørgsmål er så nu

i hvilke tilfælde var forholdene bedre i Sydafrika under aparthaid

end de i dag under den israelske beættelse

 

(foreløbig kladde)

 

10-04-2014

 

Besatte områder fortsat

 

http://www.dr.dk/p1/p1-debat/p1-debat-556

 

Engel Schmidt har ikke forstået en brik af situationen dernede, siger blandt andre Lars Aslan Rasmussen,---underforstået Aslan Rasmussen har forstået -alt!? Man må selvsagt spørge sig selv, hvem af de to der har de -objektivt set- mest menneskelige/ medmenneskelig og retfærdige synspunkter. Og ville Aslan Rasmussen havde haft præcis den samme opfattelse, hvis det var palæstinenserne der havde været besættelsesmagten og israelerne/ jøderne der havde været underlagt de utallig restriktioner, forskelsbehandlinger og umenneskelige behandlinger som palæstinenserne i dag er underlagt/ udsat for. Samme spørgsmål må man selvsagt stille alle!! andre der kritiserer Engel Schmidt --for hans kritik af den --systematiske!!-- diskrimination af palæstinenserne -navnlig i de besatte områder-!! --hvorfor ikke! :-)

 

Kort sagt, hvordan mener Aslan Rasmussen at palæstinenserne, eksempelvis i de besatte områder, skal og bør behandles, individ for individ, hvis man forudsætter som givet at de!!, som israelerne og alle andre, skal behandles mest menneskeligt/ medmenneskeligt, retfærdigt og 100% i overensstemmelse med alle!! menneskerettighedskonventioner og al menneskelig rimelig og retfærdig folkeret

 

10-04-2014 helge tegen

 

 

 

Når! forurening reducerer livskvalitet

forurening af omgivelser kontra af menneskers sind

 

tankevækkende

at på et eller andet tidspunkt kan bekæmpelse af den ydre forurening

en intensiv, enøjet og "hysterisk" bekæmpelse af den ydre forurening

føre til en "forurening" af individets sind/ tanke

således at det er bekymringen/ frygten! for den omgivne verden

der reducerer menneskers/ individets livskvalitet

mere end individets omgivelser reducerer livskvaliteten! :-)

 

ja det værst tænkelige scenarie er

at man gør mennesker til rene hypokondere

nu eller i fremtiden

og får folk til at tro!!/ frygte noget er sundhedsskadeligt/ giftigt

 

medens det eneste der reducerer individets livskvalitet

det måske/ eksempelvis! kunne have været

en helt ubegrundet frygt

 

------

 

ja hvor skadelig var en cigaret om ugen for individets livskvalitet

dengang individet ikke vidste spor om at det var sundhedsskadelig

og dermed påvirkede individets livskvalitet navnlig på langt sigt

 

og

hvor meget reducerer en cigaret om ugen i dag og om 100 år individets livskvalitet!!

hvis det hvert øjeblik får tudet ørerne fulde

om hvor!! sundhedsskadelig -eksempelvis- rygning er

 

Jrg benægter selvsagt ikke at nogle ting er er sundhedsskadelige

jeg indvender blot at en mønt sædvanligvis har to sider

og da navnlig for dem der ikke kan!! holde op -eksempelvis- med at ryge

ja hvilken gavn/ nytte har det at gøre dem "angste"/ bekymrede og til "hypokondrere"

set i relation til deres trivsel og livskvalitet

:-)

 

men! andre steder i verden er "bekymringsindustrien" ikke nær så udviklet

som den er i Danmark og resten af den ""civiliserede"" verden

tværtimod

mange andre steder er "bekymringsindustrien" langtfra udviklet tilstrækkeligt

hvis man ønsker at varetage individets livskvalitet og trivsel tilstrækkeligt

 

efterskrift

tænk parallel til livskvalitet

hvor meget skal du sulte/ tvinge dig selv til at sulte

for at blive så sund som overhovedet mulig

og hvor meget ville det reducerer din livskvalitet

(i det tidsrum du lever)

ja hvor er balancen mellem -eksempelvis- sult og mæthed

der -af individet selv- opleves/ føles som den største livskvalitet

i nuet

eller samlet set når det gælder hele livet under et

 

08-04-2014 helge tegen

 

 

 

 

Når! forurening reducerer livskvalitet

forurening af omgivelser kontra af menneskers sind

 

tankevækkende

at på et eller andet tidspunkt kan bekæmpelse af den ydre forurening

en intensiv, enøjet og "hysterisk" bekæmpelse af den ydre forurening

føre til en "forurening" af individets sind/ tanke

således at det er bekymringen/ frygten! for den omgivne verden

der reducerer menneskers/ individets livskvalitet

mere end individets omgivelser reducerer livskvaliteten! :-)

 

ja det værst tænkelige scenarie er

at man gør mennesker til rene hypokondere

nu eller i fremtiden

og får folk til at tro!!/ frygte noget er sundhedsskadeligt/ giftigt

 

medens det eneste der reducerer individets livskvalitet

det måske/ eksempelvis! kunne have været

en helt ubegrundet frygt

 

------

 

ja hvor skadelig var en cigaret om ugen for individets livskvalitet

dengang individet ikke vidste spor om at det var sundhedsskadelig

og dermed påvirkede individets livskvalitet navnlig på langt sigt

 

og

hvor meget reducerer en cigaret om ugen i dag og om 100 år individets livskvalitet!!

hvis det hvert øjeblik får tudet ørerne fulde

om hvor!! sundhedsskadelig -eksempelvis- rygning er

 

Jrg benægter selvsagt ikke at nogle ting er er sundhedsskadelige

jeg indvender blot at en mønt sædvanligvis har to sider

og da navnlig for dem der ikke kan!! holde op -eksempelvis- med at ryge

ja hvilken gavn/ nytte har det at gøre dem "angste"/ bekymrede og til "hypokondrere"

set i relation til deres trivsel og livskvalitet

:-)

 

men! andre steder i verden er "bekymringsindustrien" ikke nær så udviklet

som den er i Danmark og resten af den ""civiliserede"" verden

tværtimod

mange andre steder er "bekymringsindustrien" langtfra udviklet tilstrækkeligt

hvis man ønsker at sætte individets livskvalitet og trrivsel tilstrækkeligt

 

08-04-2014 helge tegen

 

 

 

Trivsel for dine bedsteforældre kontra dig

 

Hvis man forestiller sig at du har et forbrug der er 100 gange større

end det dine og mine bedsteforældre havde

så ville man selvsagt -efter nutidens tankegang- forvente

at du trivedes "100" gange bedre end dine bedsteforældre

i hvert fald at du trivedes bedre, måske langt! bedre, end dine bedsteforældre

(og var langt "lykkeligere" end dine bedsteforældre)

 

men trives du

og alle andre nulevende rundt i hele verden

langt langt bedre end på dine bedsteforældres tid

for ikke at tale om i forhold til forfædrene for 2.000 år siden! :-)

 

nej i visse sammenhænge har øget forbrug/ produktion

selvsagt været ensbetydende med reduceret!! trivsel

hvorfor ikke! :-)

 

PS. hvor stort et forbrug, materielt/ fysisk eller kulturelt/ åndeligt/ oplevelsesmæssigt mener du

at du selv skal have for at trives 100%

 

skal du kunne bruge 100.000, 10 eller 100 millioner mere end i dag

før du tror (eller føler dig overbevist om) at du trives 100%

-enten du nu bor 100 meter fra mig eller på den anden side af kloden

 

og hvilket forbrug af den ene eller anden slags mener politikerne

det ene eller andet sted på kloden

at borgerne der skal have for at trives bedst!! mulig

og hvem har ret og hvem tar´ fejl

og med hvor mange procent! :-)

 

jeg har ikke dermed sagt

at man skal udnytte resurserne så dårligt!! som mulig

tværtimod

når det gælder størst menneskelig trivsel -for alle

 

07-04-2014 helge tegen

 

 

 

 

 

 

 

 

Stor magt eller stormagt

((eller stort menneske kontra magtfuldt menneske))

 

Forleden kunne man høre i TV at USA har 500.000 hjemløse

(er det før eller efter man har talt børnene med)!

 

men det må da vist kaldes et fattigt!! samfund

menneskeligt/ medmenneskeligt set

der tillader!! sig at have så!! mange hjemløse

 

måske!! kan man kalde USA en stormagt

eksempelvis når det gælder rå våbenmagt

måske måske

men man kan da (vist) umulig kalde et samfund

en økonomisk stormagt og da slet ikke en stor magt

hvis eksempelvis 500.000 borgere lever som hjemløse

og flere hundrede tusinde samtidig! lever på kanten af hjemløsheden

 

nej i det perspektiv er de fattigste samfund

de der behandler individer eller grupper heraf

mest umenneskeligt

i forhold til det muliges kunst

 

og omvendt er de store magter

de der behandler sine medborgere/ individer

alle!! sine medborgere mest muligt menneskeligt/ medmenneskeligt

(modsat eksempelvis umenneskeligt)

og varetager alle borgeres tarv bedst mulig

-uanset race, religion, politisk, kulturel eller anden overbevisning

og så fremdeles

 

Tilsvarende er et stort menneske selvsagt ikke

ham der har vundet alt indenfor judo, er verdensmester i boksning

er verdens stærkeste bodybuilder eller ham der er verdensmester i intelligenstest

men derimod hende/ ham der behandler sine medmennesker mest menneskeligt/ medmenneskeligt

og eller søger for/ tager initiativ til at alle ! mennesker behandles

ordentligt, redeligt, retfærdigt menneskeligt/ medmenneskeligt

-og sørger for at alle!! individers tarv og trivsel varetages bedst mulig

hvorfor ikke! :-)

 

07-04-2014 helge tegen

 

 

 

 

 

 

Stor magt eller stormagt

((eller stort menneske kontra magtfuldt menneske))

 

Forleden kunne man høre i TV at USA har 500.000 hjemløse

(er det før eller efter man har talt børnene med)!

 

men det må da vist kaldes et fattigt!! samfund

menneskeligt/ medmenneskeligt set

der tillader!! sig at have så!! mange hjemløse

 

måske!! kan man når det gælder rå våbenmagt

måske måske

men man kan da (vist) umulig kalde et samfund

en økonomisk stormagt og da slet ikke stor magt

hvis eksempelvis 500.000 borgere lever som hjemløse

og nogle hundrede tusinde lever på kanten af hjemløsheden

 

nej i det perspektiv er de fattigste samfund

de der behandler individer eller grupper heraf

mest umenneskeligt

i forhold til det muliges kunst

 

og omvendt er de store magter

de der behandler sine medborgere/ individer

alle!! sine medborgere mest muligt menneskeligt/ medmenneskeligt

(modsat eksempelvis umenneskeligt)

og varetager alle borgeres tarv bedst mulig

-uanset race, relegion, politisk, kulturel eller anden overbevisning

og så fremdeles

 

04-04-2014 helge tegen

 

 

 

Det står i de "hellige skrifter"

 

mener du i Biblen eller Koranen

eller i EUs "reglement", Nas´ journaler

eller i en generals/ en stats taktiske angrebsplaner

 

eller

mener du i de mest omfattende menneskerettighedserklæringer

herunder!! eksempelvis FNs verdenserklæring af 1948

ja mener du alle!! dokumenter og tanker

der i videst mulig omfang drager omsorg for/ beskytter individets tarv

alle individers tarv i videst mulig omfang

 

eller mener du

at "den hellige skrift" af i dag

er den der skaber størst materiel produktion

også hvis det -på det på et eller andet tidspunkt

kolliderer med størst trivsel for det enkelte individ

--og

desto mere meningsløs at et arbejde/ en handling føles/

desto mindre meningsfuld en handling føles

(-eksempelvis!!- takket være bureaukrati

modsat -eksempelvis!!- at producerer sit eget forbrug :-) )

desto før udebliver trivslen selvsagt

hvorfor ikke! :-)

 

Var det ikke også det der skete -i hvert fald for nogle-

da kolonimagter i sin tid drog ud og underlagde sig hele verden

--at man drog ud og gjorde verden meningsløs for folk

i et eller andet omfang

med så og så mange procent! :-)

 

02-04-2014 helge tegen

 

 

 

 

 

 

Eksempelvis! danske elever "dumper" når det gælder praktiske opgaver

( http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2014/04/01/111101.htm )

 

De elever er selvsagt fremtidens politikere! :-)

sagt på en anden måde

hvor effektive er fremtidens -og nutidens-

politikere!! embedsmænd og presse rundt i verden

herunder i Danmark og måske navnlig EU

til at løse problemer på en praktisk og samtidig logisk måde

(kan man løse et praktisk problem på en u-logisk måde! :-) )

 

Hvis man skal bruge et år til at komme en praktisk løsning på børnechecken

sætte den i relation til leveomkostningerne i barnets!!! eget land

og måske andre fem år inden EU overgiver sig

så kan man vist med nogen ret sige

at det står sløjt til med de "praktiske"/ jordnære færdigheder! ? :-)

 

Og hvad så hvis børnene havde fået børnecheck fra hjemlandet

fra landet hvori de opholder sig

med hvilken begrundelse, med hvilken "praktisk"/ logisk begrundelse

skulle "børnene" så samtidig havde haft "børnecheck" fra et "tredjeland"

eksempelvis Danmark

efter eksempelvis dansk ret eller EU ret :-)

 

02-04-2014 helge tegen

 

 

 

Putin, Krim, International ret

sådan set!!

 

hvis Putin var præsident for et lille afrikansk land

der pludselig kastede sig over et uskyldigt naboland

så ville det givetvis være indlysende for enhver

at han havde overtrådt "alle" internationale retsregler

men dermed også

at han -umiddelbart- ville kunne retsforfølges herfor

men hvad enten Putin nu er eller havde været leder

af et af verdens største eller mindste lande

så er hans overtrædelse af de juridiske regler præcis den samme

og må derfor kunne retsforfølges efter præcis de samme regler

som hvis han før angrebet havde været leder af verdens mindste land

hvorfor ikke! :-)

 

i øvrigt

Hvis nu Putin betragter sig som "ejer"/ leder af Krim

så har han selvsagt -i følge international ret- pligt!! til at beskytte

alle mindretal på -eksempelvis Krim-

eksempelvis tatarerne og bøsser

mindst!! lige så godt som flertallene

og spørgsmålet er så

hvordan han kan og vil DOKUMENTERER det! :-)

--jeg går ud fra som givet, at det vil han ikke

så det ikke bliver afsløret

at Rusland og Putin netop ikke beskytter eksempelvis tatarene

men i stedet for måske ligefrem er glde for

at de bliver så bekymrede/ bange

at de alle får lyst til at flygte

pricis som jøderne i Tyskland

efter "krystalnatten" i 1933

 

30-03-2014 helge tegen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Bella Skys kvindeetage

diskrimination eller ikke :-)

 

PS. hvori består uliigheden

 

For at være tale om en egentlig diskrimination

så må der vel nødvendigvis være tale om en entydig! forskelsbehandling

Men hvad går vi mænd glip af

fordi vi ikke må færdes på 17. etage :-)

((akkurat som man ikke må færdes rundt i hotellets pulterrum

eller hvad hvis der havde været en etage for børn

og en spækket med skriveborde for direktører))

 

Det er formentlig navnlig kvinder der synes

at det er en særlig god ide med en sådan kvinde etage

måske oven i købet navnlig kvindesagskvinder

hvad ville de samme kvinder monstro have syntes

hvis det hele var startet med en etage alene forbeholdt mænd! :-)

 

27-03-2014 helge tegen

 

 

Alle i Danmark skal have en digital postkasse

http://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen/tv-avisen-1122#!/

--og- et samfunds kolde hjerner.. :-)

 

Umiddelbart lød det jo rørende

når den socialdemokratiske ordfører på området siger

at alle! -der ønsker at modtage posten digitalt

de skal også have mulighed for det

men!! så er det man ikke lige forstår

hvorfor alle! der ønsker at være fri for at modtage posten digitalt

de nærmest skal være/ føler sig tvunget til at modtage posten digitalt

 

og da slet ikke hvis lovgiverne hævder/ foregiver

at ville varetage den enkelte borgers tarv/ ve og vel

på bedst mulig måde

herunder navnlig de, -på den ene eller anden måde- svagest stillede

nej i så fald havde man selvsagt ladet den enkelte borger/vælge

den løsning der passede bedst til vedkommende

 

og man kommer endnu engang til at tænke

på Jeppe Åkjærs sang, Jeg er havren med teksten

"det kan kolde hjerner ej forstå" :-)

 

ja af og til kommer man uvilkårligt til at funderer over

er nogle!! de intelligente hjerner

og enkelte hjerner med autisme præcis lige "kolde"

i forhold til andre mennesker/ medmennesker

ingen nævnt og ingen glemt

 

-eller får de pågældende hjerner blot at vide

at i den og den stilling "lade som om" ens hjerne er frosset til is :-)

for nu at sige det på den måde

 

PS varmen og medmenneskeligheden må, alle forhold lige

selvsagt være ens overfor alle uanset om man sympatiserer mere med en end en anden.

 

27-03-2014 helge tegen

 

 

 

 

Kan hvide mænd anmelde lesbiske forfattere

http://www.dr.dk/p1/p1-debat/p1-debat-545

 

Diskussionen svarer til at sige, kun socialdemokrater må mene noget om om socialdemokrater, diktatorer kun må mene noget om diktatorer -hvorimod neutrale / objektive "analytikere" de netop ikke måtte mene noget om eksempelvis politikere og deres gøren og laden. --Mener de pågældende forfattere eksempelvis eksempelvis at afrikanske mandlige bøsser ville være langt mere egnet til at anmelde deres bøger, --overfor henholdsvis et "dansk" og et "afrikansk" publikum. --hvis man i øvrigt siger at lesbiske anmeldere egner sig bedst,-eller er de eneste der egner sig- til at anmelde lesbiske forfattere ---så er det vel næsten som at sige, litteratur skrevet af eksempelvis! lesbiske forfattere henvender sig fortrinsvis/ jeg havde nær sagt udelukkende til lesbiske læsere (i forfatterens egen kultur ? :-)

 

26-03-2013 helge tegen

 

 

 

23-03-2014 helge tegen

Hvad vidste danske, og vesterlandske læger, herunder Sundhedsstyrelsen, om akupunktur for 20, 60 og 160 år siden --og tænk hvad kineserne vidste for 5.000 år siden -----og hvad vil lægerne -eksempelvis udenfor Danmark- vide om hashens gavnlige henholdsvis skadelige virkninger ved et givet forbrug ----men hvad vil navnlig forskerne objektivt vil vide om 50, 100 og 200 år, --eller hvad vil de ""vide"" hvis de udsættes for "politisk pression" ----i den ene eller anden retning--

 

23-03-2014 helge tegen

 

 

Er ikke så interessant hvordan verden har udviklet sig gennem de sidste -eksempelvis 50 år- -----det interessante er at vide, hvordan verden BURDE! have udviklet sig gennem de sidste 50 eller 250 år, for at vi havde fået det / mest menneskelige/ medmenneskelige samfund. De samfund som som tog vare på det enkelte individs tarv på bedst mulig måde -og det på alle individers tarv, ikke mindst navnlig de der, på den ene eller anden måde har det sværest, ----alternativet kunne eksempelvis være at man overhovedet ikke interesserede sig for den enkeltes ve og vel, --men alene for at give folket/vælgerne "brød og skuespil"

 

23-03-2014 helge tegen

 

 

 

HVORDAN! skal du, jeg, finansministeren og Dronningen bruge de næste 10 eller 10.000 kr vi tjener, for at vi føler vores liv bliver rigest, for at det gør vores liv rigest, ikke mindst da på trivsel -gøre det rigest i nuet eller langsigtet set. ----og omvendt, hvordan ender vi i virkeligheden! med at bruge de næste 10 eller 10.000 kr sammenlignet med hvordan vi burde!! have brugt dem. ----tilsvarende er spørgsmålet selvsagt hvordan lovgiverne de bruger pengene, krone for krone milliard for milliard for at befolkningen får den absolut største livskvalitet/ trivsel, i den sammenhæng er det indlysende, at i et solidarisk samfund skal de med den mindste selvsagt have øget sin livskvalitet/ trivsel mest, hvad ellers :-)

 

23-03-2014 helge tegen

 

se tilføjelse til Krim -Sudetertyskland!!

 

Keynes, hvis han havde tænkt...

 

at verden var een nation, et samfund

hvor ville han så havde skaffet pengene fra

til at puste liv i samfundets omsætning

altså hvis!!! og hvis vi nu tænker os at "staten" ikke kunne "låne"

hverken hos banker, kapitalister eller den menige borger

 

ja så havde staten/ samfundet selvsagt kun havde haft een mulighed

for at puste liv i samfundets omsætning

først!! skulle samfundet lige få borgerne til at spare

og spænde livremmen ind

så staten så kunne opkræve ekstra skatter af borgerne

af den enkelte borger

som staten så -bagefter- "gavmildt" ville "forbruge"

på borgernes vegne

 

ja lyder temmelig absurd

at først skal staten gøre borgerne fattigere

ved at opkræve "for meget" i skat

bagefter vil en "Keynes" så med "rund hånd investerer pengene for borgerne/ på borgernes vegne

--bedre eller dårligere end borgerne selv ville have investeret

 

((bedre eller dårligere

hørte lige i dag, at i et af de østeuropæiske land

der udgjorde elprisen 50% af en husstands disponible indkomst

og i Tyskland 10%

-om jeg helt tror på de 50% ....:-))

 

Efterskrift

naturligvis kan man -i virkelighedens verden-

ikke se bort fra den psykologiske faktor -tværtimod!

ja det er lige før at den psykologiske faktor for nogle

eksempelvis!! i 1929

tællerog talte 10 eller 100 gange mere! i forhold til penge

end i forhold til erotik/ sex

det samme kan man sige om ekstrem nationalisme og anden indoktrinering

 

19-03-2014 helge tegen

 

 

 

 

Største Muskler eller hjerner

og størst gavn/ nytte!

 

Har dem med de største muskler fleste medaljer

eller dem der klarer sig bedst i "ringen"

altid de største hjerner :-)

eller dem der råder over mest militær, regerer over mest jord den største befolkning

eller det største bruttonationalprodukt

og

selvom de så havde haft det

hvis ikke de hjerner blev brugt til at varetage menneskers tarv mest muligt

også / navnlig de der, på den ene eller anden måde, havde de dårligste kår bedst!! mulig

ja hvordan skulle man så kunne respekterer de klogeste hjerner

eksempelvis hvis de -i stedet for- indirekte eller konkret og helt direkte

eksempelvis via propaganda og hjernevask

våbenbrug og opfindelse af stadig grusommere våben

var med til/ deltog i "bekrigelse" af det enkelte individs tarv

det enkelte individs ve og vel

eller trivsel og lykke om du vil

 

19-03-2014 helge tegen

 

 

 

 

 

Uddannelsers ”nytteværdi”/ nytteværdi! :-)

sådan set

og - fjumreår - før eller efter uddannelsesstart

 

https://www.facebook.com/ordeterdit?fref=ts (14-03-2014)

 

funderer over -før folk starter på uddannelsen må de absolut ikke have fjumreår , men gerne bagefter --når man har! bekostet en dyr uddannelse.

 

Hvis eller! Eller mere prævist i det omfang! at virksomhederne har så stor gavn -af alle!! slags akademikere,

 

så burde de vel tvinges til at ansætte nogen,

 

akkurat som når det gælder lærlinge, hvis man skal være polemisk.

 

---hvad enten man diskuterer frit optag eller ikke,

 

så diskuterer man alene den økonomiske nytteværdi for samfundet! ? eller gør man

 

man kunne naturligvis i stedet for diskuterer, hvilke og hvor mange akademikere man skulle uddanne

 

for at få det bedste -altså mest menneskelige samfund,

 

eksempelvis uddanner økonomer til -i netop denne!! sammenhæng-

 

at se på hvordan man så udnytter samfundets resurser bedst mulig,

 

og uddanne arkitekter, ingeniør, pædagoger antropologer, sociologer, historiker, fysikere -og så videre og så videre til

 

entydigt at have øje for at skabe/ bidrage til skabelsen af det mest mest menneskelige samfund/ det samfund som mennesker/ individet føler/ oplever som mest menneskeligt.

 

Kort sagt, ligesom man i vore dage vil gøre afstanden mellem forskning og faktura kortest mulig, så kunne man måske med endnu større ret sige, at afstanden mellem forskning og et menneskeligt/ det mest menneskelige samfund selvsagt bør være kortets mulig -medmindre vælgere, universiteter og lovgivere har bestemt noget andet

 

-i eksempelvis!! Kina, Bhutan eller Danmark.

 

14 & 18-03-2014 helge tegen

 

 

 

 

 

Putin kontra Hitler

krim kontra Sudetertyskland

 

Sammenlignet!!!" med Putin og hans "erobring" af krim

med hætteklædte!! soldater

så virker Hitlers erobring i 1939 af Sudetertyskland

som en ynkelig mands erobring

ja man kan ikke lade være med at spørge sig selv

kan Putin sammenlignes med en jakkeklædt Hitler

blot ti gange mere udspekuleret, begavet og magtbegærlig

end eksempelvis Hitler og Gøring med flere tilsammen.

 

I øvrigt

hvis man et øjeblik forestiller sig

at Krim skulle have været oprettet som en selvstændig stat

her i år 2014

så burde alle!! regler og alle handlinger selvsagt være gennemsyret af

at samfundet, hele!!! samfundet herunder staten

det burde selvsagt være menneskers / individets tjener

hvad ellers!!

 

ja ellers risikerer man selvsagt

at individet skal tjene!!/ adlyde et samfunde

uanset hvilke diktatoriske eller enevældige

men navnlig relativt set umenneskelige handlinger

som -et givet samfund- begår overfor enkeltindivider

eller overfor grupper af individer

 

i øvrigt

i det omfang at et samfund og dets magthavere

det på nogen som helst måde handler umenneskeligt

overfor eksempelvis!! enkeltindivider

(eller ikke handler menneskeligt nok overfor enkeltindivider)

eksempelvis!! når det gælder

en helt!! ny "stat" som krim

ja så har sådanne magthavere, eksempelvis Putin,

selvsatg dømt!! sig selv til at miste

enhver form for magt og indflydelse.

 

jeg går ikke!! ud fra at Putin er enig i

at hans eneste!! opgave i den aktuelle situation

det er at handle mest mulig menneskeligt

beskytte alle!! mennesker/ al menneskelighed mest mulig

og det for alle!!!

hvis han -i ord, navnlig!! handling!!

"siger" tværtimod

så har han som nævnt dømt sig selv

til at miste enhver ret til at være den menige borgers repræsentant

hvorfor ikke! :-)

 

 

efterskrift

 

ville have ønsket at man --altid- kunne have krøbet ind i magthaveres hjerne

(for nu at sige det på den måde :-) )

alle! magthaveres hjerne i hele verden/ alle! med magt

valgte som alle andre

herunder i Putins hjerne i relation til Krim og Rusland selv

for at finde ud af hvorvidt han entydigt!! betragtede sig selv

som befolkningens, hele!! befolkningens, altså individets tjener og beskytter

også dem han sympatiserer mindst med.

 

Når eksempelvis en Putin

ikke betragter sig selv som hele!! befolkningens tjener

alle!! individers tjener

så må man selvsagt spørge eksempelvis en Putin

MEN - NAVNLIG FÅ "EN PUTIN" TIL AT SPØRGE SIG SELV

hvorfor!!! han ikke betragter sig selv

som hele!! befolkningens/ alle!! individers tjener

navnlig indenfor et samfunds egne grænser

men i lige så høj grad udenfor et samfunds egne grænser

 

ja hvorfor ikke! :-) :-)

hvis det er det mest menneskelig og retfærdige samfund man ønsker sig

 

omvendt kan man så sige

blot mennesker med magt og indflydelse

de handler entydigt menneskeligt/ medmenneskeligt og det overfor alle

også dem de ikke kan lide eller ikke har øje for

ja så kunne det måske være helt uden betydning

altså -rent teoretisk-

men hvordan kan man føle sig 100% sikre sig på

at et menneske der handler/ opfører sig som

befolkningens/ individets tjener uden overhovedet/ entydigt

at føle!! sig som sådan

ja hvordan kan man føle sig sikker på

at et sådant menneske også i al evighed vil handle

som om --var alle individers tjener og ikke herre? :-)

 

i øvrigt

om så hele verden øger sit militære budget med 20%

det tror jeg ikke ville interesserer eksempelvis!! en Putin overhovedet

og få eksempelvis!!en Putin til at ryste på hånden

navnlig hvis risikoen for at de ekstra våben blev brugt den var nul

nej det eneste der kunne få -eksempelvis!!- en Putin til at ryste på hånden

det havde givetvis været

hvis han/ vedkommende begyndte at tvivle på sit eget tillærte syn på verden

og navnlig på menneskene i den

også de som vedkommende sympatiserer mindst med

og begyndte at tvivle på sit eget syn på uret og ret

men navnlig medmenneskelighed kontra umenneskelighed

og det for alle

 

-----------------------

 

ja tænk i øvrigt

at alle politikere i hele!! verden

navnlig dem med mest magt i hvert enkelt land

de entydigt!! var optaget af at sikre og fremme størst!! mulig menneskelighed/ medmenneskelighed

størst varetagelse af af det enkelte individs tarv

på den ene eller anden side af en given skillelinje eller grænse

ja så er spørgsmålet om der fremover overhovedet ville kunne opstå krige og konflikter fremover

eller -om der ville kunne- have opstået nogen de sidste årtusinder

 

men der er her ikke taget højde for den psykologiske faktor

mennesker, herunder vælgere, de respekterer ham der elsker at slås

ham der elsker at gå i bokseringen og ser ud som han elsker

at tværer enhver "modstander" ud

modsat dem der afskaffer bokseringen

og "manipulerer" :-) alle mennesker til at elske alle

elske spædbørn, boksere, bodybuildere og oldinge

og omvendt

 

18 & 19-03-2014 helge tegen

 

 

 

EU, et par foreløbige stikord

 

Hvis alle!! lande i EU

de var indrettet som Danmark

herunder havde samme sociale ydelser

så havde EU selvsagt set ud på en helt anden måde

ja tænk-Belgien- Tyskland, Frankrig England, Spanien Italien

de -på alle måder- havde set ud præcis som Danma rk

eksempelvis på det sociale område

eller når det gælder arbejdsmarked og undervisning

 

så ville Danmark/ altså virkningen!!! af det danske  samfund

--aldrig-- på noget tidspunkt være blevet "kørt over"

af EU

eller aldrig havde fået lov til at blive kørt over- af EU

eller af EU flertallet

 

derudover

når man ser på forholdet mellem lovgivende, udøvende og dømmende magt

eksempelvis her i danmark

så er disse funktioner helt!! adskilte

domstolen kan ikke begynde at lovgive!! i stedet for lovgiverne

derimod har man nærmest indtryk af

at EU domstolen føler!!! sig beret tiget , ja måske ligefrem forpligtet

til at "lege" aktivistisk!! lovgiver

his domstolen synes/ føler at politikere og kommission ikke er "dygtige" nok

 

--ja funderer over hvorvidt domstolen nogensinde blir tilfreds

hvis man nu rakte den lillefingren i dag som vi siger i danmark

og den så "så ud" som den var tilfreds

ville den så om 50  år havde taget hele armen

og endnu mere om 100 år! :-)

 

men man kan naturligvis omvendt spørge

hvis EU domstolen betragter sig selv som værende af den aktivistiske type

så ville der selvsagt ikke havde været spor til hinder for

at den nu at begyndte at give magten tilbage til nationalstaterne i et eller  andet omfang

eller går det aktivistiske kun  en vej

indtil alle! lande og alle ! mennesker

de som små tandhjul passer ind i EUs babyloniske maskineri

for nu at sige det på den måde! :-)

 

13-03-2014  helge tegen

 

 

Slavernes efterkommere i Caribien kræver erstatning

af de "stater" der har været involveret i slavehandel

kontra umenneskeligheder andre steder i verden -Palæstina, eksempelvis

 

-hvorfor af staterne, og ikke af familierne efter de "købmænd" der handlede med slaver

for nu at spørge polemisk

og hvad hvis en "købmand" boede i et "forkert" land

og ikke i det land hvor han var statsborger

ja tænk at han eksempelvis var bosiddende i -- Caribien

måske hele sit voksenliv

og familien var gået fallit, eller ikke var rigere end eksempelvis gennemsnittet i Caribien

 

men derudover

hvis!! man nu forestiller sig at de får erstatning i Caribien

hvem er så endnu mange mange gange nærmere til at få erstatning

hvad med palæstinænserne

der efter 2.000 års fravær bliver fortrængt af jøderne

og stadig bliver det den dag i dag

via flere og flere bosættelser og flere og flere km sikkerhedshegn

 

hvor mange 100 eller 1.000 gange flere erstatning burde eksempelvis palæstinenserne ikke have

sammenlignet med efterkommerne efter slaverne i Caribien .

dels set rent "juridisk"

men navnlig hvis man anlægger en rent menneskelig synsvinkel

hvilken umenneskelighed udsættes -eksempelvis!!- slavernes efterkommere for i dag

sammenlignet med den som palæstinenserne (som gruppe) udsættes for

såvel direkte som indirekte

 

tilsvarende kan man selvsagt sammenligne DAGENS URETFÆRDIGHEDER i Caribien

med uretfærdigheder/ umenneskeligheder rundt i resten af hele verden

(i forhold til individer eller grupper af individer)

og set i det perspektiv

så ville det selvsagt betyde

at umenneskeligheden i aktuel virkning

den var 1.000 eller 10.000 gange mere alvorlig og grov

sammenlignet med eksempelvis Caribien

hvorfor de groveste sager selvsagt burde tages op først

--hvorfor ikke! :-)

i stedet for at man, eksempelvis af taktisk/ politiske grunde,

vender ryggen til disse sager

ingenn nævnt, ingen glemt

12-03-2014 helge tegen

 

 

Ågerrenter før og nu 20 eller 740 øre pr kr årligt

 

for 50 år siden har jeg på fornemmelsen at man efter dansk lovgivning

betragtede renter på over ca 20% p.a.som ågerrenter

og dermed som et strafbart forhold

men i dag mener politikerne åbenbart ikke at 20% er strafbart

ja ikke engang 739% i årlig rente(Trustbudy) betragtes af lovgiverne som kriminelt i dag -eller hvad!! :-)

 

og -i dag er er renten jo mindre end det halve af hvad den var for 50 år siden

men

lovgiverne mener måske ikke at de skal være borgernes beskytter

navnlig de svageste af dem

herunder unge mennesker med en "hurtig og uforpligtende" mobiltelefon

 

nej hvis lovgiverne finder 740% rente acceptabelt

så må man nødvendigvis se dem som pengenes beskytter

selv når det bevisligt og entydigt går ud over borgerne/ vælgerne

navnlig de svageste af dem

ja kan nogen lovgiver anføre en eneste grund til

at det sskal være muligt at optage lån der er flere gange højere

uhyrligt mange gange højere

end det er muligt at optage lån til i banken

 

( PS http://da.wikipedia.org/wiki/%C3%85ger )

 

11-03-2014 helge tegen

 

 

 

 

 

Jeg tænker -bevidst naivt-

tænk at -eksempelvis- verdens ledere/ politikere,

eksempelvis!! Ruslands Putin af i dag

 

de hævder at ville opfører sig mest lige så menneskeligt/ medmenneskeligt

overfor "sit eget" og alle andre samfunds befolkninger

--lige så menneskeligt somm de opfører sig overfor sine

nærmeste familie, venner og kæledyr

 

ja så må man selvsagt spørge sig selv

er det fordi at de pågældende individer, herunder ledere

de ikke er kloge nok/ er for dumme

siden de bestandig handler

konkret eller forholdsvis umenneskeligt overfor andre mennesker

(eller "passivt" ser til at andre handler umenneskeligt

-på deres/ vedkommendes egne vegne)

 

men jeg er måske -bevidst naiv! :-)

når jeg går ud fra som givet

at eksempelvis politikere og andre med magt

de entydigt ønsker at varetage alle!! menneskers tarv bedst mulig

handle mest mulig menneskeligt/ medmenneskeligt og det overfor alle!!

også dem på den anden side af en given grænse

eksempelvis Ukraine i dag.

 

Hvis en given politiker/ et givet menneske med magt

herunder folkevalgte politikere

de ikke føler sig forpligtet til at opfører sig menneskeligt/ medmenneskeligt

og det overfor alle,

uanset "magtens" sympatier og antipartier

så mener jeg entydigt at de pågældende har dømt sig selv til at miste magten

altså hvis vi fastholder at magthavere

de entydigt skal varetage alle!! borgeres tarv

entydigt skal handle menneskeligt/ medmenneskeligt

og det overfor alle

 

11-03-2014 helge tegen

 

 

 

 

Den ondeste kontra mest menneskelige/ medmenneskelige "hjerne"

 

 

se/ tænk foto af to!! hjerner

 

Tænk den ondeste/ mest umenneskelige hjerne i et givet samfund på en given tid --ELLER at følgen af en hjernes "arbejde" resulterer i de onde

ondeste handlinger

OG OMVENDT at en anden hjernes "arbejde" resulterer i de mest menneskelige/ medmenneskelige handlinger og det betingelsesløst og overfor alle

hvilken hjerne, mere præcist, hvilken hjernes handlinger bør man så sympatiserer mest med! :-)

 

og hvilke hjerner

må man i dag anse for de ondeste/ mest umenneskelige

et givet sted på kloden

når det gælder virkning

og omvendt

hvilke må an anse for de mest menneskelige/ medmenneskelige! :-)

 

11-03-2014 helge tegen

 

 

 

En "iværksætterhjerne"

 

hvad så hjerner der bevidst handler ondt/ ondskabsfuldt

henholds hjerner der direkte/ iindirekte er -skyldig-

i manglende menneskelighed/ medmenneskelighed

--eksempelvis!!! også materielt! :-)

 

Sådan "TROR" man at en iværksætter hjerne ser ud

(se foto)

hvordan ser -og så- hjernen ud hos magt mennesker, eksempelvis hos diktatorer/ diktatoriske ledertyper århundrede for århundrede. Herunder når det gælder -eksemprlvis- demokratisk valgte ledertyper/ magtmennesker. ---og andre i et sådant samfund med magt og indflydelse. -Ja tænk hvis man kunne lokaliserer steder i hjerne, der var årsag til 1) at mennesker med indflydelse handle ondt overfor andre ----enten bevidst ondt eller handlede ondt (altså ikke menneskelig/ medmenneskelig nok overfor individer eller grupper af individer) ---måske uden selv at vide det ---tænk eksempelvis objektivt historisk, årti for årti, individ for individ---jeg tror naturligvis ikke på, at

at direkte/ konkret ondskab såvel som "ligegyldighed" i forhold til -relativt set- umenneskelige handlinger, de er placeret et helt konkret sted i hjernen (og dermed kunne/ burde være fjernet). Ergo må man i stedet for selvsagt fjerne de personer fra indflydelse, der direkte og konkret, eller uden at vide det, begår, eller er årsag til, at der begås direkte onde/ ondskabsfulde handlinger --eller handlinger der ikke er menneskelige/ medmenneskelige nok for nu at sige det på den måde

 

alternativet er som udgangspunkt eksempelvis!! at sige

uanset hvor onde og ondskabsfulde handlinger

som folk med indflydelse!!/ magt konkret begår eller er årsag til der begås

eller uanset hvor umenneskelige handlinger den/ de pågældende er årsag til der begåes

---af vedkommende selv, eller af de vedkommende uddelegeret "magten/ indflydelsen til---

jeg mener u-menneskelige i forhold til det muliges kunst

 

så ville alle med magt og indflydelse --rent moralsk!!--

have haft ret til at begå enhver umenneskelig ,

eller!! ond/ ondskabsfuld handling

som vedkommende måtte ønske eller ligefrem havde lyst til

ikke sandt! :-)

 

08-03-2014 helge tegen

 

 

 

 

 

En skuetrækker til -navnlig- magthaveres hjerne, tak :-)

ingen nævnt, ingen glemt

se foto

 

desto mere intolerant og umenneskelig magthavere opfører sig i forhold til det muliges kunst indenfor/ udenfor en grænse og det overfor alle

Desto større er behovet for at skrue!! på vedkommendes hjerne, til han/ hun opfører sig menneskeligt/ medmenneskeligt og det overfor ALLE!! --uden begrænsning

---ellers er vi 10 eller 1.000 gange værre end dyrene, der ikke handler "ondt" for at ville!! være onde, modsat nå mennesker gennem århundreder har handlet ondt enten direkte, konkret og med vilje, -- fortsætte

 

---eller!!! fordi eksempelvis "magthavere" og deres arbejdsgivere har sat kikkerten for det blinde øje, for nu at sige det på den måde --måske!!! for at undgå at se!! hvad der objektivt tjente mennesker/ den enkeltes tarv bedst mulig ---eller!! fordi ""øjet"" rent faktisk var blindt --i forhold til ""virkeligheden/ sagligheden = menneskets tarv = størst menneskelighed, jævnfør alternativ

 

08-03-2014 helge tegen

 

 

 

 

Obduktion!! af samfund

 

-kommer senere --fortidige, nutidige fremtidige samfund ---om at skifte "syge" dele ud med raske, og de mest syge/ menneskefjendske først.-------alternativet kun at skifte de mindst syge dele ud, alternativet kunne eksempelvis være, at man smører masser af maling ud over det hele, så man ikke opdager de største umenneskeligheder overfor det enkelte individ --og dermed overfor "samfundet" ---i øvrigt det med at "malinge" de mest syge dele, svarer det til metaforen "giv folket brød og skuespil! :-) (romerske digter Juvenals 10. satire) --ja ethvert samfund (ethvert samfunds borgere administratorer, lovgivere og andre magtfulde personer, de bør til enhver tid, fokuserer på/ gøre op med sig selv, hvilken del af et givet samfund der er mest henholdsvis mindst "sygt" dels i forhold til spørgsmålet om menneskelighed/ individets tarv, dels i forhold hvorvidt borgernes, herunder skatteydernes indsats udnyttes hensigtsmæssigt og dels hvorvidt et samfunds individer påduttes/ "oplæres i" hensigtsmæssige/ uhensigtsmæssige eller menneskefjendske tanker og følelser eksempelvis i forhold til visse individer eller grupper af individer

 

07-03-2014 helge tegen

 

 

Den højeste ret--kontra den største menneskelighed-

se folder Højesteret blev til højeste--ret/ menneskelighed

 

--hvad er vigtigst ---i et givet fortidigt, nutidig t, fremtidigt samfund ---menneskelig set ---- og og den "højeste" økonomiske/ materielle "ret" --for det enkelte individ ((eller for "samfundet,)) på en given tid ----kontra højeste/størst menneskelighed/ medmenneskelighed. ---en ret, et givet sted i verden, der i et eller andet omfang vægter regler/ altså har regler der tilsidesætter menneskeligheden for det enkelte individ, fortsættes..

et sådant samfund har -i princippet- dømt sig selv til at være menneskefjendsk/ umenneskelig i større eller mindre omfang ---og hvilen "ret" har mennesker (i et demokrati, vælgerne! via lovgiverne) til at lave lovgivning der "virker" umenneskeligt/ ikke menneskelig nok --overfor sig selv, MEN NAVNLIG OVERFOR ANDRE. Se i øvrigt, obduktion - AF SAMFUNDET/ SAMFUND

 

07-03-2014 helge tegen

 

 

Ukraine, bodybuilder kontra størst menneskelighed

størst og flest menneskerettigheder og det for alle

 

kladdeagtige noter

 

og derudover

hvilket flertal der vil beskytte mindretal

 

for at have militærbaser behøver Rusland ikke

at interesserer sig for Ukraine

jævnfør USAs base, Guantanamo på Cuba

 

i øvrigt

folkeafstemning i sønderjylland 1920

--var folk dumme dengang

eller er man "dumme" i dag

når man ikke kan finde ud af at bruge den model

--men mere senere

 

men først og sidst

hvem kan beskytte menneske-rettihheder bedst -for den enkelte

 

i øvrigt

hvordan har eksempelvis Putin

forsvaret menneskerettighederne for enkeltindivider

indenfor og udenfor rusland

 

Inden -eksempelvis- Putin overhovedet -tænker på-

at "blande sig i -eksempelvis- Ukraines forhold

så må han selvsagt fortælle/ beskrive

hvordan at det bedste af alle samfund skal se ud/ fungerer

det som behandler -alle!!- et samfunds individer

mest muligt retfærdigt, herunder mest mulig menneskeligt/ medmenneskeligt

 

i den sammenhæng må man selvsagt -naivt!- spørge -eksempelvis- Putin

mener han at eksempelvis det russiske samfund

umulig!!!! kunne have været mere menneskeligt/ medmenneskeligt/ retfærdigt

gennem de sidste mange årtier

 

kort sagt

drømmer eksempelvis Putin om at eksempelvis den russiske samfundsmodel

med alle dens fejl og mangler

med al dens uretfærdighed og umenneskelighed overfor enkeltindivider

--ja drømmer Putin om at eksporterer denne model

via propaganda eller via rå!! fysisk magt/ invasion

(fordi der ligger taktiske, politiske, militære, økonomiske eller andre årsager til grund herfor)

så har eksempelvis Putin dømt sig selv til

at ville uretfærdigheden og umenneskeligheden

på bekostning af retfærdigheden og menneskeligheden

tankevækkende!

 

mener eksempelvis putin

a pro pos hans "engagement" omkring Ukraine

at et samfund, dets ledelse, er borgernes tjener

altså alle!! borgeres tjener

eller mener han og hans ligesindede

i Rusland såvel som i resten af verden

at et samfunds ledelse er borgernes

alle!! borgeres herre/ herremænd

såvel de individer/ mennesker eksempelvis Putin

sympatiserer mest med som de han sympatiserer mindst med

eller måske ligefrem hader mest

 

Ja inden at eksempelvis Putin har svaret på

hvorvidt han betragter sig og sine ligesindede som herrer eller tjener

i forhold til Ruslands egne borgere

så må man selvsagt gå ud fra som givet

at når han "forbeholder sig retten til -at gå ind i Ukraine"

altså besætte Ukraine

--så er det ikke for at være --alle- ukraineres tjener

men derimod deres herre

 

ja for at være tjener

så skulle eksempelvis en Putin selvsagt alene!! regere over

de der elskede -eksempelvis!- putin over alt på jord

som en menighed der elsker sin præst.

 

Omvendt med de der først og sidst ønskede at se "ryggen af præsten"

ryggen af eksempelvis en Putin

de skulle selvsagt også have ret til at være fri for utidig indblanding. :-)

 

Naturligvis kan man ikke bygge et samfund op på den måde

at i hver anden landsby regerer den ene og i hver anden den anden

Men hvis et samfund varetager alle!! borgeres ve og vel lige godt

og de umulig kunne varetages bedre og mere retfærdigt af andre

så er der selvsagt heller ingen grund til

at den ene landsby vælger en herre-mand

og en anden landsby vælger en anden herre-mand

 

 

06-03-2014 helge tegenUkraine, bodybuilder kontra størst menneskelighed

størst og flest menneskerettigheder og det for alle

 

kladdeagtige noter

 

og derudover

hvilket flertal der vil beskytte mindretal

 

for at have militærbaser behøver Rusland ikke

at interesserer sig for Ukraine

jævnfør USAs base, Guantanamo på Cuba

 

i øvrigt

folkeafstemning i sønderjylland 1920

--var folk dumme dengang

eller er man "dumme" i dag

når man ikke kan finde ud af at bruge den model

--men mere senere

 

men først og sidst

hvem kan beskytte menneske-rettihheder bedst -for den enkelte

 

i øvrigt

hvordan har eksempelvis Putin

forsvaret menneskerettighederne for enkeltindivider

indenfor og udenfor rusland

 

Inden -eksempelvis- Putin overhovedet -tænker på-

at "blande sig i -eksempelvis- Ukraines forhold

så må han selvsagt fortælle/ beskrive

hvordan at det bedste af alle samfund skal se ud/ fungerer

det som behandler -alle!!- et samfunds individer

mest muligt retfærdigt, herunder mest mulig menneskeligt/ medmenneskeligt

 

i den sammenhæng må man selvsagt -naivt!- spørge -eksempelvis- Putin

mener han at eksempelvis det russiske samfund

umulig!!!! kunne have været mere menneskeligt/ medmenneskeligt/ retfærdigt

gennem de sidste mange årtier

 

kort sagt

drømmer eksempelvis Putin om at eksempelvis den russiske samfundsmodel

med alle dens fejl og mangler

med al dens uretfærdighed og umenneskelighed overfor enkeltindivider

--ja drømmer Putin om at eksporterer denne model

via propaganda eller via rå!! fysisk magt/ invasion

(fordi der ligger taktiske, politiske, militære, økonomiske eller andre årsager til grund herfor)

så har eksempelvis Putin dømt sig selv til

at ville uretfærdigheden og umenneskeligheden

på bekostning af retfærdigheden og menneskeligheden

tankevækkende!

 

mener eksempelvis putin

a pro pos hans "engagement" omkring Ukraine

at et samfund, dets ledelse, er borgernes tjener

altså alle!! borgeres tjener

eller mener han og hans ligesindede

i Rusland såvel som i resten af verden

at et samfunds ledelse er borgernes

alle!! borgeres herre/ herremænd

såvel de individer/ mennesker eksempelvis Putin

sympatiserer mest med som de han sympatiserer mindst med

eller måske ligefrem hader mest

 

Ja inden at eksempelvis Putin har svaret på

hvorvidt han betragter sig og sine ligesindede som herrer eller tjener

i forhold til Ruslands egne borgere

så må man selvsagt gå ud fra som givet

at når han "forbeholder sig retten til -at gå ind i Ukraine"

altså besætte Ukraine

--så er det ikke for at være --alle- ukraineres tjener

men derimod deres herre

 

ja for at være tjener

så skulle eksempelvis en Putin selvsagt alene!! regere over

de der elskede -eksempelvis!- putin over alt på jord

som en menighed der elsker sin præst.

 

Omvendt med de der først og sidst ønskede at se "ryggen af præsten"

ryggen af eksempelvis en Putin

de skulle selvsagt også have ret til at være fri for utidig indblanding. :-)

 

Naturligvis kan man ikke bygge et samfund op på den måde

at i hver anden landsby regerer den ene og i hver anden den anden

Men hvis et samfund varetager alle!! borgeres ve og vel lige godt

og de umulig kunne varetages bedre og mere retfærdigt af andre

så er der selvsagt heller ingen grund til

at den ene landsby vælger en herre-mand

og en anden landsby vælger en anden herre-mand

 

 

06-03-2014 helge tegen

 

 

 

 

Hash indirekte/ direkte skadevirkning

 

DR.dk/p1debat 04-03-2014

 

Hvis de ansatte i kommunerne og det offentlige i det hele taget ligner resten af befolkningen, så kan man selvsagt ikke lade være med at funderer over, hvor mange hash brugere der burde!! være blandt de ansatte der, rent statistisk set. I øvrigt, hvis man anser henholdsvis 21 og 14 genstande alkohol for passende -på ugebasis. hvorfor er der så ingen -altså UDOGMATISKE FORSKERE, modsat eksempelvis!! dogmatiske politikere- der svarer på, hvilket hash forbrug det svarer til. --og hvad burde grænsen være når det gælder -eksempelvis!!- lykkepiller, hvis den langsigtede!! skadevirkning ikke måtte være større end et forbrug på 21 henholdsvis 14 genstande (mand / kvinde) --hvis man nu skal berede spørgsmålet om brug og misbrug lidt mere ud. ---til spørgsmålet om brug og misbrug hører selvsagt også spørgsmålet om, hvad det enkelte individ er nødt til at udsætte sig selv for, for at få fat i hash, der i dag sælges af kriminelle til alt alt for høj en pris sammenlignet med hvis det blev dyrket " på den nærmeste mark" ---ja hvis prisen var mindre end på cigaretter behøvede ingen at prostituerer sig eller begå kriminalitet ---og det er vel i virkeligheden vigtigste vinkel, hvis man skal anlægge en menneskelig/ empatisk vinkel, hvorfor ikke , som hvis man gjorde fartbøderne så dyre at folk måtte begå kriminalitet for at betale dem. ----i øvrigt, det med at køre" narkopåvirket", når det gælder den aktuelle grænseværdi, så må det vel være lige så relevant at teste enhver der arbejder i det offentlige -eksempelvis!! for narko-

ja hvordan kan folk være uegnet til at køre bil, men egnet til at træffe alle tænkelige afgørelser indenfor det offentlige med den samme "promille" -hvis man skal sætte tingene lidt på spidsen

 

og den med hash psykoser

og kan man garanterer at de pågældende ikke havde fået en psykose alligevel

nåh, men det kan man vel

ellers påstod man det vel ikke

PS jeg nåede ikke omkring spørgsmålet

om hash til medicinsk brug,

som i Israel, Holland, USA til eksempel

---man må jo ikke håbe for nogen

at de mest dogmatiske lovgivere selv en dag bliver syge

og kunne have haft glæde af hash på den ene eller anden måde

som andre steder i verden

 

05-03-2014 helge tegen

 

 

Ret - pligt!! sådan set,

http://www.dr.dk/tv/se/deadline/deadline-542#!/

 

I forlængelse af indslaget med Jørgen H. Pedersen

og hans mere/mest historiske bemærkninger

så kan man selvsagt ikke lade være med at spørge

hvem har så gjort sin pligt

og gjort den godt nok

før de kan kræve deres ret

hvad med eksempelvis Lehman Brothers og Goldman Sach

havde de overhovedet gjort deres "samfundsmæssige" pligt!

hvis man betragtede de ansatte som almindelig retlinede samfundsborgere

og hvad med aktørerne på Wall Street krakket i 1929

havde de gjort deres -samfundsmæssige- pligt

og -havde politikerne dengang gjort sin pligt (-kontra ret!)

når al "rodet" på Wall Street blev væltet over på hele resten af verden

og på den måde gik ud over det enkelte individs leve-vilkår

måske i flere årtier

 

tilsvarende kan man selvsagt spørge sig selv

om magthaverne i 1630ernes Holland havde gjort sin pligt !!

under tulipanmanien, hvor et løg kunne koste flere milioner

(http://www.litteratursiden.dk/anmeldelser/tulipanfeber-af-deborah-moggach-0)

jo prisen er vist god nok :-)

 

---------

På ovenstående baggrund må det selvsagt være

de med størst magt og indflydelse der har de aller største pligter

overfor mennesker/ samfundets individer

og dermed også -indirekte!! overfor samfundet

 

så dem med mest "magt" hos eksempelvis!! Lehman Brothers og Goldman Sachs

de burde have de største -pligter

og tilsvarende med de politikere -og andre!! med indflydelse-

i verden, henholdsvis i et givet samfund

de med den største! indflydelse har selvsagt de største PLIGTER

 

-og hvis de så ikke lige lever op til deres pligter

til at varetage/ gavne borgernes tarv bedst mulig

så kan man jo stille sig selv spørgsmålet

hvilke rettigheder! bør folk -af den ene og anden slags- så have

til at handle i modstrid med individets tarv

ikke mindst de svageste og mest sårbare af dem! :-)

 

01-03-2014 helge tegen

 

 

 

 

 

Regne eller!! regne den ud

og spå om fremtiden -i kroner og på anden måde

 

kan du regne! eller kan du regne den ud, --forstået på den måde, at du at du i et eller andet omfang snyder andre -måske så vandet driver, som man siger. ---men selvom du kan regne bedre og hurtigere end nogen computer -hvad nytter det så at kunne lægge to og to sammen. --måske ender facit -i virkelighedens verden- ikke med at blive fire, --som forventet/ postuleret-- måske bliver facit i stedet for et helt helt andet end man havde "forventet"/ beregnet sig frem til (eksempelvis tre). ---akkurat som når vi mennesker, herunder går og "tror" (eller! forventer) et, -men at sandheden og virkeligheden den er en hel anden. Jeg havde nær sagt, at virkeligheden viser!! sig at være en hel anden. -men, er jo ikke altid at man når at opdage, hvad sandheden og virkeligheden er -- ja ALLE har vel i et eller andet omfang benægtet sandheden og den faktiske virkelighed

 

28-02-2014 helge tegen

 

 

 

 

Straf og sanktioner til --magthavere

hvis de har gjort deres ARBEJDE for dårlig

 

tænk hvis -folk skulle sættes i fængsel -efter den -indirekte og direkte- skade som det enkelte menneske gjorde -et andet individ eller andre individer, henholdsvis gjorde -samfundet, og dermed også andre individer (eksempelvis ved at unddrage samfundet resurser) --men derudover, så er borgerne selvsagt ikke ene om at kunne ødelægge samfund (sit eget) som andre samfund -på et givet tidspunkt- (fortid, nutid, fremtid) ved for dårlig, forkert -indirekte eller bevidst- destruktiv udnyttelse af de menneskelige resurser menneskelige/ økonomiske resurser. ja hvad med eksempelvis Hamid Karzai og Putin, hvor rige er de og deres familier blevet -til skade for resten af befolkningen- --og det hvad enten de så har overtrådt "loven" eller fulgt loven til punkt og prikke. --og straks er vi ovre i -eksempelvis!!- kapitalistiske samfund på en given tid (som Kina, Indien, EU, USA og så fremdeles). --ja man kan selvsagt ikke lade være med at spørge sig selv, hvordan burde lovgivningen!! se ud -i et givet land/ samfund -på en given tid- for at være mest mulige menneskelig/ medmenneskelig for alle!! i samfundet --hvad enten man nu tænker i penge/ resurser eller!!! i trivsel -for ikke at at snakke menneskerettigheder . Kort sagt, hvis eksempelvis en given lovgivning ikke er menneskelig/ medmenneskelig nok på et givet sted og på et givet tidspunkt, -i forhold til det muliges kunst og de og de personer er ”skyldige” heri, lovgivere, administratorer og andre med indflydelse. –-- ja så burde de selvsagt -ud fra spørgsmålet om straf- naturligvis ”straffes” i forhold til den skade som de, direkte eller indirekte, har gjort andre mennesker/ sine medmennesker, navnlig de der -på den ene eller anden måde har det dårligst. Hvis vælgere i et eller andet samfund vælger repræsentanter der efter ovenstående burde ”straffes” --ja så burde de pågældende vælgere selvsagt også ”straffes”, i og med at valgte lovgivere ”kun” er vælgernes repræsentanter!!!

 

–------ ligesom man burde kunne ”straffe” for dårlig og ødelæggende lovgivning så burde man selvsagt -med et samfunds egen lovgivning- kunne straffe lovgivningens fædre, når vi taler om lovgivning der direkte og indirekte er et indiskutabelt overgreb på menneskerettighederne og på selvindlysende menneskelige rettigheder, --også når det gælder religion, politik, kultur og måske navnlig race og køn, -i relation til Putins/Ruslands og Yoweri Museveni / Ugandas u-menneskelige/ anti-menneskelige love. --og navnlig da hvis de betragter mennesker der ikke ligner lovgiverne selv (eksempelvis Putin og Museveni) som tredje eller femte sorterings mennesker. –ja i det øjeblik en lovgiver har ”dømt” andre mennesker, eksempelvis!! homoseksuelle, til at være tredje rangs mennesker, så har den pågældende lovgiver selvsagt dømt sig selv –--- til at være et U!-MENNESKE, --og dermed burde han/ de /vedkommende selvsagt havde DØMT SIG SELV –til fængselsophold, jævnfør spørgsmålet om straf, --men da navnlig DØMT SIG SELV til at miste magten, navnlig så lang tid at vedkommende/ de pågældende lovgivere ikke straks ophævede ENHVER lov der stred mod/ undertrykte selvindlysende menneskelige/ medmenneskelige rettigheder

 

Og som lovgiver så bør mennesker selvsagt kunne DØMME SIG SELV til fængsel og til at miste magten hvad enten den pågældende eksempelvis! har lavet lovene som følge af sin egen egen intolerance, -eller ren og skær dumhed. -om der så lægger det ene eller andet til grund, for de u—menneskelige love, eksempelvis!!! homolovene, som de herrer har fået gennemført det skal jeg ikke kunne udtale mig om. Men i vore dage vil mennesker, og navnlig lovgivere, have skyld for at være dumme! :-)

 

pause

 

 

u--menneskelige handlinger

begået af en anden "stat" eller dennes individer

andre steder i verden

de er som udgangspunkt lige så "straf-egnede" -mindst!!

Ja hvad har man at gøre der!!!

 

--medmindre "man" -rent HUMANITÆRT

 

kan reducere u-menneskeligheden og u-menneskelige handlinger

 

navnlig for de der lider mest

 

er udsat for de største overgreb

 

og hvem ved

 

de der hævder!! at vil beskytte og hjælpe mest

 

kanske de blot vil -eller ender med-

 

at erstatte en slags overgreb og umenneskelighed med en anden slags

 

eller -begå dem mod en anden gruppe/ andre individer

 

27-02-2014 helge tegen

 

 

 

27-02-2014 helge tegen

 

 

Er ”inklusion” i virkelighedens verden ”eksklusion”

(radioens P1 debat 26-02-2014)

 

Sidder tilbage med en fornemmelse/ den sædvanlige fornemmelse af, at hvis/ når -eksempelvis!- lovgivere skal forsvare sig, hvis de har gennemført skadelig, evt. menneskefjendsk lovgivning, eksempelvis i forhold til tidligere lovgivning -eller i forhold til det muliges kunst-, som her når det gælder spørgsmålet om inklusion --så lyder det næsten altid som om lovgiverne er meget meget klogere end de fagfolk der befinder sig ude i virkelighedens verden, her lærerne. Men,I DET OMFANG, at de lyder sådan, så mener de måske også at de/ nogle af dem, er meget meget klogere end fagfolkene, her lærerne. --Hvis!! man skal sætte tingene på spidsen,så kan ingen vel lade være med at spørge, hvorfor den enkelte politiker ikke er blevet lærer, socialrådgiver, læge, økonom, ingeniør og så fremdeles -i det omfang de "lyder" klogest. --- --Uden sammenligning i øvrigt så hørte jeg oberst Lars Møller i "på tomandshånd" i P1 i dag, han syntes også nogle gange at der var forskel på "skrivebordene virkelighed" og - ”VIRKELIGHEDENS” virkelighed / verden indenfor og udenfor Verona.

 

26-02-2014 helge tegen

 

 

 

Samfund kontra menneskelighed,

rygning kontra empati dr.dk/ordeterdit

 

en af rygerne der ringed ind mente det var helt ok, hvis han skulle betale 100 kr for en pakke cigaretter. tankevækkende, men måske har han (og de bedst lønnede medarbejdere ved kræftens bekæmpelse), efter at alle faste/ nødvendige udgifter er betalt -- et disponibelt beløb der er 25 gange større end eksempelvis kontanthjælpsmodtageren. så set i det perspektiv skulle afgiften selvsagt være variabel, afhængig af folks rådighedsbeløb (lidt som medicin-udgifter/ tilskud) -så skulle kontanthjælpsmodtageren eksempelvis betale 100 kr for en pakke cigaretter, så skulle dem med det største rådighedsbeløb selvsagt have betalt flere tusinde kroner pr pakke, hvis man havde brugt en sådan "fleksibel"/ mere retfærdig model, hvorfor ikke! -- Derudover kunne man så, ud fra et menneskeligt/ empatisk synspunkt at de der var mest!! afhængige skulle have betalt mindst i afgift på cigaretten, som eksempelvis med medicin. ja hvorfor ikke ---i øvrigt, hvem siger at cigaretter entydigt er sundhedsskadelige, hvis rygning i sig selv virker afstressende, i selskab med andre rygere, --ja hvem ved, så virker det måske næsten som "medicin" - og så burde eksempelvis Kræftens Bekæmpelse selvsagt undersøge såvel den negative som den positive virkning af rygning for det enkelte individ -når det gælder individets samlede livskvalitet --som det selv oplever det, ikke som -eksempelvis- Kræftens Bekæmpelse hævder de burde opleve det. ----I udsendelsen blev det blandt andet sagt, at --eksempelvis--Kræftens Bekæmpelse (eller hvem det nu var), med sit forslag om en pris på 100 kr ikke ønskede at hetze mod rygerne. Hvis det føles/ opleves!! sådan, så må det vel også siges at være en hetz -eksempelvis som hvis man stikker et barn en lussing, eller sulter det en dag for at få det til at spise mindre end det plejer for nu at sige det på den måde. ---eller man kan sige "hetzen" består i at tvinge rygerne til at gå et par km gennem Sahara i stedet for nogle km gennem en frodig skov, som rygeren måske, blidelig talt, selv havde haft lyst til.-- I øvrigt en skam der ikke bliver fokuseret lige så meget på konsekvenserne for trivslen!! for den enkelte og familien,, af -eksempelvis- drikkeri sammenlignet med -eksempelvis- konsekvenserne af rygning.-- I øvrigt, når det gælder spørgsmålet om-eksempelvis- rygerne så kan man ikke undlade at spørge sig selv, hvorvidt de mest engagerede og forargede glemmer at sætte sig i et andet menneskes (her!!!/ i dette tilfælde rygerens) sted, ud fra et medmenneskeligt og empatisk synspunkt.

 

25-02-2014 helge tegen

 

 

 

Cigaretten som gift --eller medicin

 

Er cigaretten "ondskaben selv" i forhold til det enkelte individ, når man hører de mest engagerede sundheds-"fanatiske" eksperter, for nu at sige det på den måde :-) --eller virker!! cigaretten lige så meget som "medicin" / som et sundhedsprodukt som det virker som gift -når det gælder det enkelte individ --eksempelvis i forhold til stress, ---ja hvor mange færre (end de 430.000 danskere) ville eksempelvis havde været på lykkepiller, hvis hele samfundet ikke, direkte som indirekte, havde udøvet et massivt pres for at få individet til at holde op med at ryge 25-02-2014 helge tegen

 

Flagdage/ midedage

af menneskelighede/ medmenneskelighed

eller -af umenneskeligheder, grusomheder og drab som man begik!--

 

FLAGDAGE (fra 1219 til 2014) - når man/ -eksempelvis Danmark- vil ære danske soldater for at håndhæve/ kæmpe for den danske regerings/ det danske samfunds politik -uanset hvor lidt eller meget det går ud over ----andre nationer, altså deres individer når det gælder lemlæstelse, død, ødelæggelse af resurser eller blokade af penge, vare eller medicin! --tænk man i stedet for (når det gælder Danmark og alle andre nationer i verden) de alene ville flage for, og ære -eksempelvis soldater..-forsættes side 2

 

FORTSAT -- de datoer hvor de -samlet set- havde opført sig mest menneskeligt/ medmenneskeligt -overfor alle (og i hvert fald havde opført sig MINDST umenneskeligt -overfor alle) --ja hvor gru og ulykke/ hvor megen død og lemlæstelse var danske tropper -og generaler- ikke årsag til i 1219 (slaget i Estland), eller slagene under "Treårskrigen" (1848-51) som danske politikere startede. Ja ud fra et menneskeligt/ medmenneskeligt synspunkt, så burde man selvsagt flage og mindes, de dag hvor ingen, hverken på den ene eller anden side af en grænse/ front led overlast. --som med eksempelvis verdenskrigene eller Vietnamkrigen, hvem burde man tildele ordner og hvem burde man fratage ordner -altså på begge sider af fronten, de der reddede liv og sikrede størst!! menneskelighed/ medmenneskelighed uanset skelen til "farve" --eller de der begik de fleste drab, begik de fleste og største grusomheder herunder!!! begik de største og fleste grusomheder -mod "sine egne", ved at sende dem i krig. ---i øvrigt, vold, grusomheder og drab på såvel det lokale som globale plan er selvsagt fuldstændig uacceptabelt, undtagen hvis man kan DOKUMENTERER at det var den ENESTE måde at forhindre endnu større grusomhed-er 25-02-2014 helge tegen

 

 

 

 

Inklusion-sådan set -i al hast

 

Hvis man ikke havde regnet med at kunne spare penge/ resurser

ville man så overhovedet havde vedtaget loven om inklusion

hvis politikerne der gennemførte loven, herunder undervisningsministeren

de efter sommerferien blev sendt ud i et års tvungen praktik som lære

ville de så om et år tale lige så varmt og naivt for inklusion! :-)

(hvis de ville var det måske nærliggende at spørge

hvorvidt de havde haft øjne i hovedet, for nu at være lidt grov)

 

i øvrigt

hvem siger at alle af samme årgang bør gå i samme klasse

hvorfor ikke lade børn gå i den klasse som de fagligt er på niveau med -til eksempel

 

og inklusion overført til voksenlivet

hvorfor skal gartneren og den ufaglærte

så ikke udføre samme arbejde som kontorchefen og ingeniøren eller videnskabsmanden! :-)

og omvendt

-uanset forudsætninger

 

spørgsmålet om inklusion får uvilkårligt en til at rejse spørgsmålet

mener politikerne at -eksempelvis- børn skal behandles -ufølsomt- som var de robotter

eller er det politikerne af i dag der selv er blevet rene robotter

uden empati/ uden evne til at sætte sig ind i det enkelte barns situation

 

mener eksempelvis lovgiverne

at inklusion det er at mase alle sammen i den samme firkantede kasse

eller mener de eksempelvis inklusion det derimod er

at alle børn/ elever skal trives præcis lige godt

uanset antallet af "kasser"/ klasser

-og

at eleverne/ forholdene får lærerne til at trives mindst! lige så godt som før

 

inklusion har naturligvis flere sider

og den oprindelige tanke!! var vel at børn i specialklasserne

de ikke skulle udskilles/ afgrænses fra de øvrige elever/ børn

såvel til glæde for dem selv

som måske navnlig til glæde for børn fra normalskolerne

således at de kunne lære børn at kende der ikke lignede dem selv

og acceptere dem på linje med sig selv

--men tror eksperter og politikere på

at børn accepterer og forstår andre børn bedre

hvis de eksempelvis skaber en masse uro og ballade i klassen

--end dem der hidtil har gået i den

er det ikke lidt for naivt og tro! :-)

 

alt i alt får det en til at rejse spørgsmålet

hvilken "undskyldning" har den enkelte politiker hidtil brugt

og hvilken "anden" ""undskyldning" vil vedkommende fremover! bruge

for indførelsen af loven om inklusion

når det gælder overførslen af 96% af specialklassernes elever til normalskolen! :-)

 

24-02-2014 helge tegen

 

 

 

Ukraine og integration -sådan set

 

i relation til Ukraine talte en af de franske ministre, vistnok udenrigsministeren,

om -og for

at "Ukraine" bevarede sin integreret

underforstået at ukraine ikke blev delt

men det er selvsagt lige det modsatte af

at den enkelte borger bevarer/ opretholder sin integritet

 

ja et ægte! folkestyre (demokrati) forudsætter selvsagt som udgangspunkt

at hver mand/ hvert individ har en stemme

og at enhver stemme, om ikke er lige gode,

så i hvert fald skal høres fuldt ud

uanset hvad en eller anden minister, hjemme eller ude måtte mene eller sige

 

noget andet er så

at i min optik er et sandt/ ægte folkestyre/ demokrati

et hvor man, altså styret, behandler alle!!! mennesker, fra baby til olding,

lige retfærdigt forstået som lige menneskeligt/ medmenneskeligt

og ikke det modsatte,

eller er totalt ligegyldig overfor størst retfærdighed, menneskelighed/ medmenneskelighed

og det overfor alle

 

når det så er sagt forudsætter det selvsagt som udgangspunkt

at vælgerne vælger!!! de repræsentanter

der entydigt og ufortrødent agter at arbejde for et sådant samfund

ja ikke blot lover de vil og prøver på det

men sågar også evner det i praksis

set i det korte som lange perspektiv

 

hvis man skal skære det ud i pap

for at et samfund skal/ kan vælge de repræsentanter

der sætter menneskelighed, medmenneskelighed og retfærdighed - og det for alle

over alt andet

så må man forvente/ gå ud fra som givet

at -alle- vælgerne i det pågældende samfund har præcis de samme værdier

alternativt ville man "risikere" / forvente

at den enkelte vælger stemmer på en repræsentant

der havde det modsatte menneskesyn af det vælgeren selv havde! :-)

 

24-02-2014 helge tegen

 

 

 

Hvilken!! ret vælger du/ samfund-et

inspireret af titlen: FRYGTENS!! ret

 

 

Frygtens ret, Tilgivelsens! ret, følelsernes!! ret, humanismens ret, menneskelighedens/ medmenneskelighedens ret, ondskabens ret, reglernes ret (eller hvad med den "relative" intelligens´ ret kontra den "relative" dumheds ret)

-den der gælder i dag, et givet sted på kloden -eller gælder på samme sted om 1.000 år, eller for 1.000 år siden til eksempel, -eller hvad er den mest menneskelige regel kort og godt (på et givet sted i en given tid.

--og / men hvem drømmer om robotter!! - der kan skelne mellem -rigtig og forkert. godt og ondt, menneskeligt og umenneskeligt --og/ men, hvor godt skelner mennesker/ individer i dag, mellem ondt og godt, rigtig og forkert, menneskelig og umenneskelig indenfor hjemmets fire vægge eller et givet sted på klode (netop nu)

 

 

20-02-2014 helge tegen

 

 

Schweiz´s folkeafstemning om indvandring af EU borgere

 

man kan i den sammenhæng selvsagt ikke lade være med at spørge sig selv

jævnfør at Schweiz i dag har 23% af udenlandsk herkomst

hvis 23% ikke er nok, hvor mange procent mener "de frelst" (EU politikere) så er en passende andel

er det så 50, 75% eller 90% udenlandske/ ikke Schweiziske borgere

når folk har svaret, så kan man selvsagt passende spørge

hvor mange fremmede mener du det vil være rimeligt

at lukke ind i din lejlighed

/ i din egen familie

og hvem, - dem der ligner dig - mindst eller mest! :-)

for nu at sige det på den måde

 

---------

 

i øvrigt

dem der "flygter" til eksempelvis Schweiz

en del, eller mange af dem, det er antagelig de mere opvakte og energiske

og den del af dem gavner næppe -eksempelvis- Schweiz ret meget

hvorimod den del af dem måske!!! kunne have gavnet

deres eget samfund/ oprindelsesland fem gange så meget

 

--og set i det perspektiv kan man selvsagt ikke lade være med at spørge sig selv

hvad er EUs mening, og dermed den enkelte lovgivers mening,

med eksempelvis!! arbejdskraftens frie bevægelighed

er den indirekte!! "mening" at gøre yderområderne i EU

rigere! -eller fattigere -takket være den frie bevægelighed

-------------

 

og det andet problemstilling med den ultimativt frie bevægelighed

som "EU" åbenbart betingelsesløst hylder

det svarer selvsagt til

at hvis de offentlige og sociale ydelser indiskutabelt havde været størst i Brussels

ja så ville man have "risikeret" ? at "alle" EU borgere

de havde startet en "folkevandring" mod Brussels

smiler spørgende og syrligt provokerende.

 

xxxxxx

 

men i et homogent samfund er det korte af det lange selvsagt

at mennesker -og kapital!!/recurser de søger derhen

hvor de gør mest mulig nytte/ gavn

ikke blot for sig selv, men også for andre

ikke mindst da de med de dårligste kår -på ene og anden måde

hvorfor ikke!

alternativet ville være at søge derhen

hvor man eksempelvis gavnede sig selv eller andre mindst mulig

eller skadede utilgivligt meget

 

18-02-2014 helge tegen

 

 

 

 

ADHD/ hjernens udvikling og kemikalier

 

Jeg tror gerne at kemikalier påvirker hjernens udvikling

men, jeg synes!! ikke jeg har hørt noget om

at travle/ stressede mødre føder børn med ADHD

men vil det være en hel utænkelig tanke

at stressede mødre føder flere børn med ADHD

end mødre helt uden stress

 

--for ikke at tale om børn der vokser op i ustressede

kontra stressede hjem

 

men, man kan selvsagt ikke skille enæggede tvillinger ad i et forsøg!!

helt fra undfangelsen!! :-)

 

16-02-2014 helge tegen

 

 

 

 

Offentlighedsloven -har lovgiverne -atter!- "glemt"

 

at meningen! med enhver dansk lovgivning

ja meningen med enhver!! lovgivning der gælder

i Danmark/ for borgere bosiddende i Danmark

den skal selvsagt være borgernes tjener, ikke herre,

om jeg så må sige, for 117. gang

og det gælder selvsagt hver eneste komma

og gælder da ikke mindst

de der i forvejen har det sværest på ene eller anden måde

eksempelvis kontanthjælpsmodtagere, børn

samt DONGs og NETs forbrugere

(og måske!? samfundets borgere

i det omfang deres tarv måtte blive "forvaltet" for dårligt

i forhold til det muliges kunst)

 

-indrømmet,

hvad lovgivere, det ene og andet sted, de har glemt

det hører måske mere under -eksempelvis- kontanthjælpsreform

og- tusindvis af andre regler fra nær og fjern

 

funderer iøvrigt over

øges eller mindskes kvaliteten af beslutninger

kvaliteten for mennesker

desto større afstanden bliver mellem beslutningstager og manden på gulvet.

 

16-02-2014 helge tegen

 

 

-eksempelvis- Kontanthjælpsreformen, sådan set

 

var reformen entydigt!! til borgernes fordel

var den entydigt en "varetagelse" af borgernes tarv

navnlig når det gælder de der i forvejen har og havde det sværest

eller

var det en "varetagelse" af "regnedrengenes" interesser/ "opgave"

embedsmændenes som navnlig politikernes/ lovgivernes "interesser"

uanset konsekvenserne for det enkelte individ

 

Jeg kan godt se rimeligheden i at der skal gælde samme regler

for gifte som ugifte kontanthjælpsmodtagere

-men hvorfor så ikke have sagt

at dem der er flyttet sammen efter de gamle regler

de kan blive boende sammen efter disse regler

og da navnlig så lang tid de har børn

 

tænk i øvrigt den tanke

at den gensidige forsørgerpligt betyder

at par med børn bliver nødt til at flytte fra hinanden

med de menneskelige konsekvenser det måtte have

for de voksne, men navnlig! for børnene

 

-eksempelvis konsekvenser udløst af

at ugifte måske fra start har sat sig i dyre boligudgifter end gifte

--hvis de ugifte, med een kontanthjælpsmodtager,

blot hidtil har haft et større privatforbrug end gifte

så er der måske mere rimelighed i at ensrette reglerne

når det gælder gifte og ugifte kontanthjælpsmodtagere

navnlig på længere sigt

 

men hvem siger, og hvem har spurgt

at de kontanthjælpsmodtagere der hidtil har været gift

at de har fået en rimelig!! ydelse

det spørgsmål burde man måske nok -samtidig- have startet med at stille

sig selv, hinanden og på tinge

 

16-02-2014 helge tegen

 

 

 

Tænketankes manipulation

 

man kunne i går hører Martin Ågerup fra CEPOS nævne

at når nogle skoler kan drives billigere end andre

så måtte "alle andre" skoler kunne drives for det samme beløb

det var da sådan det skulle forstås

men mener her Ågerup så, at hvis man omvendt giver hver skole i Danmark

præcis lige meget pr elev

så får man/ samfundet og eleven

præcis!! den samme kvalitet af undervisningen

eller hvad er det helt præcis at CEPOS mener

når det gælder den enkelte skole og den enkelte elev! :-)

 

En anden ting i den pågældende udsendelse, "Bag Borgen"

det var at CEPOS fik det til at lyde

som deres overordnede mantra er skattelettelser

det ville have været langt mere spændende at høre

hvordan!! den enkelte tænketank mener at samfundet bør se ud

på langt -men navnlig kort- sigt

eksempelvis når det gælder samfundets svageste som samfundets stærkeste

 

--og hvis man nu taler eksempelvis skattelettelser

og man -eksempelvis- ikke kan rationaliserer samfundet yderliger

hvordan vil man/ samfundet så levere den samme service som hidtil! :-)

 

minder det ikke mest om

at først deler samfundet penge ud til skattelettelser

medens det med den anden hånd deler de samme penge ud en gang mere

eksempelvis til veje eller samfundets svageste borgere

helge tegenTænketankes manipulation

 

man kunne i går hører Martin Ågerup fra CEPOS nævne

at når nogle skoler kan drives billigere end andre

så måtte "alle andre" skoler kunne drives for det samme beløb

det var da sådan det skulle forstås

men mener her Ågerup så, at hvis man omvendt giver hver skole i Danmark

præcis lige meget pr elev

så får man/ samfundet og eleven

præcis!! den samme kvalitet af undervisningen

eller hvad er det helt præcis at CEPOS mener

når det gælder den enkelte skole og den enkelte elev! :-)

 

En anden ting i den pågældende udsendelse, "Bag Borgen"

det var at CEPOS fik det til at lyde

som deres overordnede mantra er skattelettelser

det ville have været langt mere spændende at høre

hvordan!! den enkelte tænketank mener at samfundet bør se ud

på langt -men navnlig kort- sigt

eksempelvis når det gælder samfundets svageste som samfundets stærkeste

 

--og hvis man nu taler eksempelvis skattelettelser

og man -eksempelvis- ikke kan rationaliserer samfundet yderliger

hvordan vil man/ samfundet så levere den samme service som hidtil! :-)

 

minder det ikke mest om

at først deler samfundet penge ud til skattelettelser

medens det med den anden hånd deler de samme penge ud en gang mere

eksempelvis til veje eller samfundets svageste borgere

helge tegen

 

(Det kongelige) Teater i en ny tid

 

Sad her og fik den tanke

hvorfor bliver der ikke skrevet "novelleagtige" skuespil til teatrene

med henblik på eksempelvis at bruge fem i hver opsætning

og så vælge et bestemt tema!! hver gang

så måtte det givetvis være muligt at vælge snesevis af temaer

som man ville kunne gøre aktuel/ relevant!! for et moderne publikum.

 

og hvad med gamle "klassikere"

kan de omfortolkes endnu bedre

således at temaet objektivt !! set

fremstår endnu tydeligere for et moderne publikum

 

det forudsatte selvsagt

at et teater ikke skulle lytte til kritikerne

men alene til mennesker der aldrig havde set

en af de originale opsætninger

for nu at sige det på den måde.

 

(ps min eneste relation til teater, det er jeg indimellem ser TV teater

-og at man taler om at få flere unge i teatret

---men hvis man skal til at skrive gamle klassikere om

for --objektivt-- at gøre stykkerne, og temaerne i dem

mere relevante for nutidens mennesker

---hvad så med litteraturen, eksempelvis H.C. Andersen ! :-? -tankestreg!

så risikerer man selvsagt, som under ungdomsoprøret i --68

at det --kunne!!-- blive spørgsmålet om den ""rette"" lære/ fortolkning

 

men omvendt

desto mere entydigt og præcist en tekst/ et stykke er formuleret

desto hurtigere bliver mennesker færdig med den

tager den til sig ---eller forkaster den

---så må stykker/ tekst hellere sige noget væsentlig men tåget

så mennnesker bliver ved at funderer over det

end sige noget så præcis at alle på forhånd tager 100% afstand

fra et stykkes og en teksts tema

forudsat at den er væsentlig

 

14-02-2014 helge tegen

 

 

Efterretningstjenester som borgernes!!/ samfundets entydige!!! tjener

 

man kan selvsagt ikke lade være med at få den tanke

i relation til -eksempelvis- NSA!! og Stasi

tank de -entydigt- havde set det som sin opgave

at varetage og beskytte borgerne, alle borgeres tarv,

da ikke mindst dem med de dårligste kår

--ja alle individers menneskelige og selvindlysende rettigheder

--og det sågar på tværs af grænser

 

ja hvordan skulle efterretningstjenester så have handlet

år for år, årti for årti og århundrede for århundrede

tilsvarende må man selvsagt spørge sig selv

 

hvorfor skal et lands militær ikke entydigt!! varetage menneskerettighederne/ individets entydige tarv

og det ubetinget og objektivt

indenfor som udenfor en stats egne grænser

--ja hvordan ville verden så ikke have set ud

årti for årti, århundrede for århundrede

rundt på hele kloden/ jorden! :-)

men -tanken om et militær -entydigt- som beskytter af menneskerettighederne

det havde selvsagt forudsat at ingen politiker noget sted i verden

de "som børn" kunne have brugt et lands militær

som deres "private" /legitime -legetøj! :-)

 

ja man må i den sammenhæng selvsagt vælge

eksempelvis mellem "rå magt" og menneskerettigheder

for det enkelte individ rundt i hele verden

 

13-02-2014 helge tegen

 

 

Nick Hækkerup mener 2,7 millioner pr opsporet!! patient

det er en passende pris

 

det han således -indirekte- får sagt

kanske uden at vide det

det er, at man bør gennemgå hele!! samfundet med en tættekam

og hver gang man kan redde et liv/ (snyde døden for 2,7 millioner)

så bør man kort sagt bruge 2,7 millioner gange x

-og det hvad enten den samlede samfundsudgift bliver ekstra 400 millioner

(prisen på den foreslåede screening)

--eller prisen bliver måske 27 eller 40 milliarder i stedet for

--men det var måskkun når

når det lige præcis gjaldt tarmkræft

altså selve screeningen/ undersøgelsen for at finde!!! patienterne

at det måtte koste 2,7 millioner at finde hver enkelt! :-)

--hvad må det så koste

for at opspore!! alle andre slags patientgrupper

alle andre risikogrupper! :-)

 

13-02-2014 helge tegen

 

 

 

 

 

 

Slagtning af giraf i Københavns Zoo

 

Hvis man ville have løftet slagtningen af giraffen Marius ud af det lidt følelsesmæssige plan, så kunne/ burde man selvsagt have slagtet andre dyr samtidig, hvad med eksempelvis en høne, ko, gris og en hvid rotte, og så bagefter have diskuteret, om slagtning af det ene dyr gjorde mere ondt / og dermed var mere inhumant end slagtningen af det andet dyr ---og samtidig om det ene dyr var "klogere" end det andet dyr. -Hvad angår sidstnævnte, så mener man jo i dag, at eksempelvis grise og rotter er langt langt klogere end høns, køer og giraffer, hvis!! det var det der skulle have afspejlet det enkelte menneskes engagement i relation til slagtningen af -eksempelvis- giraffen, kontra andre dyr, herunder produktionsdyr som høns, køer og grise.

 

12-02-2014 helge tegen

 

 

 

Jævnfør NSA/ Spionagetjenester generelt

relation til Kafkas: processen

og Daniel Denciks Anden Person Ental

 

 

De to bøger får mig uvilkårligt til at tænke på

 

 

kan man være -sikker på- at spionagetjenester ikke bliver offer for sine egne fantasier

modsat 100% objektivt af betragte virkeligheden

100% uafhængig af eksempelvis magthavernes/ "magtelitins" interesser og forventninger

på et eller andet givet tidspunkt

eller andres interesser og forventninger

 

--som med vagter i et "supermarked"

kan de med sikkerhed sige hvem der bliver den næste tyv

den der skiller sig mest ud fra mængden

--og ser fattigst ud, eller kanske rigest

eller den som ligner det pågældende "supermarkeds" vagt mest

 

--eller tænk

at "supermarkedet" er samfundet/ det offentlige

hvem forventer "vagten" så er mest, henholdsvis mindst hæderlig

den der ligner "vagten" mest eller mindst

--men sidstnævnte var selvsagt blot en sidebemærkning

i relation til NSA og andre spionagetjenester

og menneskene der med deres menneskelige fejl og mangler

 

12-02-2014 helge tegen

 

 

 

 

40% af en årgang skal i fremtiden have en videregående uddannelse

 

det kan man så endda forstå

men nu forlanger man ovenikøbet at det skal være en uddannelse

som samfundet og navnlig erhvervslivet kan bruge

 

jamen svarer det så ikke til at eksempelvis Folketinget mener

at folk skal have en cand dit og cand dat uddannelse

for at mennesker fremover kan betjene en murerske eller en kost

 

underforstået

hvis man fremover pumper eksempelvis!!

fem gange flere mennesker ud i samfundet

af den slags som samfundet og erhvervslivet i dag -kan bruge

hvad skal fem gange flere mennesker så lave i fremtiden

skal der så tre eller fem mennesker til at lave det arbejde

til at "lave" det arbejd som eet menneske laver i dag

eller skal de overskydende sendes ud for at bruge en mureske

 

eller er tanken kanske at de man måtte uddanne for mange

de skal ikke have arbejde i Danmark

men eksempelvis i Kina, USA og EU

for nu at sige det på den måde

 

i øvrigt

når man som dansk samfundsborger men navnlig dansk skatteborger

taler uddannelse

så kan man selvsagt ikke lade være med at stille sig selv det drilagtige spørgsmål

skal det danske samfund give flere mennesker en højere uddannelse

som udgangspunkt/

end det danske samfund har brug for

underforstået

at hvis andre nationer "sender" deres studerende til eksempelvis Danmark

for at tage en uddannelse

(fordi de måske har for få ud dannelsespladser)

hvorfor skal

PS i det omfang at "EU" (eller den enkelte EU stat) selv betaler

for en studerendes undervisning i -eksempelvis- Danmark

så kan det selvsagt kun være ønskeligt med flest mulig

udenlandske mulig studerende i Danmark

altså så lang tid der bliver undervist

i hvad der er i det danske samfunds tarv

på kort som langt sigt det danske -eller andre- samfund så uddanne deres unge

--eller hvorfor skulle Danmark ikke sende lige så mange til uddannelse i udlandet

som Danmark uddanner udenlandske unge

kan man som dansk borger og skatteborger ikke lade være med

lidt drilsk og dog seriøst at spørge

 

I øvrigt kan man ikke lade være at spørge sig selv

hvor mange udenlandske studerende på forskellige niveauer uddanner Danmark flere

end udlandet uddanner danske studerende

når vi taler kvaliteten af en uddannelse

 

dels i dag

dels om 10, 25 og 100 år! :-)

 

 

 

 

11-02-2014 helge tegen

 

 

 

Dyrby Paulsen i Deadline 09-02-2014 om NSA

 

 

 

Jeg synes at det var mere end pinligt at høre Dyrby Paulsen" mene" , som regeringen hidtil har sagt, at han ikke mente NSA aflyttede danske borgere (eller virksomheder). Det lyder efter min mening temmelig "naivt" når man tager i betragtning hvor!! omfattende NSAs aflytning er over hele resten af verden. Ja hvis eksempelvis 50.000 danske statsborgere, eller blot en enkelt, konstant -og på helt objektiv og saglig vis-- kritisere visse forhold i USA, men navnlig bestandig kritiserer NSA og deres "firmaets" aflytning rundt i verden, men navnlig i Danmark- --mener regeringen og hr Dyrby Paulsen så, at han kan garantere!! at den eller de pågældende borgere ikke aflyttes af NSA ---og vil Dyrby Paulsen og regering garantere, at hvis NSA blot aflytter een dansk borger i Danmark ((eller eet dansk firma), --uden!! at det sker efter dansk!! lovgivning, så vil regeringen straks!! gribe ind overfor USA på den ene eller anden måde, eksempelvis ved at tage diplomatiske forholdsregler eller anholde eventuelle udenlandske statsborger der har medvirket til at en sådan overvågning --Jeg gætter at ikke!!-svaret vil være det sædvanlige, "at vi har ikke grund til at tro der foregår en sådan overvågning"! :-) --nåh nu risikerer man vel ikke at blive overvåget på grund af ovenstående kritiske bemærkninger. :-)

 

----------------

 

I øvrigt

spørgsmålet om NSA får mig til at tænke på aflivningen

af giraffen Marius i går den 10-02 på grund af indavl

altså frygten for at man parer dyr der i forvejen er for meget i familie med hinanden

så man får mere og mere svækkede dyr

 

formålet med -eksempelvis- NSA

og i hvert fald virkningen! af NSA

institutioner som NSA

det kan selvsagt ikke undgå at resulterer i indavl!!

af tanker/ meninger/ holdninger og deraf følgende handlinger

(naturligvis ikke mindst i autoritære og diktatoriske lande/ samfund

men også hvis en institution som NSA indirekte eller på anden måde

bliver brugt til at påvirke menneskers mening

om andre stater eller menneskene der

 

For øvrigt

hvis man -på nogen som helst måde skulle kunne anerkende

efterretningstjenester som NSA rundt i hele verden

(fra de mest til de mindst demokratiske samfund)

som den ""gud" man skal frygte og respekterer mest!! i året 2014

så siger det sig selv

at en sådan efterretningstjeneste selvsagt

mere end nogen anden institutionmåtte respekterer

menneskers tarv, menneskelighed og menneskerettigheder

og det for alle

og i princippet uden begrænsning

så længe mennesker/ individer ikke gør hinanden fortræd

 

ja hvorfor skal efterretningstjenester

i lighed med samfunds øvrige institutioner

ikke betragtes som menneskers og menneskerettighedens tjener

og ikke som herre

 

set historisk!! og i det perspektiv

hvor ofte har efterretningstjenester ikke netop været

præcis det modsatte!! af menneskelighedens og menneskerettighedernes tjener

sagt diplomatisk! :-)

 

11-02-2014 helge tegen

 

 

 

 

Menneskers/ individets tarv og trivsel

menneskelighed/ medmenneskelighed menneskelige rettigheder

samfund imellem, mennesker imellem og samfund og mennesker imellem

 

Kan vist ikke sige det mere præcist lige nu! :-)

 

Inspireret af seneste fem foto

 

--Jordforbindelse

 

--mad og "mad"/ føde og ""føde""

--individets tarv og trivsel

menneskelighed, medmenneskelighed og menneskelige rettigheder

---selvindlysende rettigheder

--såkaldt "retfærdighed" kan kan selvsagt umulig være

--at sulte!! mennesker/ individet

--hverken konkret eller i overført betydning

--eller på anden måde at behandle mennesker/ individet

--umenneskeligt, grusomt og ondt

--indirekte og direkte

--fysisk som psykisk

--hvis!!

nogle af de erklæringer

der hævder at ville varetage og beskytte

--mennesker/ individet

--i forhold til såvel samfundet som hinanden

--er det så, som udgangspunkt, de pågældende tekster,

--konventioner og så fremdeles

--der beskytter menneskers selvindlysende menneskelige rettigheder for lidt

--eller kræver jeg her for stor/ hysterisk stor

--varetagelse af individets tarv og beskyttelse af menneskehedens/ individets

--og menneskelig rettigheder! :-)

--hvilken beskyttelse og varetagelse

--af menneskers/ individets tarv og trivsel

--og hvilken beskyttelse/ varetagelse

-- af menneskers/ individets/ ALLE INDIVIDERS tarv og trivsel

--og hvilken menneskelighed, medmenneskelighed og "omsorg"

ville så have været den ultimativt set bedste

--i teori, henholdsvis praksis

--(STØRST VIRKNING)

--fra i dag og i tiden videre frem

--(henholdsvis historisk set)

 

09-02-2014 helge tegen

 

 

 

 

For at bygge det bedste!! "hus" til den billigste pris

 

så må man selvsagt ansætte/ vælge den dygtigste!! håndværker

med det bedste værktøj

 

det gælder selvsagt også hvis "huset" er et samfund

og "håndværkeren" derfor bestandig skal holde sig

befolkningens/ individets tarv for øje

på kort som langt sigt!!

hvorfor ikke! :-)

 

hvordan har mennesker tænkt sig at varetage borgerne/ individets tarv bedst mulig

så godt at det umulig kan varetages bedre

hvis man ikke eneste øjeblik har øje for menneskers/ individets tarv

--eksempelvis naboens og "naboens" tarv

men eksempelvis har øjnene stift rettet mod en eller anden fjern planet

eller et eller andet fantasifoster til eksempel

 

09-02-2014 helge tegen

 

 

Hver gang -eksempelvis!- magthavere bruger en krone

eller 280 millioner som i Sojti (vinter olympiade)

 

så må den enkelte magthaver selvsagt spørge sig selv

og hvis magthaveren/ magthaverne "glemmer" at spørge

så må hvert enkelt individ/ vælger selvsagt spørge sig selv

er hver eneste krone brugt i -eksempelvis- Sojti brugt

til at varetage den enkelte borgers tarv bedst mulig

på kort og langt sigt

det er jo trods alt den menige borgers/ skatteborgers penge

som magtapparatet, med Putin i spidsen, har brugt

når vi -eksempelvis- taler vinter-olympiade og Sojte

 

man må selvsagt videre spørge sig selv

hvor meget måtte vinter olympiaden højest have kostet

hvor meget måtte ledelsen have brugt på den

for at det havde skadet befolkningen mindst!! mulig

navnlig skadet de der i forvejen trives dårligst

på den ene og/ eller anden måde

på kort og langt sigt

 

men måske spørger man overhovedet ikke om menneskers tarv

eksempelvis når det gælder Sojti

hvordan vil man så overhovedet bære sig ad med at ramme skiven

i overført betydning

 

ja hvem ved

det menneske der i virkelighedens verden

med bue og pil, eller revolver

kan ramme skiven 100% hver gang uanset afstand

måske er det det samme menneske der rammer flere kilometer ved siden af

--når det gælder spørgsmålet om at varetage borgernes tarv

alle!! borgeres tav bedst mulig

i forhold til det muliges kunst

 

PS hver gang at et menneske, herunder en magthave, hævder

at en fortidig eller fremtidig handling

ultimativt set var, eller vil være, den bedste varetagelse af menneskers tarv

alle menneskers tarv

ja så må den pågældende selvsagt også kunne redegøre for

hvorfor alle!! andre handlinger

de ville have tjent, og fremover vil tjene, menneskers tarv endnu dårligere

end vedkommende magthavers/ folkevalgtes eget!! forslag

hvorfor ikke! :-)

 

09-02-2014 helge tegen

 

 

 

Når "magthavere" hævder

at de, som en skytte, "sigter" efter midten skiven

men rammer flere tusinde meter /kilometer ved siden af

-som skytter ved en olympiade

 

Det ultimative krav til magthavere/ folk og andre instanser med magt

I HELE VERDEN

det er selvsagt at varetage borgernes tarv bedst mulig

og dermed selvsagt alle!! borgeres tarv bedst mulig

HVORFOR IKKE! :-)

alternativet det havde eksempelvis været

at varetage et/ en enkelt borgers/ individs tarv

eller ingens tarv

ja måske ligefrem at tilsidesætte alles tarv

i forhold til det muliges!! kunst

 

--------------

 

I disse olympiadetider sidder jeg og forestiller mig

tag de fem mest magtfulde politiske ledere

de fem mest magtfulde oppositionsledere

de fem mest magtfulde embedsmænd

de fem mest magtfulde pengemænd (kapitalister?)

de fem mest magtfulde firmaer

og sågar de fem mest magtfulde miltærpersoner

 

-i hvert enkelt samfund eller stat

 

forstil dig at de

fra de fik indflydelse fik et "gevær" i hånden

og blev sat foran en skive hvor målet

det var og fra start havde været at ramme plet

for så vidt angik varetagelse af det enkelte individs tarv

 

så er det helt elementære spørgsmål til alle

navnlig til de politiske ledere

hvor mange tusinde meter eller kilometer

har den enkelte -hidtil- ramt ved siden af skiven

og hvor mange tusinde meter eller kilometer vil vedkommende fremover ramme ved siden af

eksempelvis hvis vedkommende vender ryggen til skiven

sigter efter "månen", "solen" eller den fjerneste bjergtinde

og så fremdeles

 

skivens centrum, den de ikke blot har ret til at ramme

men også pligt!!! til at ramme

det er selvsagt menneskers/ individets tarv